Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 09.20 uur

donderdag 29 juni 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 29 juni om 10.15 uur.

Na een hamerstuk debatteert de Kamer over de Europese Top in Portugal.

Hierna heropent de Kamer het debat over wijzigingen van de verschillende begrotingshoofdstukken voor het jaar 2000. Deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota.

Ten slotte debatteert de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

-de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en minister Hermans en staatssecretaris Van der Ploeg (beiden Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs (dit overleg had plaats op woensdag 21 juni jongstleden);
-de vaste Commissie voor Financiën en minister Zalm (Financiën) over het verstrekken van Euromunten aan het publiek om hen vertrouwd te maken met deze nieuwe geldeenheid (dit overleg had plaats op dinsdag 20 juni jongstleden).

*Op een nader te bepalen tijdstip rondt de Kamer het debat af over nieuwe regels voor financiering van de Algemene Bijstandswet (Abw) en de wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (te beginnen met de tweede termijn van de zijde van de Kamer).


-Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

-Aan het einde van de vergadering hebben stemmingen plaats en worden eventueel nog agendapunten toegevoegd.
OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Financiën en Justitie: 10.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Zalm (Financiën) en Korthals (Justitie) over aanpassing van de Nederlandse wetgeving in verband met de invoering van de euro.
Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 13.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie, zoals de aanpak van het tekort aan informatici en het stimuleren van baanbrekende toepassingen op het gebied van ICT.

Rijksuitgaven en Financiën: 13.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over de voortgangsrapportage Van beleidsbegroting naar beleidsverantwoording. Binnen dit nieuwe systeem van financiële verantwoording wordt door het kabinet op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties in het afgelopen jaar.
(Onder voorbehoud)

Verkeer en Waterstaat: 14.00 tot ca. 15.30 uur
*Thorbekcezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de aanbesteding van de Hogesnelheidslijn-Zuid.

Europese Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 14.00 tot ca. 16.00 uur *Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de verordening van het Europees Parlement en de Raad van ministers inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement en de Raad van ministers.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Werkgroep Financiële verantwoording: 09.30 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal

Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen: 09.45 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures. Defensie: 10.15 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Economische Zaken: 10.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: procedure.

Defensie: 11.00 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedure.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Klompézaal
Agenda: procedures.

Europese Zaken: 13.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij neemt om 11.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren. Hiermee vragen zij aandacht voor biologische en scharrelproducten (hal Plein 2).

ZOMERRECES

De Tweede Kamer is van vrijdag 30 juni tot en met maandag 28 augustus op reces.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie