Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsbrief NUfo voor leden beroepsorganisatie verpleging

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NU'91


NUfo
9 29 juni 2000

NUfo is een nieuwsbrief voor actieve leden van NU'91, beroepsorganisatie van de verpleging

CAO-onderhandelingen en resultaten op een rij CAO-Gehandicaptenzorg

De onderhandelingen voor een nieuwe CAO in de gehandicaptenzorg verlopen moeizaam. De standpunten van werkgevers en werknemers liggen nog ver uit elkaar. Het is de wens van de werkgevers te komen tot een geheel nieuwe CAO. In plaats van centrale CAO-afspraken over alle onderwerpen, willen de werkgevers slechts een betrekkelijk klein aantal thema's landelijk regelen. De werkgevers zijn dus voorstander van meer decentraal overleg, waarbij de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden op instellingsniveau plaatsvinden. In dat geval voert de werkgever overleg met de ondernemingsraad dan wel met de individuele werknemer. Werknemersorganisaties daarentegen houden vast aan een CAO, qua inhoud en niveau vergelijkbaar met de voormalig CAO-Ziekenhuiswezen, waarbij zij een aantal verbeteringen voorstellen die noodzakelijk zijn voor een moderne en concurrerende CAO. Hierbij moet gedacht worden aan een structurele loonsverbetering van 4%, plus het ophogen van de eindejaars-uitkering tot 1%. Daarnaast worden verbeteringen voorgesteld met betrekking tot de vergoeding van de bewonersvakantie en het verrichten van gebroken diensten, uitsluitend op verzoek van de werknemer.

CAO-Academische ziekenhuizen
Op dit moment vinden er ledenbijeenkomsten plaats over het principeakkoord voor de CAO Academische ziekenhuizen 2000-2001. Het bestuur van NU'91 heeft dit akkoord met een positief advies ter beoordeling aan de leden voorgelegd. De belangrijkste punten uit het akkoord zijn een structurele loonsverhoging van 7.2% voor 22 maanden, een ophoging van de berekeningsgrondslag onregelmatigheidstoeslag (TOD), maatregelen met betrekking tot werkdruk en traumaopvang, zorg- en calamiteitenverlof en de individuele mogelijkheid om 184 uur per jaar (fulltime basis) meer of minder te werken. Tijdens reeds gehouden bijeenkomsten reageerden de leden positief op het behaalde resultaat.
CAO-Onderwijs
Op 12 mei kwam het principeakkoord voor het verpleegkundig onderwijs tot stand. De overeengekomen loonsverbetering bedraagt 5.5% voor twee jaar en twee keer een eindejaarsuitkering van 0.8%. Het bestuur van NU'91 heeft het resultaat met een positief advies aan de achterban voorgelegd. Uit een inmiddels gehouden schriftelijke raadpleging blijkt dat de leden positief zijn gestemd over het behaalde resultaat.

CAO-Verpleeg- en Verzorgingshuizen
Op 10 mei kwamen Arcares (werkgeversorganisatie van de verpleeg- en verzorgingshuizen) en de werknemersorganisaties een principeakkoord overeen tot harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van het samenvoegen van de twee oorspronkelijke CAO's, de voormalig CAO-Ziekenhuiswezen en de CAO voor de Verzorgingshuizen. Uitgangspunt bij de harmonisatie was het niveau van de voormalige CAO-Ziekenhuiswezen. Daardoor kunnen met name de werknemers in de verzorgingshuizen een verbetering tegemoet zien. Toch zullen ook de werknemers in de verpleeghuizen met veranderingen geconfronteerd worden. In de nieuwe CAO is namelijk een systeem van flexibele arbeidsvoorwaarden opgenomen. Op basis hiervan kan de individuele werknemer een deel van zijn/haar arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt in het kader van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid, inbedding van de in- en doorstroombanen en invoering van FWG 3.0 per 1 januari 2001 voor de verzorgingshuizen. De leden van NU'91 hebben inmiddels positief gereageerd op dit akkoord.
NU'91 en buitenlandse verpleegkundigen
Om het tekort aan personeel in de zorgsector aan te vullen, kiest de politiek voor ad hoc maatregelen zoals de werving van herintreders en buitenlandse verpleegkundigen en het geven van extra geld voor de bestrijding van wachtlijsten. NU'91 heeft daar andere ideeën over. In de optiek van NU'91 kan personeel in eigen land succesvol worden geworven door een samenhangend pakket van maatregelen te nemen, zoals een structurele loonsverbetering, zelfregulering ten aanzien van kwaliteit van zorg en werklast, aanpassing van de omvang van arbeidscontracten en uren waarop gewerkt moet worden, scholing, begeleiding, persoonlijke aandacht, loopbaanperspectief, kinderopvang, enzovoort. Als een van de belangrijke sociale overlegpartners (overleg tussen werknemers- en werkgeversorganisaties) is NU'91 erin geslaagd de werving van buitenlandse verpleegkundigen aan strenge regelgeving te verbinden. Bijvoorbeeld: de vreemdeling moet in het land van herkomst geschoold zijn ten aanzien van de gezondheidszorg in Nederland, de taal en de cultuur.

In de komende Verpleging NU verschijnt een uitgebreid artikel over dit onderwerp.
Mededelingen

Jan Bastiaanse Prijs 2000
Komend najaar zal het LCVV opnieuw de Jan Bastiaanse Prijs uitreiken aan verpleegkundigen en/of verzorgenden die in de dagelijkse praktijk een zorgvernieuwend project hebben bedacht en opgezet. Het project moet bijdragen aan de kwaliteitsverbetering en invloedsversterking van de zorg en/of aan de verbetering van het maatschappelijk aanzien van de beroepsgroep. Inzenden vóór 1 augustus 2000.
Voor meer informatie: LCVV, Jan Bastiaanse Commissie, Postbus 3135, 3502 GC Utrecht, 030-296 76 14.
Sting wint eerste Veder-Smit Thuiszorgprijs
Sting, de beroepsvereniging van de verzorging, heeft de eerste Veder-Smit Thuiszorgprijs ontvangen vanwege "haar indrukwekkende bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit, het imago, de verdere professionalisering en de emancipatie van het beroep verzorgende, met name binnen de thuiszorg".
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie