Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over verkeersslachtoffers West-Brabant

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over verkeersslachtoffers in west-brabant
Gemaakt: 30-6-2000 tijd: 10:14


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


29 juni 2000

Hierbij antwoord ik op de vragen gesteld door het lid Niederer over verkeersslachtoffers in West-Brabant.


1. Heeft u kennisgenomen van het bericht, dat het aantal verkeersslachtoffers in West-Brabant toeneemt, terwijl de provincie Noord-Brabant als zodanig juist een daling laat zien?

1. Ja, ik heb het betreffende artikel uit BN/De Stem van 14 juni 2000 gelezen.


2. Indien het bericht als bedoeld in de vorige vraag correct is, hoe komt het dan dat juist de regio West-Brabant een afwijkend beeld laat zien? Heeft dit te maken met de infrastructuur, met de mate van toezicht door de (verkeers)politie of zijn er andere aanwijsbare oorzaken?


2. Naar mijn mening is het bericht zoals verwoord in het artikel uit BN/De Stem niet juist. Ik baseer mij daarbij op de ongevallencijfers zoals die worden geleverd door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van mijn ministerie, en die zijn gebaseerd op de registratie door de politie.

Voor de regio West-Brabant (bestaand uit de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht, Steenbergen en Halderberge) was het aantal verkeersslachtoffers (doden, ziekenhuisgewonden en overige gewonden) in 1999 746, tegen 764 in 1998. Er is dus sprake van een daling. In de hele provincie Noord-Brabant is het aantal gedaald van
7909 in 1998 naar 7870 in 1999. West-Brabant ligt dus in lijn met de rest van de provincie.


3. Hoe verhoudt de trend in de provincie Noord-Brabant zich met die in de overige provincies? Indien er beduidende verschillen zijn, hoe zijn deze te verklaren?


3. In heel Nederland is het aantal verkeersslachtoffers (doden, ziekenhuisgewonden en overige gewonden) gestegen van 50609 in 1998 naar 52187 in 1999. Noord-Brabant doet het dus beter dan Nederland als geheel.


4. Is het waar, dat de landelijke taakstelling inzake het aantal verkeersslachtoffers van het Structuurschema Verkeer en Vervoer II niet wordt gehaald? Zo ja, welke maatregelen overweegt u te nemen om deze alsnog te verwezenlijken?


4. In het Structuurschema Verkeer en Vervoer II is een landelijk streefbeeld gedefinieerd voor het jaar 2010 voor wat betreft het aantal doden en gewonden in het verkeer (50% minder doden en 40% minder gewonden dan in 1986). Het is op dit moment uiteraard nog niet te zeggen of dat streefbeeld zal worden gehaald.
In het Nationaal Verkeer en Vervoer Plan (NVVP) dat op dit moment nog in ontwikkeling is, wordt een taakstelling voor 2010 gedefinieerd die in lijn ligt met bovengenoemd streefbeeld uit het SVV II.

Voor het jaar 2000 is er een doelstelling gedefinieerd in het Meerjarenplan Verkeersveiligheid (MPV) eind jaren 80. Die doelstelling is toen gesteld op 25% minder doden en gewonden in 2000 vergeleken met
1985. Voor wat betreft het aantal doden lijkt die doelstelling gehaald te worden, voor wat betreft het aantal gewonden niet.
In het NVVP zullen maatregelen worden aangekondigd om de taakstelling voor 2010 binnen bereik te brengen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie