Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse 'Speedy'-decreet over onderwijsregels goedgekeurd

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER MARLEEN VANDERPOORTEN

VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING

Vrijdag 30 juni 2000

'Speedy'-decreet goedgekeurd.

Het decreet houdende aanpassing van sommige onderwijsbepalingen werd gisteren door de onderwijscommissie in het Vlaamse Parlement goedgekeurd. Het decreet wordt na het zomerreces behandeld in de plenaire vergadering.
Minister Vanderpoorten beoogt met dit sneldecreet een eerste reeks maatregelen die de onderwijsregelgeving vereenvoudigen, bestaande procedures optimaliseren en een kader creëren voor een aantal dringende
onderwijsinnovaties.

Vooral het niet doorvoeren van de bezuiniging van 2,5 % op het urenpakket in het secundair onderwijs kadert in de verbetering en het herstel van bestaande decreetgeving. De minister had deze maatregel reeds aangekondigd in het sociaal overleg met de vakbonden.
De schrapping van de besparing ligt in het verlengde van het beleid van herwaardering van de leerkracht. Anderzijds veroorzaakte de uitgewerkte besparingsformule vaak het omgekeerde effect in de praktijk. Concreet betekent dit dat ongeveer duizend jobs in het secundair onderwijs niet op de helling komen te staan.
Ook verschillende bepalingen uit de
rechtspositiedecreten, die nog niet 'rijp' genoeg zijn om optimaal geïmplementeerd te worden, werden onder de loep genomen. Een typevoorbeeld is de mandaatfunctie voor directies.
Hoewel de introductie van het mandaat beleidsmatig meer dan verantwoord was en blijft, werd voorbijgegaan aan een aantal cruciale vragen. Noch inzake het verlofstelsel, noch inzake pensioenen, noch inzake terugvalmogelijkheden werden de nodige regelingen getroffen. Ook het instappen van externen (vanuit de private sector b.v.) in een mandaatfunctie werd niet voorzien. Teneinde grondige reflectie over de concrete invulling van het mandaat mogelijk te maken en om een antwoord te voorzien op een aantal complexe en praktische vragen, wordt de vooropgestelde ingangsdatum van 1 september 2000 geschrapt.
Dit betekent dat alleen in de nieuwe Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) per 1 september 2000 de directeurs per mandaat worden aangesteld. Voor de overige onderwijsniveaus zal de Vlaamse regering een nieuwe datum bepalen.

Meerdere maatregelen van CAO V werden eveneens in 'Speedy' opgenomen.
Zo wordt in uitvoering van de overeenkomst het lerarenambt geherwaardeerd, door scholen met bijzondere noden extra te ondersteunen. Door scholen toe te laten om preventief en remediërend op te treden tegen risico- gedrag en kansarmoede wordt zowel de positie van de leerlingen als deze van de leerkrachten verbeterd. Om scholen toe te laten professioneel en aangepast personeel in te schakelen dat ervaring heeft met de opvang van risico-doelgroepen, worden 80 bijkomende betrekkingen gecreëerd die vrijgesteld zijn van de normale prioriteitsregels, de reaffectatie en wedertewerkstelling.

Er wordt een duidelijke aanzet gegeven tot het verminderen van de administratieve overbelasting. De bureaucratische en omslachtige procedure betreffende de schoolverandering in de loop van het schooljaar werd geheroriënteerd op de keuze van de ouders en de autonomie van de directie van de nieuwe school. Ook de procedure inzake 'artistieke bekendheid' voor het uitoefenen van artistiek gebonden onderwijsactiviteiten in het hoger onderwijs werd vereenvoudigd en gestroomlijnd, waardoor meer rekening wordt gehouden met de autonomie, maar ook de verantwoordelijkheid van de hogeschool. Verder wordt in het decreet Volwassenenonderwijs het oneigenlijk gebruik van de regeling betreffende de vrijstelling van inschrijvingsgeld aangepakt.

In de hogescholen en de universiteiten komt een quasi uniforme regeling van kwaliteitsbewaking op basis van het universitaire systeem van visitatiecommissies, waarin de Vlaamse Interuniversitaire Raad en de Vlaamse Hogescholenraad een coördinatieopdracht krijgen.

info : Nic Vandermarliere, woordvoerder van minister Vanderpoorten - tel. (02) 553 99 11 e-mail: (persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie