Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek burgemeester Vlaamse Geurts in stroomversnelling

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Onderzoek tegen burgemeester Geurts komt in stroomversnelling (30/06/00)

Het opsporingsonderzoek naar mogelijke strafbare feiten van burgemeester Geurts zal vóór de lokale verkiezingen van zondag 8 oktober zijn afgerond. Daarna wordt beslist of de betrokkene al dan niet wordt vervolgd. Dat heeft justitieminister Marc Verwilghen (VLD) geantwoord op een vraag van VU&ID-volksvertegenwoordiger Annemie Van de Casteele.

De VU-afdeling Wemmel verheugd zich erover dat "het onderzoek eindelijk in een stroomversnelling is geraakt". De zaak-Geurts is immers onlosmakelijk verbonden met de politieke geloofwaardigheid van de LB-meerderheid.

Begin '98 bracht een gemeentelijke ambtenaar van Wemmel het ministerie van Binnenlandse Zaken schriftelijk op de hoogte van een aantal zaken die volgens hem op onwettige wijze verlopen bij het gemeentebestuur. Het ging om het gebruik van gemeentepersoneel door de burgemeester voor persoonlijke doeleinden, de schending van de milieureglementering door de burgemeester als privé-persoon, de huur van een wagen door de gemeente voor privé-gebruik door de burgemeester en de manipulatie van aanwervingsexamens.

Op basis van deze informatie, door het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempeld als "zeer ernstig", werd het toenmalig Hoog Comité van Toezicht gevraagd een diepgaand onderzoek te verrichten. Op vrijdag 30 januari '98 bracht het HCT een eerste bezoek aan het gemeentehuis van Wemmel. Nadien werd nog weinig gehoord van het onderzoek. Daarom achtte de lokale VU-afdeling het aangewezen om de liberale ministers Antoine Duquesne (Binnenlandse Zaken) en Marc Verwilghen (Justitie) om duidelijkheid te krijgen over de zaak-Geurts.

Met het oog op de lokale verkiezingen van zondag 8 oktober 2000 hebben het gemeentebestuur én de kiezers het recht om te weten of het HCT-onderzoek al dan niet is afgerond en aan de basis ligt van eventuele strafrechtelijke en/of administratieve procedures. De geloofwaardigheid van burgemeester Geurts komt immers op de helling te staan indien uit het HCT-onderzoek blijkt dat een aantal zaken bij het gemeentebestuur van Wemmel op een onwettige wijze zijn verlopen.

Met behulp van een verwijzing naar het federale regeerakkoord voelde VU&ID-kamerlid Annemie Van de Casteele de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie aan de tand. In de inleiding van het regeerakkoord en de regeringsverklaring De brug naar de eenentwintigste eeuw stellen de meerderheidspartijen "de signalen van de kiezers goed begrepen te hebben". Met een ambiteus en coherent project willen ze "het vertrouwen van de burgers in de overheid herstellen". In hoofdstuk 1 Een doeltreffende en zorgzame overheid is zelfs sprake van "een modelstaat". De gemeenten vervullen ongetwijfeld een sleutelrol bij de realisatie van deze doelstellingen omwille van het directe contact met de bevolking. Het afvalbeleid, de eerstelijnspolitiezorg en de burgerlijke stand zijn maar enkele voorbeelden om het belang van het lokale beleidsniveau te illustreren. Indien gemeenten en hun beleidsverantwoordelijken niet handelen vanuit het oogpunt "goed bestuur" komt de legitimiteit van de overheid in het gedrang.

Bestuurlijke wanpraktijken moeten dan ook zo snel mogelijk opgespoord, beëindigd en bestraft worden. In het verleden werd hiervoor meermaals de hulp ingeroepen van het Hoog Comité van Toezicht (HCT). De specifieke taakomschrijving van het HCT liet toe om een administratief onderzoek te koppelen aan een strafrechtelijk onderzoek. Eén van de gemeenten waar het HCT ooit een onderzoek heeft verricht, is dus het Vlaamse Wemmel.

In antwoord op een eerste mondelinge vraag deelde minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne op woensdag 15 maart in de commissie Binnenlandse Zaken mee dat de Procureur des Konings nieuwe onderzoeksdaden heeft uitgeschreven voor dit dossier. Dinsdag 27 juni verklaarde justitieminister Marc Verwilghen dat "het opsporingsonderzoek voor 8 oktober zal zijn afgerond". De Wemmelse Volksunie-afdeling hoopt dat er nu snel duidelijkheid komt. Ze wijst er volledigheidshalve op dat het onderzoek reeds tweeënhalf jaar (30 maanden) aansleept.

Auteur:
VU-afdeling Wemmel
Filip Vandenbroeke - bestuurslid

Meer informatie:
Contactpersoon: Filip Vandenbroeke
Telefoon: 02/284.7.642.
Fax: 02/284.9.642.
E-post: (fvandenbroeke@europarl.eu.int)
Url: bartstaes.volksunie.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie