Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Alternatieve financiering afhandelingsloods Oostende

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 30 JUNI 2000

Alternatieve financiering afhandelingsloods Oostende
Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT en Vlaams Economieminister Dirk VAN MECHELEN heeft de Vlaamse regering de alternatieve financiering goedgekeurd voor de bouw van een loods op de luchthaven van Oostende.

De Vlaamse overheid verstrekte in 1998 aan Aerotrans een concessie voor de afhandeling van vrachtvliegtuigen op de luchthaven van Oostende. Deze Nederlandse besloten ven- nootschap met een vaste inrichting in Oostende draagt de naam "Aero Groundservices". De concessie heeft, conform de Europese regelgeving, een looptijd van 7 jaar tot 2005.

Aerotrans zal op een terrein van de luchthaven van Oostende, dat eigendom is van de Westvlaamse intercommu- nale WVI, een cargogebouw oprichten. De kostprijs van dit cargogebouw van 12.000 m2 bedraagt 7 miljoen euro. Dit project zorgt voor 200 nieuwe jobs in Oostende.
Om de oprichting van dergelijk cargogebouw mogelijk te maken heeft de Westvlaamse intercommunale WVI een erfpachtrecht, omvattende een recht van opstal, verleend aan een zustermaatschappij van Aerotrans. Deze zuster- maatschappij, VCK Investeringsmaatschappij, zal het recht van opstal overdragen aan de leasinggever die de oprich- ting van het cargogebouw financiert.

De oprichting van het gebouw zal gefinancierd worden via een onroerende leasing. De leasinggever is een op te richten dochtermaatschappij van nv Participatiemaatschap- pij Vlaanderen, die het cargogebouw zal bouwen volgens de aanwijzingen van Aerotrans, en het vervolgens voor een periode van 20 jaar zal verhuren aan Aerotrans. Na ver- loop van deze huurperiode kan Aerotrans het cargogebouw kopen of verder huren voor een bepaalde periode.

De op te richten leasinggever, dochtermaatschappij van Participatiemaatschappij Vlaanderen, zal deze oprichting financieren via een herfinanciering bij een private financiële instelling. Deze herfinanciering is onderwor- pen aan de wet op de overheidsopdrachten en zal derhalve verlopen via een procedure van gunning via onderhandelin- gen. Deze herfinanciering zal qua looptijd en periodici- teit van kapitaaldelgingen en interestbetalingen in overeenstemming zijn met de onroerende leasing.

Om de leasinggever toe te laten deze herfinanciering te organiseren, verstrekt de Vlaamse overheid een garantie ten gunste van de leasinggever.

Op grond van een recht van opstal dat voor een looptijd van 28 jaar aan haar wordt overgedragen, zal de PMV-doch- ter juridisch eigenaar zijn van het gebouw en het vervol- gens in leasing geven aan Aerotrans. Slechts op het einde van de leaseperiode van 20 jaar zal Aerotrans mid- dels het lichten van de aankoopoptie juridisch eigenaar kunnen worden van het cargogebouw.

Het voordeel van deze constructie is dat de PMV-dochter tijdens de leaseperiode juridisch eigenaar blijft van het cargogebouw en dat zij, op het ogenblik dat de afhande- lingsconcessie niet opnieuw aan Aerotrans verleend ver- leend worden (in 2005 of na een volgende concessieperiode van 7 jaar), het cargogebouw steeds opnieuw verder kan leasen of verhuren aan de volgende concessiehouder. De Vlaamse overheid zal in een eventuele tussenperiode de onroerende leasing en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen overnemen. Op deze wijze is de PMV-doch- ter steeds in staat haar verplichtingen uit de herfinan- ciering van de onroerende leasing na te komen.

persinfo : Johan Van Hoecke, woordvoerder van minister Stevaert - tel. 02 - 553 70 11
e-mail: (persdienst.stevaert@vlaanderen.be) persinfo : Marc De Roeck, woordvoerder van minister Van Mechelen - tel. 02 - 553 64 11 e-mail: (persdienst.vanmechelen@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie