Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zesduizend DAC'ers Vlaanderen krijgen regulier contract

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 30 JUNI 2000

6000 DAC'ers krijgen regulier contract in 2001
Op vraag van Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat LANDUYT keurde de Vlaamse Regering een nota goed die uit- voering geeft aan de regularisatie van de DAC-contracten in de Vlaamse social profitsectoren.

Het werkgelegenheidsprogramma Derde Arbeidscircuit (DAC) heeft mee de social profitsector uitgebouwd tot een uit- gebreid netwerk van hulp- en dienstverlening. Het DAC- project werd in de jaren '80 opgestart om de toenmalige hoge werkloosheid te bestrijden én om tegelijkertijd de nood aan onder andere kinderopvang, bejaardenhulp en gehandicaptenzorg in te vullen. Laaggeschoolde werklozen werden een job in de social profit aangeboden via een DAC-contract en werden ingezet voor tal van ondersteunen- de taken in de welzijns-, de gezondheids- en de culturele sector. Vandaag, 20 jaar later, hebben de DAC'ers bewezen onmisbare en sociaal gewaardeerde hulp- en zorg- verlening aan kinderen, ouderen, personen met een handi- cap of zieken te bieden.

In al die jaren vervullen de DAC-krachten vaak dezelfde taken als hun collega's. Maar door het DAC-statuut krij- gen ze niet dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden. Het wegwerken van deze onrechtvaardigheid is dan ook de inzet van de DAC-regularisatie. Deze regularisatie van alle nepstatuten werd in het regeerakkoord als prioriteit opgenomen. Al in november 1999 hechtte de Vlaamse Rege- ring haar principiële goedkeuring aan de conceptnota van minister Landuyt om werk te maken van de regularisatie. De DAC-regularisatie werd vervolgens ook opgenomen in het nieuwe intersectorale akkoord 'social profit' dat op 29 maart 2000 werd afgesloten.

Minister Landuyt heeft nu een implementatienota aan de Vlaamse regering voorgelegd die aan deze belofte uitvoe- ring zal geven en van de DAC-regularisatie een feit zal maken. De nota legt een aantal cruciale basisprincipes vast en bevat ook een uitvoeringsschema waarbij de regu- larisatie gefaseerd wordt doorgevoerd. Om zo'n 7.800 per- sonen een regulier arbeidscontract te kunnen aanbieden én om bovendien de werking van de projecten binnen de erken- nings- en subsidieregelgeving te kunnen inpassen, zou een te overhaaste aanpak immers onverstandig zijn. Daarom is een gefaseerde uitvoering noodzakelijk.

Concreet betekent dit dat de hele regularisatieoperatie tegen 2005 afgerond zal zijn. Op dat moment zullen alle 7.800 DAC'ers een regulier arbeidscontract krijgen en de projecten zullen binnen de Vlaamse erkennings- en subsi- dieregelgeving van de betreffende deelsectoren ingepast zijn. In 2001 zal er bovendien al aan 6000 DAC'ers in de welzijns- en gezondheidssectoren een regulier arbeids- contract geboden worden en zal de regelgeving worden aangepast. Tijdens de volgende fasen worden alle DAC'ers geregulariseerd. Hun wedde zal bovendien gelei- delijk geharmoniseerd worden. Zo zullen ze ook kunnen meegenieten van de loonsharmonisering die zal gebeuren in het kader van het intersectoraal akkoord 'social profit'. Daarbij worden de lonen van alle werknemers uit de social profit opgetrokken tot het niveau van die van de gehandi- captenvoorzieningen. Voor deze hele operatie van regula- risatie en loonharmonisatie van de DAC'ers in de social profit werd door de Vlaamse Regering 1,9 miljard extra opzijgezet.

Samen met zijn collega's bevoegd voor Welzijn en Cultuur nodigt minister Landuyt de sociale partners en de mensen van het werkveld nu uit om de voorstellen in de verschil- lende deelsectoren concreet te bespreken.

persinfo : minister Renaat Landuyt - 075 - 70 33 79 Ann Peuteman, woordvoerster van
minister Landuyt - tel. 0477 - 57 18 24
e-mail: (persdienst.landuyt@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie