Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen Militaire samenwerking met Indonesië

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie
Kamervragen en antwoorden


Militaire samenwerking tussen Nederland en Indonesië

28-06-2000

De antwoorden op de vragen van het lid Marijnissen (SP) inzake militaire samenwerking tussen Nederland en Indonesië (2990012060).

Vraag 1. Heeft u met de Indonesische minister van Defensie een overeenkomst afgesloten om het democratiseringsproces in Indonesië te ondersteunen onder meer door Indonesische militairen in Nederland een opleiding te laten doorlopen?

Vraag 2.
Wat is het doel van deze opleiding en hoe zal dit verwezenlijkt worden?

Antwoord 1, 2.
Tijdens mijn werkbezoek aan Indonesië, van 30 mei tot 5 juni jl., hebben mijn Indonesische ambtgenoot en ik afgesproken een bilaterale werkgroep in het leven te roepen die concrete voorstellen voor samenwerking zal voorbereiden. De nadruk zal komen te liggen op de marine en de politie. Het is de bedoeling dat de werkgroep op korte termijn bijeenkomt. Het voornaamste doel van de samenwerking is Indonesische militairen vertrouwd te maken met de positie en de functie van een krijgsmacht in een democratisch bestel. Hiertoe zal onder meer een aantal Indonesische militairen in de gelegenheid worden gesteld deel te nemen aan (bestaande) cursussen van militaire opleidingsinstituten in Nederland. De militaire samenwerking is aangekondigd in de "Agenda voor hernieuwde en geïntensiveerde samenwerking", die de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen eerder dit jaar hebben ondertekend.

Vraag 3.
De Indonesische minister van Defensie gaf aan dat als er in Indonesië "niet op een goede manier aan partijvorming wordt gedaan, als de financiën niet in orde zijn en er geen eerlijke kansen bestaan binnen die partijen", het leger zich genoodzaakt zou kunnen zien in te grijpen. Hoe denkt u over de betekenis van dit dreigement?
Antwoord 3.
De desbetreffende uitspraak van minister van Defensie, prof. dr. Juwono Sudarsono, is geen dreigement, maar veeleer een - naar het voorkomt realistische - beoordeling van de complexe situatie waarin Indonesië thans verkeert. Het is tevens een waarschuwend woord aan het adres van de hoofdrolspelers in het democratiseringsproces in Indonesië. Ook in de bilaterale gesprekken heeft minister Juwono zonder opsmuk de situatie in Indonesië ná het regime-Soeharto geschetst. Zijns inziens heeft Indonesië nog een lange, moeilijke weg te gaan naar een open, democratische samenleving en is het in deze overgangsperiode vatbaar voor ondermijnende acties van antidemocratisch gezinde elementen, waaronder leden van de oude Soeharto-clan.

Minister Juwono beschouwt het als de grootste uitdaging van de regering en andere - prille - democratische instituties, in het bijzonder het parlement, hoognodige hervormingen te verwezenlijken in een tijd van economische tegenspoed en van aanhoudende instabiliteit in verschillende delen van het land. Mochten deze pogingen falen, dan kan een situatie ontstaan waarin alleen het leger de machtsmiddelen heeft om de eenheid van het land te bewaren, aldus minister Juwono. Hij verklaarde geen militaire coup als zodanig te vrezen en de toekomst "voorzichtig optimistisch" tegemoet te zien. Hij bestempelde de actieve steun van Nederland op verschillende gebieden, óók op defensiegebied, daarom juist als zeer welkom.

Vraag 4.
Is het juist dat nog geen enkele militair is berecht wegens mensenrechtenschendingen en de verhouding tussen de bevolking en het leger nog steeds erg gespannen is? Zo ja, deelt u dan de mening dat in die situatie de voorgestelde militaire samenwerking tussen Nederland en Indonesië te vroeg en dus ongepast is?

Antwoord 4.
Neen. Een gemengd civiel-militair tribunaal heeft 17 mei jl. vierentwintig leden van de strijdkrachten veroordeeld tot gevangenisstraffen van 8,5 tot 10 jaar wegens de moord op moslim-leraar Tengku Bantaqiah en zijn volgelingen op 10 juli 1999. Ook eerdere processen tegen Kopassus-soldaten die werden beschuldigd van de ontvoering van politieke activisten en tegen poltieagenten die werden beschuldigd van betrokkenheid bij de Trisakti-schietpartij in mei 1998 hebben geleid tot veroordelingen. Voorts is van belang het door procureur-generaal Marzuki Darusman ingestelde team van openbare aanklagers, mensenrechtenadvocaten en leden van de politie en de militaire politie, dat de mensenrechtenschendingen op Oost-Timor gaat onderzoeken.

De militaire samenwerking tussen Indonesië en Nederland is gericht op de bevordering van de professionalisering van de Indonesische strijdkrachten. Het uiteindelijke doel is een krijgsmacht die is toegesneden op het functioneren in een democratische rechtsstaat. De regering is van mening dat de huidige Indonesische regering van meet af aan steun verdient om deze ontwikkeling te bevorderen.

Vraag 5.
Deelt u de mening van de Indonesische mensenrechtenactivist Munir dat de trainingen door de militairen gezien zullen worden als politiek steun? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 5.
Neen. Uit gesprekken met de Indonesische Chef Defensiestaf en andere hoge militairen is gebleken dat over het doel van de samenwerking - Indonesische militairen vertrouwd maken met de positie en de functie van een krijgsmacht in een democratisch bestel - geen misverstand bestaat. De Nederlandse politieke steun, zo beseft de Indonesische militaire top, richt zich op de regering-Wahid en het democratiseringsproces dat deze voorstaat.

Vraag 6.
Op welke wijze zal er besloten worden welke militairen in aanmerking komen voor deze training? Is de training specifiek gericht op hervormingsgezinde strijdkrachten?

Antwoord 6.
De beoogde samenwerking zal de deelneming aan cursussen behelzen, alsmede de intensivering van contacten door de uitwisseling van officieren van staven en van eenheden en de overdracht van ervaringen die de Nederlandse krijgsmacht heeft opgedaan met herstructureringen en met vredes- en hulpverleningsoperaties. Bij de selectie van de kandidaten zal worden samengewerkt met de civiele autoriteiten, met name minister Juwono van Defensie. Afgesproken is de aandacht vooral te richten op de marine en de politie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie