Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VenW inzake positie Connexxion

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VenW inzake positie connexxion

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

's-Gravenhage, 29 juni 2000

Naar aanleiding van uw verzoek om nadere informatie over de brief van Stationtaxi B.V. uit Tilburg terzake van een eventuele monopoliepositie van ConneXXion in het taxivervoer en eventueel misbruik van de rijksbijdragen voor openbaar vervoer kan ik u als volgt meedelen.

Het merendeel van de contracten voor het taxivervoer waar Stationtaxi B.V. het over heeft, komt tot stand na openbare aanbesteding. Vanwege het karakter van de openbare aanbesteding kan daarbij dus geen sprake zijn van een bewust aansturen op het gunnen van het vervoer aan ConneXXion. Uiteraard is het wel zo dat, naarmate het aan te besteden vervoerspakket in omvang toeneemt, het aantal potentiële mededingers afneemt. Maar dit gegeven op zich betekent niet dat ConneXXion een voorrangspositie krijgt. Ook andere bedrijven of een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven kunnen naar dit pakket meedingen.

Uit de brief van Stationtaxi maak ik op dat in veel gevallen sprake zou zijn van een logistiek geheel tussen taxivervoer en openbaar vervoer, en dat vanwege deze combinatie ConneXXion bij voorbaat al het aanbestede taxivervoer zal winnen. Zodra de nieuwe Wet Personenvervoer 2000 van kracht zal zijn, zal ook het openbaar vervoer moeten worden aanbesteed. Daarbij zal vooralsnog geen sprake zijn van het hanteren van een marktmachtartikel. Mocht echter tijdens het proces van aanbestedingen blijken dat ConneXXion te weinig concurrentie ondervindt, dan kan ik alsnog het marktmachtartikel van kracht doen worden, hetgeen betekent dat ConneXXion bij een te grote marktmacht niet mag meedingen bij aanbestedingen openbaar vervoer. Daarmee voorkom ik dan het ontstaan van een monopoliepositie.

Een ander aspect dat Stationtaxi B.V. in haar brief aansnijdt, is het vermeend aanwenden van rijksbijdragen openbaar vervoer voor het binnenhalen van taxivervoer. Wat dat betreft kan ik u meedelen dat het accountantskantoor KPMG onderzoekt of bij de openbaar vervoer bedrijven waaronder ConneXXion sprake is van misbruik van rijksbijdragen openbaar vervoer. Over de uitkomsten van dat onderzoek zal ik u uiteraard nader informeren.

De brief van Stationtaxi heb ik overigens al beantwoord. Een afschrift van mijn antwoord doe ik u bijgaand toekomen.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie