Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NMa en DTe presenteren jaarverslag

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

Den Haag, 30 juni 2000

NMa en DTe presenteren hun jaarverslag

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa), de heer A.W. Kist, en de plaatsvervangend directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Elektriciteitswet (DTe), de heer C. van Gent, hebben vandaag een toelichting gegeven op het eerste gezamenlijke jaarverslag van NMa en DTe. Dit heeft betrekking op 1999. DTe is sinds 1 juli 1999 formeel als kamer ondergebracht bij de NMa.

Voor de NMa heeft 1999 nog steeds grotendeels in het teken gestaan van het afhandelen van de meer dan duizend ontheffingsverzoeken die in 1998 zijn ontvangen. Het restant zal zoveel mogelijk in 2000 worden afgehandeld. Veel verzoeken die er nog liggen zijn afkomstig uit de zorgsector. Daarnaast zullen in 2000 extra inspanningen worden gericht op het opsporen van verborgen kartels en misbruik van een machtspositie, in het bijzonder bij de toegang tot netwerken. Dit betekent voor de NMa een omslag van een reactieve naar een proactieve benadering. De NMa heeft in 1999 drie maal een boete opgelegd. Wat het fusietoezicht betreft werden in 1999 wederom een groot aantal zaken gemeld (158). De NMa speelt hierop in door die zaken vereenvoudigd (en dus sneller) af te doen waarbij duidelijk is dat het om bescheiden marktaandelen gaat waardoor geen economische machtspositie zal ontstaan of worden versterkt. In dit kader pleit de NMa dan ook voor hogere drempels voor het verplicht melden van concentraties. In 1999 werd één fusie geblokkeerd (loterijen) en werden twee keer voorwaarden opgelegd (FCDF-De Kievit en PNEM/MEGA-EDON).

"Door de komst van de Mededingingswet en het toezicht van de NMa op naleving is 'Nederland kartelparadijs' veranderd in een economische maatschappij waarin het essentieel is dat ondernemers dingen naar de gunsten van afnemers. Dat is de beste waarborg voor goede prijzen en voor investeringen in technische vooruitgang", aldus de heer Kist tijdens de persconferentie. "De weerslag van onze inspanningen in ons jaarverslag is slechts een topje van de ijsberg. Nederland is zich steeds meer bewust van het feit dat er een Mededingingswet bestaat. Dat zie je onder meer aan het aantal klachten dat wordt ingediend." Vanwege de intensivering van onderzoek in sectoren waarbij de overheid betrokken is, is een onafhankelijke status als ZBO gewenst, aldus Kist.

Voor DTe was 1999 het eerste volledige jaar in het bestaan van deze organisatie. Eind 1999 zijn voor het eerst de tarieven voor het gebruik van de elektriciteitsnetten vastgesteld. Tevens heeft DTe de Minister geadviseerd over de leveringstarieven voor gebonden afnemers. Deze adviezen zijn volledig overgenomen. Ook is het eerste deel van de technische voorwaarden vastgesteld.
In 2000 zal DTe de netbedrijven en de leveringsbedrijven onderling vergelijken en de zogenaamde efficiencykortingen vaststellen voor de periode tot 2004. Omdat de activiteiten van DTe ook voor de sector nieuw zijn en de nieuwe regels voor de sector grote veranderingen betekenen, is extra aandacht gegeven aan voorlichting en overleg. Zo zijn er consultatiedocumenten uitgebracht en informatie-bijeenkomsten georganiseerd. De heer Van Gent hierover tijdens de persconferentie: "Het toezicht van DTe moet enerzijds helder en transparant zijn, anderzijds 'lean and mean'."

Zowel NMa als DTe zijn tevreden over de keuze om DTe als kamer onder te brengen bij de NMa. Op deze wijze wordt de synergie tussen beide toezichthouders optimaal benut. Dit model zal ook worden toegepast bij het toezicht op de gassector. De reguleringstaken rond het toezicht zullen worden ondergebracht bij DTe, waarvan de naam wordt gewijzigd in Dienst uitvoering en toezicht Energie. Geschilbeslechting wordt ondergebracht bij de NMa. De samenhang tussen sectorspecifiek en algemeen toezicht wordt zo vergroot. Het is verheugend dat er niet is gekozen voor het aanwijzen van een nieuwe sectorspecifieke toezichthouder.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie