Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen Rode Kruis embleem bij militaire acties

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over rode kruis embleem bij militaire acties
Gemaakt: 29-6-2000 tijd: 15:32


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


28 juni 2000

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 22 maart 2000, kenmerk 2990008780, waarbij gevoegd waren de door het lid Marijnissen overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U in bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.
De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Marijnissen.
Vraag 1 Beschikt U over het ICRC-onderzoeksrapport naar de toedracht van de bevrijdingsactie op 9 mei 1996 in West Papua? Zo ja, bent U bereid dit aan de Kamer te doen toekomen? Antwoord: Ik beschik over de samenvatting en conclusies van het ICRC-onderzoeksrapport. Deze samenvatting en conclusies zijn bijgesloten. Het rapport zelf is niet beschikbaar gesteld. Op mijn verzoek daartoe heeft de ICRC negatief gereageerd, omdat het rapport interne Rode Kruis aangelegenheden zou bevatten.

Vraag 2 Heeft de heer Obuchowicz in het kader van voornoemd onderzoek Nederland benaderd en is hem medewerking aan het onderzoek geweigerd? Zo ja, wie of welke Nederlandse autoriteit is door de heer Obuchowicz benaderd en waarom is de gevraagde medewerking geweigerd? Antwoord: Nee. Het ICRC heeft inmiddels dan ook laten weten dit misverstand te betreuren en de samenvatting is op dit punt herzien.

Vraag 3 Gelooft U de conclusie van het ICRC-onderzoek dat een witte helikopter is gebruikt bij de militaire actie op 9 mei 1996 en dat westerse adviseurs bij de voorbereidingen van die actie betrokken waren? Antwoord: Zoals geantwoord onder vraag 1, heb ik slechts kennis kunnen nemen van de samenvatting en conclusies van het ICRC-rapport.

Vraag 4 Deelt U de mening van ICRC-directeur Grossrieder dat het gebruik van een witte helikopter om de plaatselijke bevolking te misleiden een ernstige schending van het internationale recht betekent? Antwoord: In de twee bijgesloten perspublicaties wordt het gebruik van het embleem van het Rode Kruis als een ernstige schending van het internationaal recht gekwalificeerd. Artikel 53 van het Verdrag van Genève van 12 augustus 1949 verbiedt oneigenlijk gebruik van het embleem en de benaming van het Rode Kruis of Kruis van Genève, evenals iedere nabootsing daarvan. Misbruik van het Rode Kruis embleem zou inderdaad zeer kwalijk zijn, met name omdat het afbreuk doet aan de beschermende waarde van het embleem.

Vraag 5 Deelt U de conclusies van het ICRC dat alleen een serieus en diepgaand onderzoek door de betrokken overheden duidelijkheid kan geven over de identiteit van de westerse militairen aan boord van de witte helikopter? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent U bereid aan een dergelijk onderzoek medewerking te verlenen? Antwoord: Zoals geantwoord op vraag 1 ben ik niet op de hoogte van de overwegingen die het ICRC aanleiding hebben gegeven om zich voor een nader onderzoek uit te spreken. Mochten de betrokken autoriteiten alsnog besluiten tot een nader onderzoek dan is Nederland vanzelfsprekend bereid hieraan medewerking te verlenen.

Vraag 6 Bent U bereid de verslagen van de communicatie tussen het ministerie, ambassadeur Brouwer en attaché De Mars over de gijzelingsactie, desnoods vertrouwelijk, aan de Kamer toe te zenden? Zo neen, waarom niet? Antwoord: Ik ben bereid de verslagen van de bedoelde communicatie betreffende de gijzeling aan de Kamer bij uw Griffie ter vertrouwelijke inzage te geven. Enkele passages uit deze verslagen zullen in verband met ten tijde van de gijzeling gemaakte internationale afspraken uit het dossier worden verwijderd, alvorens de verslagen ter inzage worden gegeven.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie