Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over Iran

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over iran

Gemaakt: 4-7-2000 tijd: 10:18


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


30 juni 2000

Onder verwijzing naar het schrijven d.d. 22 juni jl., kenmerk no.
2990012860, van de Griffier Uwer Kamer, waarbij mij en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij toegingen de door de leden Vos en Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes, mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de heer Brinkhorst, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, op vragen van de leden Vos en Karimi. Vraag 1 Bent u op de hoogte van het artikel 'Minister Brinkhorst mag naar Iran' Algemeen Dagblad, 16 juni jl.? Antwoord Ja. Vraag
2, 4 en 5 Kunt u aangeven wat het onderscheid is tussen een landbouwreis van minister Brinkhorst gericht op exportbevordering van pootaardappels en zuivel en een handelsmissie van staatssecretaris Ybema Zie ook eerder ingezonden vragen over een handelsmissie naar Iran, 2990012000, 6 juni jl.? Wat is nu het politieke kader, de randvoorwaarden, die deze reis mogelijk maakt? Geeft uw politiek kader nu de opening voor alle mogelijke economische relaties? Wat kunnen we dan nog meer verwachten? Antwoord In 1998 heeft de Iraanse Minister van Landbouw Nederland bezocht. Minister Brinkhorst is thans voornemens van 1 tot 4 juli a.s. een tegenbezoek aan Teheran te brengen. Deze reis is erop gericht de reeds lang bestaande banden met Iran op landbouwgebied te continueren en de bilaterale samenwerking in brede zin op de beleidsterreinen landbouw, natuurbeheer en visserij te versterken. Het accent ligt hierbij op het ondersteunen van het doel van de Iraanse overheid om de zelfvoorzieningsgraad en de voedselproductie te verhogen. Nederland kan daaraan bijdragen door middel van samenwerking op het gebied van wetenschap, kennisoverdracht en water. Anderzijds is bilaterale samenwerking in brede zin gediend bij de aanwezigheid van het Nederlands bedrijfsleven. Minister Brinkhorst laat zich derhalve begeleiden door enkele agro-industriële bedrijven met reeds bestaande contacten in Iran. Het Nederlands beleid ten aanzien van Iran is, geheel in lijn met de EU, gericht op verbetering en verbreding van de betrekkingen met dit land vanuit de gedachte dat engagement in de huidige situatie de enige manier is om een wending ten goede in Teherans beleid te bewerkstelligen. Het bezoek van minister Brinkhorst bouwt voort op reeds bestaande vormen van bilaterale economische samenwerking met Iran. Staatssecretaris Ybema heeft thans geen intenties een handelsmissie naar Iran te leiden, zodat een oordeel over de opportuniteit vooralsnog niet aan de orde is. Vraag 3 Heeft de minister van Buitenlandse Zaken tijdens zijn bezoek aan Iran gesproken over de landbouwreis van minister Brinkhorst? Zo ja, hoe verhoudt zich dat met de publieke uitlatingen van de minister van Buitenlandse Zaken dat hij het nog te vroeg vindt voor een commerciële reis met de zegen van de Nederlandse regering en 'ik ben niet naar Iran geweest om aan een BV Nederland te werken'? Antwoord Het voorgenomen bezoek van minister Brinkhorst is tijdens mijn bezoek aan Iran niet aan de orde geweest.

Vraag 6

Kunt u gezien het vertrek van minister Brinkhorst 1 juli a.s. deze vragen met spoed beantwoorden, uiterlijk 28 juni?

Antwoord

Ja.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie