Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Gijs de Vries bij ontvangst World Disaster Report

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak van staatssecretaris Gijs de Vries tijdens een bijeenkomst van de sectie internationale aangelegenheden van het Nederlandse Rode Kruis

Een toespraak bij het onderwerp Brandweer en Rampenbestrijding
29 juni 2000
Toespraak van staatssecretaris Gijs de Vries (BZK) bij het in ontvangst nemen van het World Disaster report tijdens een bijeenkomst van de sectie internationale aangelegenheden van het Nederlandse Rode Kruis.

Dames en heren,
Graag zou ik - als u mij toestaat - een paar opmerkingen willen maken die als het ware volgen op hetgeen u vandaag heeft besproken; over de vraag namelijk wat wij vanuit ons land aan hulp kunnen bieden als we geconfronteerd worden met de verschrikkingen die rampen in het leven van onze mede-wereldburgers teweeg brengen.
Naast de hulp in geld en goederen - die belangrijk is, maar waar we het nu niet over hebben - zijn er twee belangrijke aspecten, te weten: het ontwikkelen en overdragen van kennis én het bieden van concrete hulp in een rampsituatie.
Kennisontwikkeling over pro-actie en preventie - als onderdelen van de veiligheidsketen - is van eminent belang: door pro-actieve maatregelen worden risicos voorkomen. Preventie richt zich op het beperken van risicos.
In onze praktijk is gebleken dat het voorkomen, beperken en beheersen van rampen sterk afhankelijk is van de kennis en de instrumenten om het beleid op dit terrein inhoud te geven. De voortdurende opbouw en ontwikkeling van kennis en inzicht en het leren van ervaringen is daarbij van groot belang, en dat geldt ook voor het toegankelijk maken van deze kennis en ervaring voor toepassing bij alle expert en hulpverlenende organisaties. In Nederland is - zonder het belang van recente ontwikkelingen op dit terrein te kort te willen doen - deze kennis aanwezig maar sterk verbrokkeld en verkokerd; met andere woorden onvoldoende toegankelijk.
Om dat te veranderen streven we naar bundeling van kennis op regionaal, boven-regionaal en landelijk niveau die optimaal aansluit bij reeds aanwezige structuren en organisaties zoals het het Nibra voor de brandweer, het Nivu voor de spoedeisende medische hulpverlening en het door VWS, mede naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede, op te richten expertise centrum nazorg.
Waar nodig zullen wij verdere activiteiten die kennis op regionaal, boven-regionaal en landelijk niveau bundelen stimuleren. Als voorbeeld noem ik het netwerk ICT van het Nibra. Bij gebundelde kennis met in een databank opgeslagen en vertaalde expertise op het terrein van gevaarlijke stoffen kan deze bijvoorbeeld zelfs in een land waar internationale bijstand wordt verleend on-line worden geraadpleegd.
Een andere wijze om ervaringen te delen is onlangs naar aanleiding van Enschede getoond. Elders in Europa bestaat grote belangstelling voor de wijze waarop Nederland op de vuurwerkramp heeft gereageerd. Er zal een zogeheten "Lessons Learnt Mission" bestaande uit Zweden, Fransen, Denen en Italianen naar Nederland komen om van deze ervaringen te leren.
Dat kan wanneer een ramp heeft plaats gevonden, maar ook - en misschien is dat nog wel belangrijker - kan internationale hulp gegeven worden op het gebied van de preventie; het voorkomen van rampen.
De ervaringen met de orkaan Luis op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zijn een goed voorbeeld van hoe preventie tot grote verbeteringen in de rampenbestrijding kan leiden. In 1995 stonden organisatiecapaciteit en de voorbereiding op orkanen nog in de kinderschoenen. Sindsdien is een enorme inhaalslag gemaakt. Hiervan zijn de vruchten geplukt tijdens de orkanen van 1998 en
1999. De verbeteringen liggen vooral op het terrein van het orkaanbestendig maken van cruciale infrastructuur, huizen, scholen en het opzetten van adequate rampenbestrijding: uitrusting en oefening van hulpverleningsdiensten noodwetgeving en communicatie. Maar er blijven helaas situaties waarbij specialistische fysieke en onmiddellijke bijstand van belang is.
Vorig jaar werd Turkije getroffen door een grote aardbeving. Brandweerkorpsen en andere bij de rampenbestrijding betrokken organisaties in Nederland wilden toen graag een bijdrage leveren aan de hulpverlening in Turkije. Door het ontbreken van een speciaal voor dit doel opgeleide en geoefende eenheid was dit echter niet mogelijk.
Tot voor kort stelde Nederland zich dan ook terughoudend op met betrekking tot het verlenen van fysieke bijstand bij rampen in het buitenland. Voordat op zinvolle wijze fysieke hulpverlening bij rampen in het buitenland kon worden geboden, diende eerst in Nederland de organisatie van de voorbereiding en de bestrijding van rampen en zware ongevallen op een kwalitatief hoogwaardiger peil te worden gebracht.
Nu - op basis van de resultaten van het Project Versterking Brandweer(PVB) en het Project Versterking Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PGHOR) - deze verbeterde organisatie sinds enige jaren steeds meer vorm krijgt, is het tijdstip aangebroken dat ook Nederland zinvolle en doordachte fysieke hulp aan kan bieden bij rampen in het buitenland. Als zich natuurrampen zoals aardbevingen voordoen, tengevolge waarvan gebouwen en infrastructurele voorzieningen zoals viaducten zwaar beschadigd worden, doet zich in het getroffen land niet zelden een acute behoefte voor aan bijstand door internationale reddingseenheden (technische hulpverlening en search and rescue). Ik heb het initiatief genomen te laten onderzoeken of voor dit type ramp de Nederlandse brandweer in samenwerking met andere hulpverleningsorganisaties en eventueel Defensie een "bijstandseenheid" kan formeren.
Op dit moment is - in overleg met onder meer de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie en het College van Commandanten van Regionale Brandweren - een voorstel in ontwikkeling voor de samenstelling van deze eenheid en de benodigde uitrusting, alsmede voor de procedures rond de inzet daarvan. De ervaringen die Nederland de afgelopen jaren heeft opgedaan met bijstandsverlening bij de rampenbestrijding na orkanen op de Bovenwindse eilanden zullen bij dit voorstel worden betrokken.
In het komend najaar zal een begin worden gemaakt met de formatie en training van de eenheid, opdat zij vanaf medio 2001 operationeel inzetbaar is.
De inzet van deze eenheid kan dan plaatsvinden binnen de bestaande regeling van de Verenigde Naties en de in ontwikkeling zijnde regeling van de Europese Unie op het gebied van niet militaire crisisbeheersing. Ook de NAVO speelt op dit terrein een rol. De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft eind 1999 een Beschikking betreffende een communautair Actieprogramma voor rampenbestrijding aangenomen. In dit communautair Actieprogramma wordt een raamwerk van maatregelen op het gebied van de rampenbestrijding vastgesteld, alsmede de financiële ondersteuning hiervan door de Europese Unie. Deze maatregelen richten zich op de verbetering van de Europese samenwerking tussen lidstaten, zowel ten aanzien van de daadwerkelijke voorbereiding op en bestrijding van technologische, natuur- en spoedeisende milieurampen. De maatregelen zijn begeleidend en aanvullend ten opzichte van de nationale systemen voor de rampenbestrijding.
Binnen de NAVO bestaat een civiele tak die zich richt op crisisbeheersing, Civil Emergency Planning (CEP). De CEP heeft ondermeer tot taak het coördineren van de nationale planning van civiele hulpbronnen, zoals energie, voedsel, transportcapaciteit, communicatie enzovoort bij een crisis. Na de val van de Berlijnse Muur en de daaropvolgende herbezinning van de NAVO verschoof de nadruk bij CEP van verdedigingsplanning naar rampenbestrijding en crisisbeheersing. Thans vormt de samenwerking met de partnerlanden in het kader van het Partnerschap voor Vrede (samenwerking met voormalige Oostbloklanden) programma een substantieel onderdeel van het werk op CEP-terrein.
Op deze wijze kan Nederland, in samenwerking met andere landen, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Europese en mondiale netwerken op het gebied van rampenbestrijding. Dit zal zowel de effectiviteit van de bijstandsverlening bij internationale rampen als de kwaliteit van de rampenbestrijdingsorganisatie in de deelnemende landen ten goede komen.
Ik dank u voor uw aandacht.

Relevante links:
De Vries wil bijstandseenheid voor hulp aan buitenland bij rampen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...