Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De afvalberg in Vlaanderen blijft groeien

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

---

Onderwerp: De afvalberg blijft groeien
Auteur: Sarlee Willy
E-mail: (willy.sarlee@ovam.be)
Bedrijf: STIP
Adres: Kan. De Deckerstraat 22-26
Plaats: 2800 Mechelen
Tel.: 015/28.42.98
Fax: -

Persbericht - De afvalberg blijft groeien.

De afvalberg in Vlaanderen blijft groeien. In totaal gaat het al om meer dan 28 miljoen ton (In 1998 was 3,1 miljoen ton afkomstig van het huishoudelijk afval en 25,2 miljoen ton van het bedrijfsafval). Volgens de laatste cijfers stijgt het huishoudelijk afval in 1999 van 3,1 tot 3,2 miljoen ton.

Ondanks de vele preventie-inspanningen van gezinnen, bedrijfsleven en de overheid, neemt de afvalberg in omvang niet af. Geconfronteerd met deze vaststelling, groeit het besef dat een daling vooral kan bereikt worden door de klemtoon te leggen op preventie.

Meer dan ooit: preventie!

Om die preventie te bevorderen worden momenteel verschillende kanalen onderzocht. Zo zou de selectieve ophaling gekvalueerd moeten worden om na te gaan of ze niet ten koste gaat van preventie en zou onderzocht moeten worden waar afval aan de bron kan vermeden worden door bijvoorbeeld het aanpassen van het industrieel productieproces.

Om die preventieve aanpak te stimuleren is ook het STIP opgericht. Op 28 juni werd het "Steunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval en emissies" (STIP) gelanceerd door Vlaams minister van Leefmilieu, Vera Dua.

Vanaf nu is er in Vlaanderen iin punt waar alle gemeenten en intercommunales, bedrijven en hun intermediaire organisaties, zoals bedrijfsfederaties, terechtkunnen voor afval- en emissiepreventie. Voor al wie geonteresseerd is in preventie op het gebied van milieu en voor al wie op de hoogte wil blijven van de snelle evolutie in deze materie, wordt het STIP een nieuwe bron van informatie en ondersteuning. Het Steunpunt wil alle mogelijke preventieve maatregelen verzamelen, interessante initiatieven opsporen en verspreiden. Daarvoor is een website www.stip.ovam.be , en een groene telefoon 0800/96010. Later volgen nog studiedagen, workshops en een tijdschrift.

Om de afvalberg snel te doen dalen is er geen wonderremedie. Wel zijn er honderden, duizenden kleine ingrepen en maatregelen die op termijn wel renderen. Die maatregelen bestaan, ze worden her en der al toegepast maar de informatie erover zit te verspreid, is versplinterd over allerlei bestuursniveaus en instanties. Om die informatie beter kenbaar te maken is ook een website ontwikkeld: www.milieuwinst.ovam.be waar men de diverse preventieve maatregelen kan opsporen.

Meer info: STIP "STeunpunt en Informatiecentrum voor Preventie van afval en emissies"
www.stip.ovam.be
Tel: 0800/96.010
Mail: (stip@ovam.be).
Kan. De Deckerstraat 22-26 te 2800 Mechelen.

Bijlage: cijfers afvalberg

Meer dan 60 % huishoudelijke afvalstoffen selectief ingezameld in
1999

In Vlaanderen werd in 1999 gemiddeld 541,56 kilogram huishoudelijke afvalstoffen per inwoner ingezameld. In totaal betekent dit 3.209.718 ton. Dit cijfer is de som van alle te verbranden of te storten huisvuil, grofvuil en gemeentevuil en van alle selectief ingezamelde afvalfracties, met uitzondering van klein gevaarlijk afval (ca. 12.500 ton). Het is een toename met 2,4 % t.o.v. 1998. Na een bijna stagnatie in 1998 is er opnieuw een lichte stijging van de totale productie huishoudelijke afvalstoffen.


62,3 % van alle huishoudelijk afval werd selectief ingezameld in
1999, daarentegen werd nog 37,7 % als huisvuil, grofvuil en gemeentevuil afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie of een stortplaats. Het betekent dat de gemiddelde Vlaming net zoals in
1998 meer huishoudelijk afval selectief aanbiedt dan niet-selectief. De balans van het huishoudelijk afval slaat daarbij in 1999 verder door richting selectieve inzameling.
337,19 kilogram huishoudelijk afval per inwoner werd in 1999 selectief ingezameld. Dit staat voor 1.998.454 ton in totaal. Het betekent een toename met 7,7 % of 24,12 kilogram per inwoner t.o.v. 1998.

Alle afvalfracties worden dus steeds meer en efficiknter selectief ingezameld. In 1999 werd opnieuw een sterke toename van het ingezamelde papier- en kartonafval en bouw- en sloopafval vastgesteld. Verklaringen hiervoor zijn te vinden in de uitvoering door de gemeenten van de bepalingen van het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 1997-2001, waardoor in steeds meer gemeenten een geoptimaliseerde selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt. Zo zijn er eind 1999 reeds meer dan 300 vergunde containerparken operationeel in Vlaanderen. Niet alleen particulieren maar ook kleinhandelaars maken van deze gemeentelijke inzamelkanalen gebruik.

De belangrijkste selectief ingezamelde afvalfracties zijn: organisch afval (groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en groenafval), bouw- en sloopafval, papier en karton, glas en metalen, zoals blijkt uit grafiek 2. In 1999 werd door 37 operationele kringloopcentra 0,4 % of 2,41 kilogram huishoudelijke afvalstoffen per inwoner ingezameld met het oog op hergebruik.

In 1999 werd 37,7 % van alle huishoudelijk afval of 204,37 kilogram per inwoner huisvuil, grofvuil en gemeentevuil terminaal verwijderd. Het is een afname met 5,4 % of 11,60 kilogram per inwoner. In totaal werd 1.211.264 ton afgevoerd naar verbrandingsinstallaties of stortplaatsen.

De afname van de te verwijderen hoeveelheid huishoudelijk afval kan toegeschreven aan de afname van het ingezamelde huisvuil en grofvuil. De hoeveelheid gemeentevuil verdubbelt bijna op een jaar tijd. Steeds meer gemeenten registreren en kwantificeren hun gemeentevuil, vandaar deze sterke toename t.o.v. 1998.

De bijzonder grote afname van de hoeveelheid huisvuil en grofvuil kan verklaard worden door een toegenomen selectieve inzameling, maar waarschijnlijk ook door preventie en doordat minder gemengd bedrijfsafval via de huisvuilophaling wordt meegegeven. De steeds duurder wordende huisvuilzakken, de verplichte selectieve inzameling van bepaalde bedrijfsafvalstoffen en de verbodsbepalingen om bedrijfsafval in sommige gemeenten mee te geven met het huisvuil en de betere scheiding van het grofvuil kunnen als oorzaak vermeld worden.

Als besluit kan gesteld worden dat in 1999 de Vlaming gemiddeld iets meer afval heeft meegegeven met de gemeentelijke inzamelkanalen en dat hij of zij hierbij meer gesorteerd heeft dan het jaar voordien. De doelstelling van het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 1997-2001 om in 2001 52% van het huishoudelijk afval selectief in te zamelen werd in 1999 opnieuw overtroffen. De doelstelling om in 1998 255 kilogram te verwijderen huishoudelijk afval per inwoner af te voeren naar verbrandingsinstallaties of stortplaatsen en vervolgens te streven naar 220 kilogram per inwoner in 2001, werd reeds in
1999 gerealiseerd. Di uitdaging die Vlaanderen nu wacht is het inslaan van de weg van de afvalvoorkoming gecombineerd met een optimale, kwalitatieve selectieve inzameling om zowel de totale hoeveelheid huishoudelijk afval als het te verwijderen restafval te verminderen. De langetermijndoelstelling van 150 kilogram per inwoner te storten of te verbranden huishoudelijk afval, gepland voor het jaar 2010, ligt weer iets dichter binnen bereik.
Bedrijfsafval:

22,3 miljoen ton in 1993

25,2 miljoen ton in 1998

Bedrijfsafvalstoffen zijn afvalstoffen die niet alleen geproduceerd worden in de industrie, maar ook door sectoren zoals handel en diensten, garages en ziekenhuizen,... Ook hier stellen we een stijging vast. We kunnen een grafiek mailen met een trendlijn die duidt op een licht stijgend verloop van de bedrijfsafvalberg in de periode 1993 tot 1998.

(Bron: Ovam 2000).


---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie