Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwsbrief voor ondernemers uit rampgebied Enschede

Datum nieuwsfeit: 29-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

ONDERNEMERS NIEUWSBRIEF


3e uitgave 28 juni 2000Beste ondernemer(s),

Dit is de derde nieuwsbrief voor ondernemers, verenigingen, instellingen e.d. uit de gebieden die getroffen zijn door de vuurwerkramp. De nieuwsbrief is een gezamenlijk product van de gemeente, de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente en MKB Nederland.

In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:


* Stand van zaken Helpdesk ondernemers, hulpfonds en herhuisvesting
* Asbest en toegang tot het rampgebied

* Economisch statistische gegevens

* Piet van Zeil bezoekt Enschede

* Ondernemers aan het woord

* Voorstellen van de Helpdesk: de OOM

* Meest gestelde vragen

* Korte mededelingen

* Belangrijke adressen en telefoonnummers

Verspreiding
De gemeente, kamer van koophandel en MKB Nederland proberen deze nieuwsbrief zo goed mogelijk onder alle getroffen ondernemers, instellingen, verenigingen en kunstenaars te verspreiden. Bent u één van de getroffenen en heeft u de Nieuwsbrief voor Ondernemers niet persoonlijk ontvangen, neem dan contact op met de Helpdesk voor ondernemers, telefoonnummer 0800-0235328 (24 uur per dag, kostenloos).
De vorige nieuwsbrieven kunt u ook hier vinden:


* ondernemersnieuwsbrief 1e uitgave, 14 juni 2000
* ondernemersnieuwsbrief 2e uitgave, 21 juni 2000Helpdesk ondernemers
De Helpdesk voor ondernemers is te vinden bij de afdeling Voorlichting op de begane grond van het Ondernemingshuis Twente, Hengelosestraat 585 Enschede (tegenover de Universiteit Twente). De Helpdesk is geopend van 8.30 uur ‘s ochtends tot 17.00 uur ‘s avonds.

Op dit moment zijn 476 ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen bij de Helpdesk geregistreerd als ‘getroffen'. 363 ondernemers, verenigingen e.d. hebben zich actief gemeld bij de Helpdesk. De resterende
113 ondernemers, verenigingen e.d. hebben niet gereageerd op herhaalde oproepen om zich voor hulp te melden bij de Helpdesk. Wij gaan er vanuit dat deze ondernemers geen hulp nodig hebben. Alle 363 bedrijven die wel hebben aangegeven dat ze ondersteuning willen van de Helpdesk, hebben nu een accountmanager.

Financiële regeling voor de ondernemers
Op dit moment zijn uit het Fonds 73 bijdragen van ƒ20.000,-- uitgekeerd voor de zwaarst getroffenen (in totaal f1.544.000,--), heeft 1 borgstelling plaatsgevonden, en is 1 keer een bijdrage voor huursuppletie voor 1 jaar toegekend. Zwaarst getroffenen zijn de ondernemers, verenigingen, instellingen e.d. waarvan het bedrijfspand verwoest of langdurig (langer dan
2 maanden) onbruikbaar is.

Herhuisvesting
Het blijkt nogal problematisch te zijn om kleine opslagruimtes met goede toegangsmogelijkheden te vinden voor bijvoorbeeld marktkooplui. Er is bijna geen aanbod in de stad van geschikte opslagruimte van rond de 100 m2. Om dit probleem op te lossen heeft de Stichting Financiële Hulp Ondernemers besloten zich garant te stellen voor de huur van een groot pand dat onderverdeeld kan worden in kleine units. Ondernemers kunnen dan units in dit pand huren voor een prijs die op of rond de huurprijs ligt die ze in de oude situatie moesten betalen. De Stichting zal het eventuele verschil tussen de marktprijs en de huurprijs die in de oude situatie werd betaald, bijpassen in de vorm van huursuppletie. Dit laatste gebeurt conform de financiële regeling zoals die in Nieuwsbrief 1 is toegelicht. De makelaars en het Bureau Bedrijven van de gemeente zijn op dit moment op zoek naar een dergelijk pand.

De gemeente heeft besloten om de huurkosten van ruimtes op Hardick+Seckel tot het eind van dit jaar met 25% te verminderen voor ondernemers uit het rampgebied. Deze 25% korting geldt voor het totale huurbedrag (inclusief toeslagen, verwarmingskosten etc). Is na deze korting de huurprijs nog steeds niet op het niveau van huur dat u op uw vorige locatie betaalde, dan kunt u een beroep doen op de Stichting Financiële Opvang Ondernemers voor huursuppletie. De opzegtermijn van ruimtes in Hardick + Seckel is voor huurders uit het rampgebied van 2 naar 1 maand teruggebracht.

Enkele recente ontwikkelingen:


* De EHBO vereniging is, voorlopig voor 1 jaar, ondergebracht in een gemeentepand aan de Minkmaatstraat.

* Oostina Confectie is verhuisd naar het bedrijfsverzamelgebouw Rigtersbleek.

* Automaterialen Het Oosten is tijdelijk verplaatst naar de Hengelosestraat en zit nu in het voormalige pand van het stadsdeelbeheer Centrum (tegenover Amicon).

terug naar inhoud van deze nieuwsbriefAsbestsanering
Bij sanering van panden kan het zijn dat de ene ruimte van een pand wel gesaneerd moet worden en een andere ruimte in datzelfde pand niet. Dit hangt samen met de staat van asbesthoudend materiaal. Dit materiaal kan bijvoorbeeld in plafondplaten zitten of in isolatie om leidingen. In de ene ruimte kan dit asbesthoudende materiaal beschadigd zijn. Sanering is dan noodzakelijk. In een andere ruimte kan niets beschadigd zijn waardoor sanering achterwege kan blijven.

Verkleining van het gebied binnen de schutting
Vanaf eind vorige week is de schutting die nog om de panden Stroïnksbleekweg
8/14B en Hulsmaatstraat 37A t/m 33A lag (hier is onder ander kringloopwinkel Het Goed gevestigd en Bert's Bromfietsrecycling) verschoven naar achter deze panden. De bedrijven in deze panden zijn hiermee weer bereikbaar vanaf de Hulsmaatstraat. Vooral aan de kant van Stroïnksbleekweg zijn de herstelwerkzaamheden nog in volle gang. Het hek langs de Stroïnksbleekweg blijft dan ook nog even staan omdat aan deze zijde veel ruiten kapot zijn. Het hek dient als afscherming van het pand totdat deze ruiten gerepareerd zijn. Dan zal ook het hek verdwijnen.

De moskee die naast kringloopwinkel Het Goed staat, blijft in verband met de bouwvallige staat binnen de hekken.

Toegankelijkheid van het gebied
Tot afgelopen week was het onontplofte vuurwerk een blokkade voor betreding van een aantal plekken in het rampgebied waaronder de Bamshoeve. Schadevaststelling was tot voor kort daardoor niet mogelijk. Deze blokkade is vanaf vrijdag 23 juni 2000 opgeheven. Vanaf deze week kunnen ondernemers contact opnemen met hun verzekeringsexpert om het traject van schadevaststelling op te starten. Ook de Bamshoeve is nu vrijgegeven voor schadevaststelling. De toegang tot de ruimtes is onder zware asbestcondities (veiligheidsmaatregelen).

De ontruiming van bedrijfspanden buiten het asbestgebied is afgelopen week gestart. Ontruiming binnen het asbestgebied wordt zwaar geremd door de bouwkundige staat van de bedrijfspanden en de asbestvervuiling.

terug naar inhoud van deze nieuwsbriefEconomisch statistische gegevens
In het door de ramp getroffen deel van Enschede Noord zat veel bedrijvigheid. Van de totale beroepsbevolking in Enschede van 68.070 mensen, werkten 6.230 mensen in het rampgebied. Dit is dus een kleine 10% van de hele Enschedese beroepsbevolking. In dit deel van Enschede Noord was sprake van zowel formele als informele werklocaties. Een werklocatie is informeel als het niet op een industrieterrein is gevestigd. De Bamshoeve is bijvoorbeeld een formele werklocatie, een praktijk aan huis is een informele werklocatie.

Als gevolg van de ramp zijn 24 bedrijfsgebouwen totaal verwoest en 22 bedrijfspanden onbruikbaar geworden. De totaal verwoeste panden liggen allemaal in de binnenring. Van de onbruikbaar verklaarde panden liggen er 11 binnen de schutting en 11 buiten de schutting. Er is ook een groot aantal kunstenaarsateliers vernietigd.

Een overzicht van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid per branche in het rampgebied:
 
Branche   werknemers  aantal    Totaal 
bedrijven 
 
Bouw          341     24 
 
Dienstverlening    3255     255 
 
Handel         792     192 
 
Industrie       856     44 
 
Vervoer        986     14 
 
Totaal    6230     529 
 
Branche   werknemers  aantal  Binnenring 
bedrijven 
 
Bouw          186     12 
 
Dienstverlening    882     84 
 
Handel         301     87 
 
Industrie       709     18 
 
Vervoer        156      4 
 
Totaal    2234     205 
 
Branche   werknemers  aantal  Buitenring 
bedrijven 
 
Bouw          155     12 
 
Dienstverlening    2373     171 
 
Handel         491     105 
 
Industrie       147     26 
 
Vervoer        830     10 
 
Totaal    3996     324 
 
Instellingen vallen in deze tabel onder "dienstverlening". 
terug naar inhoud van deze nieuwsbriefPiet van Zeil bezoekt Enschede
Voor de gemeente was het direct na de ramp duidelijk dat de bewoners en de bedrijven niet zelf voor de volledige kosten als gevolg van de vuurwerkramp zouden moeten opdraaien. In een vroeg stadium heeft de gemeente de taak op zich genomen om in politiek en bestuurlijk Den Haag een claim neer te leggen voor onder andere de geleden schade door de ondernemers. Het onverzekerde deel van de onlangs geraamde totale schade van bedrijven (zie ook Nieuwsbrief 2) zal de minimale claim bij de Ministeries worden. Een speciale afdeling van Deloitte en Touche heeft van de gemeente opdracht gekregen om dit onverzekerde deel zo snel mogelijk duidelijk te krijgen.
Om de taak tot het neerleggen van een claim goed uit te kunnen voeren, is de gemeente onder andere op zoek gegaan naar ervaringen die in het verleden zijn opgedaan bij soortgelijke rampen. Er is contact gelegd met de stichting die in 1995 de schadeafwikkeling verzorgd heeft voor de ruim 14.000 getroffen bedrijven van de watersnoodramp in Limburg, Gelderland en Zuid-Holland. Deze stichting heeft destijds ook de onderhandelingen gevoerd met onder andere het Ministerie van Economische Zaken voor vergoedingen.

De voorzitter van de Stichting Watersnood Bedrijven Nederland '95, de heer P.H. van Zeil, heeft toegezegd bereid te zijn om zijn ervaringen te delen met Enschede en waar mogelijk te adviseren en te assisteren. De heer Van Zeil is voormalig staatssecretaris van Economische Zaken en ex-burgemeester van Heerlen. In deze laatste hoedanigheid was en is hij een goede bekende van burgemeester Mans, die destijds burgemeester van Kerkrade was. In '93 en '95 is Van Zeil voorzitter geweest van de hiervoor genoemde stichting.

Op 19 juni jl. vond een eerste gesprek met de heer Van Zeil plaats in het stadhuis. Burgemeester Mans was helaas wegens ziekte verhinderd, maar wethouder Helder was hierbij aanwezig, evenals het hoofd van de afdeling Economische Zaken. Ook vertegenwoordigers van de kamer van koophandel, MKB Nederland en Syntens namen deel aan deze vruchtbare bespreking, die zeker een vervolg zal krijgen. Belangrijkste onderwerpen van gesprek waren de gehanteerde vormen van financiële hulpverlening, de beoordelingscriteria en de benaderingsstrategie ten opzichte van de ministeries.

terug naar inhoud van deze nieuwsbriefondernemers aan het woord

In deze rubriek komen ondernemers aan het woord die de ramp hebben meegemaakt. In het getroffen gebied zijn veel verschillende soorten ondernemingen gevestigd. Hoe hebben de direct betrokkenen de ramp beleefd? En hoe gaat het een aantal weken na de ramp met hen persoonlijk en hoe ver is men gekomen met het herstarten van het bedrijf? De aftrap wordt gedaan door Ivo ter Kiefte van Daedalus-Design. Een dienstverlener op het gebied van Webdesign en audioproductie die sinds november als ondernemer actief is.

En toen was daar die klap

Waar was u toen de ramp zich voordeed?
We, mijn vrouw, dochtertje van tien maanden en zoontje van vier en een half zaten in de woonkamer. We zijn, met de kinderen onder ons, achter de scheidingsmuur van kamer en keuken gaan liggen. De muur viel over ons heen en dat was onze redding want alle brokstukken van de opslagplaats ketsten af op deze muur.

Wat is de opgelopen schade?
Precies is dat nog niet te zeggen. Omdat ik alles alleen doe heb ik eerst getracht de directe privé- zaken te regelen. Pas daarna kon ik weer zakelijk gaan denken. Alles is verloren gegaan: boekhouding, back-up van mijn PC's, alles. Je moet vanuit je geheugen weer opnieuw beginnen en dat is niet gemakkelijk.

Waarover heeft u zich het meest verbaasd?
Allereerst dat je op het meest kritieke moment zo helder kunt denken. Anders waren mijn vrouw en ik nooit met de kinderen achter die keukenmuur gaan liggen. En dan de bureaucratie en de steeds veranderende regels. Heb je een auto geregeld, mag je daar niet in rijden omdat je niet kunt bewijzen wie je bent.

Wat is uw mening over de hulpdiensten?
Niets dan lof. Zowel voor de Helpdesk waarvan de accountmanager zich echt uitslooft om dingen voor mij te regelen als Libertel die me gratis een nieuwe telefoon met hetzelfde nummer gaf. En mijn klanten die een voorschot geven op nog niet bevestigde opdrachten.

Langzaam maar zeker komt Deadalus Design weer op gang. U kunt Ivo te Kiefte bereiken op www.daedalus-design.nl.
Volgende week vertelt Automaterialen Het Oosten hoe het gaat.
terug naar inhoud van deze nieuwsbriefMEEST GESTELDE VRAGEN

Bij de Helpdesk komen veel vragen binnen. We willen in iedere nieuwsbrief een veel gestelde vraag behandelen. In deze nieuwsbrief betreft dit vragen over schade.

Inkomensschade
Valt een inkomensschadeverzekering onder de bedrijfsschadeverzekering? In de verzekeringspolis kunt u lezen wat gedekt wordt door de afgesloten verzekering. Hierin staat dus ook te lezen wat verstaan wordt onder bedrijfsschade en inkomensschade. Afhankelijk van de dekking die de verzekering biedt, zou inkomensschade gerekend kunnen worden onder bedrijfsschade. De polis biedt hierop in principe een antwoord. In geval van twijfel kunt u via uw accountmanager de hulp inroepen van specialisten. Deze specialisten bieden hun kennis aan aan de Helpdesk.
Schade na verklaring betreedbaarheid pand
Als de verzekeringsmaatschappij en/ of de afdeling Bouwbeheer van de gemeente toestemming geeft om bepaalde panden te betreden of zelfs weer te bewonen, wie is dan verantwoordelijk voor eventuele schade als er na die tijd ongelukken gebeuren?
We raden u aan om bij twijfel over het advies van de verzekeringsmaatschappij en/ of Bouwbeheer een second opinion te vragen. Dit moet u meteen melden bij de verzekering en/ of Bouwbeheer. Een second opinion zou u kunnen aanvragen bij een bouwkundig adviesbureau of bijvoorbeeld een aannemer. Let u er wel op dat dit alleen kan als uw pand buiten de schutting ligt. Het gebied binnen de schutting is nog niet betreedbaar. Als een second opinion aangeeft dat het pand niet veilig is, zult u een aangetekende brief naar de verzekering en/ of Bouwbeheer moeten sturen. Hierin moet het resultaat van de second opinion staan. Ook is het verstandig de verzekering en/ of Bouwbeheer er op te wijzen dat alle schade die geleden wordt, verhaald zal worden.
Doet u dit niet en er gebeurd iets nadat u het pand weer in gebruik heeft genomen, dan heeft u in principe zelf het risico genomen tot dit gebruik. Dit betekent dat u dan waarschijnlijk uw eigen schade moet dragen. Wilt u deze schade niet dragen, dan zult u aan moeten tonen dat de verzekeringsmaatschappij en/ of Bouwbeheer fouten hebben gemaakt. U zult tevens moeten verantwoorden waarom u niet direct een second opinion hebt gevraagd, terwijl u al wel twijfels had over het gegeven advies.
terug naar inhoud van deze nieuwsbriefVOORSTELLEN VAN DE HELPDESK

De Helpdesk wordt bemand door 35 adviseurs uit verschillende organisaties. Deze organisaties zijn: Syntens, Activa, OOM, MKB Nederland, de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente, Hogeschool Enschede en de Twentse Ideeën Bank. Om de organisaties achter deze adviseurs te laten zien, zal iedere organisatie zich aan u voorstellen. Deze week is dat de Overijsselse Ontwikkelings Maatschappij (OOM).

OOM vindt het helpen van gedupeerde ondernemers prioriteit. "Alles kwijt of verwoest, wat moet ik nu?"
De OOM bestaat dit jaar 25 jaar en zet zich met 30 mensen in voor een economisch sterk Overijssel. Zo probeert de OOM met ontwikkelingsprojecten het vestigings- en investeringsklimaat te verbeteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het vormen van clusters rondom bedrijven en het coördineren van de komst van een containerterminal. Verder ondersteunt de OOM bedrijven bij uitbreiding of samenwerking en participeert de OOM in innovatieve bedrijven.

Met name het aantrekken van bedrijven van elders komt regelmatig in het nieuws. Maar de OOM is er ook voor het bestaande bedrijfsleven. De OOM wil zich zo goed mogelijk inzetten voor de door de ramp getroffen ondernemers en heeft daar dan ook de hoogste prioriteit aan gegeven. Voor zo'n 40-tal bedrijven uit het rampgebied is Leo van den Bergh, adviseur bij de OOM, de eerste contactpersoon voor de ondernemer die een beroep doet op de Helpdesk. De taak van Van den Bergh is heel breed: van praatpaal tot klankbord, voorlichtend, adviserend en doorverwijzend.

OOM-adviseur Leo van den Bergh heeft inmiddels met alle aan hem toegewezen ondernemers contact gehad. Deze ondernemers hadden zich direct na de ramp gemeld bij de Helpdesk met een veelvoud aan vragen en problemen. Voorrang werd gegeven aan het leggen van contacten met ondernemers uit de binnenste ring: "Alles kwijt of verwoest, verboden gebied, niet verzekerd, wat moet ik nu?"

Van den Bergh: "Bij het leggen van de eerste contacten merk ik dat de ondernemers het bijzonder prettig vinden dat ze ergens terechtkunnen. De opzet van de Helpdesk blijkt dus een goede zaak te zijn. Ook de financiële mogelijkheden van de stichting Financiële Opvang Getroffen Ondernemers worden zeer gewaardeerd. Vooral de snelheid waarmee definitieve toezeggingen plaatsvinden… daar hebben ondernemers echt iets aan."

In de vorige nieuwsbrief kwam de veel voorkomende problematiek van ondernemers die niet of onderverzekerd zijn aan de orde. Vooral de bedrijfsschade in de vorm van derving van omzet is een facet waar ondernemers nu keihard tegenaan lopen. Zo zijn er middenstanders die met veel moeite hun activiteiten herstarten en nu te maken krijgen met het wegblijven van de klanten. Er wordt niet meer gewinkeld!

De OOM probeert, samen met de andere instanties die de Helpdesk bemensen, oplossingen te vinden voor deze problemen. Zo probeert de OOM te bemiddelen bij het vinden van nieuwe huisvesting of zoekt zij in haar uitgebreide netwerk mensen die de ondernemer verder kunnen helpen bij een specifiek probleem, bijvoorbeeld van financiële aard. Ook helpt de OOM bij het aanvragen van financiële middelen uit het rampenfonds. "Maar we zijn als eerste vooral een luisterend oor, want de ondernemers hebben veel meegemaakt en moeten soms weer helemaal van voren af aan beginnen. En daar willen wij ons hard voor inspannen", zegt Van den Bergh.

terug naar inhoud van deze nieuwsbriefKORTE MEDEDELINGEN

Informele bijeenkomst ondernemers op 3 juli 2000
Op maandagavond 3 juli is de tweede informele bijeenkomst voor ondernemers uit het rampgebied. De bijeenkomst vindt plaats in het Ondernemingshuis en begint om 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal verder gesproken worden over de vereniging voor gedupeerde ondernemers.

Vragenrubriek
We willen in deze Nieuwsbrief een vragenrubriek starten. In deze rubriek worden ingezonden vragen beantwoord die voor meerdere ondernemers interessant kunnen zijn. Heeft u zo'n vraag, stuur hem dan op naar de Helpdesk in het Ondernemingshuis, t.a.v. redactie Nieuwsbrief Ondernemers, Postbus 5500, 7500 GM Enschede. U kunt uw vraag ook telefonisch doorgeven aan de Helpdesk (0800-0235328).

Post ondernemers
Alle getroffenen kunnen post die niet aan het bedrijfsadres bezorgd kan worden, afhalen in het postkantoor PTT Post Rigtersbleek, Westend 1.

* Dit kan op maandag 14.00 – 18.00 uur

* dinsdag t/ m vrijdag 12.00 – 18.00 uur

* zaterdag 10.00 – 12.00 uur

Voor alle informatie over de post kunt u gratis bellen: 0800 0417

terug naar inhoud van deze nieuwsbriefBELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS


* Helpdesk ondernemers: 0800 0235328 (dag en nacht bereikbaar)
* Helpdesk Bureau Coördinatie Expertise (schadeverzekeraars): 053-4815690
* Algemeen Informatiecentrum Molenplein (bewoners): 0800 1100 (dag en nacht bereikbaar)

* Amicon Zorgverzekeraar: 053 485 39 40 (dag en nacht bereikbaar)
* PTT Post informatie: 0800 0417 (dag en nacht bereikbaar)
* Asbestvragen: 0800-1100

* SOS Telefonische Hulpdienst: 0800-0240026 (dag en nacht bereikbaar)
* Slachtofferhulp Twente: 053-4555555 (074-2429115/0546-829217)
* Letselschade informatie: 0900-6643825

* Storingen gas en/ of licht: ESSENT, telefoon 0800-33 66 112 (dag en nacht bereikbaar)

* Storingen telefoon: 0800-0407 of de klantenservice KPN 0800-0402 (dag en nacht bereikbaar)

* Storingen watervoorziening: WMO, telefoon 0800-1421 of 074-851 51 51 (dag en nacht bereikbaar)

* Stichting Enschede Aannemers: 0800-0651

* Bureau voor Rechtshulp, Bisschopstraat 12, open: maandag – vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, 053-4801919


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...