Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief EZ met verslag Energieraad EU

Datum nieuwsfeit: 30-06-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief EZ inz eu energieraad 30 mei 2000

Gemaakt: 5-7-2000 tijd: 11:3


2


21501-14 Energieraad

Nr. 51 Brief van de minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2000

In vervolg op mijn brief van 22 mei (21501-14, nr. 49) treft u onderstaand het verslag van de Energieraad van 30 mei 2000 aan.

Het verslag volgt de agenda van de Raad.


1 Energie efficiëntie

Voorstel voor een richtlijn inzake energie-rendementseisen voor voorschakelapparaten voor fluorescentielampen.

Nadat de Commissie had toegelicht dat deze richtlijn voortkwam uit het feit dat de fabrikanten van voorschakelapparaten aan een richtlijn de voorkeur gaven boven een vrijwillige overeenkomst en dat het EP positief stond tegenover het huidige voorstel, stelde de Raad zonder commentaar het Gemeenschappelijk Standpunt vast.

Communautair actieplan voor energie efficiëntie

Na een korte toelichting door de Commissie werden de Raadsconclusies stilzwijgend aanvaard.

Interne markt voor elektriciteit en gas

In haar inleiding benadrukte de Commissie de noodzaak te komen tot een werkelijk Interne markt op energiegebied. Zij verwees daarbij naar de conclusies van de Europese Raad van Lissabon. De Commissie kondigde aan dat dit najaar een mededeling zal worden uitgebracht over de versnelling van de liberalisering, begin volgend jaar, gevolgd door concrete voorstellen voor de Europese Raad van Stockholm (maart 2001).

De Commissie was van mening dat de openbare dienstverlening niet mocht worden aangetast als gevolg van liberalisering en kondigde aan dat eind dit jaar een mededeling zal worden uitgebracht met een overzicht van maatregelen die Lidstaten hebben genomen ter bescherming van de consument.

Voor wat betreft de werkgelegenheid wees de Commissie op de het positieve werkgelegenheidseffect dat marktopenstelling kan genereren. De Commissie voert thans een studie uit naar effecten op de werkgelegenheid in lidstaten die het verst gevorderd zijn met liberalisering.

Ik heb vervolgens een toelichting gegeven op de studie die in opdracht van het VK en Nederland wordt uitgevoerd naar indicatoren voor de mate van liberalisering van energiemarkten in de Lidstaten. De studie werd door alle Lidstaten en de Commissie verwelkomd. De Commissie gaf aan dat de studie betrokken zal worden bij de activiteiten die de Commissie thans op dit gebied onderneemt.

Een aantal Lidstaten sprak zich expliciet uit als voorstander van versnelling van de liberalisering. Ik heb daarbij gepleit voor volledige liberalisering in 2004. Andere lidstaten wezen op de aandachtspunten van openbare dienstverlening en werkgelegenheidseffecten.

De raadsconclusies werden ongewijzigd vastgesteld.


3 Voorstel voor een richtlijn over de toegang van elektriciteit afkomstig van duurzame energie tot de interne elektriciteitsmarkt, Milieusteunkader

De Commissie lichtte toe dat de Richtlijn tot doel heeft het aandeel van hernieuwbare energie te bevorderen met in acht name van het subsidiariteitaspect. Vervolgens gaf zij aan dat Lidstaten hun nationale doelstellingen voor het aandeel hernieuwbare energie «in samenspel» met de indicatieve EU-doelstelling ( 12% in 2010) dienden te formuleren. De Commissie zou toezien op de samenhang van de nationale doelstellingen met de indicatieve EU-doelstelling. Zonodig zouden voorstellen voor aanpassing worden gedaan.

Ten aanzien van de herziening van de richtsnoeren voor het Milieusteunkader gaf de Commissie aan dat deze transparante criteria zouden bevatten voor het verlenen van steun. Binnenkort wordt een nieuw voorstel naar de Lidstaten gezonden.

Uit de discussie (tijdens de lunch) bleek dat er ten aanzien van de richtlijn consensus bestond over het principe van certificering van hernieuwbare energie en de voorstellen op het gebied van administratieve procedures. Er bestond geen overeenstemming ten aanzien van de kwantitatieve doelstellingen en de vijfjaarstermijn voor nationale steunmaatregelen.

Alle Lidstaten hadden bezwaren tegen de huidige versie van de ontwerprichtsnoeren voor het Milieusteunkader.


4 Mededeling van de Commissie over de voorzieningszekerheid van aardgas
De Commissie gaf aan dat eind dit jaar een groenboek over voorzieningszekerheid aan de Raad zal worden aangeboden. Daarin worden scenario's van mogelijke ontwikkelingen geschetst en aanbevelingen gedaan ten aanzien van aanbod- en vraagontwikkelingen. Zonodig zal de Commissie in
2001 met nadere aanbevelingen komen.

De Raadsconclusies werden vervolgens door de Raad aanvaard.

In vervolg op het algemeen overleg van 24 mei jl. zijn in de bijlage bij deze brief de cijfers uit de mededeling van de commissie weergegeven.


5 Overeenkomst tussen de VS en de EU over coördinatie van programma's voor energie efficiëntie etikettering voor kantoorapparatuur (Energystar)

Het voorzitterschap concludeerde dat de Raad voorlopig akkoord ging met de overeenkomst met de Verenigde Staten onder voorbehoud van de positie van het Europees Parlement. De Raad nam kennis van de situatie en verzocht COREPER de werkzaamheden verder af te ronden.


6 Euromediterraan partnerschap op het gebied van energie
Nadat de Commissie een korte terugkoppeling had gegeven van de uitkomst van het Energieforum in Granada, werden de Raadsconclusies zonder commentaar vastgesteld.


7 Voortgangsverslag Energiehandvest

Het voortgangsverslag werd stilzwijgend voor kennisgeving aangenomen.


8 Diversen

Strategie voor integratie van het milieu in energiebeleid; voorbereiding CoP-6

Uitvoering Witboek over actieplan hernieuwbare energiebronnen

Voornemens komend Frans voorzitterschap

De Commissie meent dat er nog een hoop moet gebeuren om de Kyoto-doelstellingen te realiseren. De Commissie was van mening dat aanvullende maatregelen nodig zijn en kondigde in dat verband een herziening van het Witboek Vervoersbeleid voor het eind van dit jaar aan. Daarnaast zal de Commissie initiatieven voor schoner stedelijk vervoer ontwikkelen en zal een heroriëntatie van het SAVE- en ALTENER-programma

plaatsvinden.

De Franse delegatie meldde dat de Richtlijn Hernieuwbare energie en het actieplan voor energie-efficiëntie de twee hoofdprioriteiten voor het komend Franse voorzitterschap zullen vormen. Daarnaast zal door het Franse voorzitterschap aandacht gegeven worden aan voorzieningszekerheid, de interne markt voor gas en elektriciteit en de Euromediterrane samenwerking.

Minister van Economische Zaken

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage

Gehanteerde cijfers in de mededeling van de Commissie over de voorzieningszekerheid van aardgas.

Tabel 1; het toenemende belang van gas in de energievoorziening in de Europese Unie 1985-2020 (mtoe)

MTOE


1985


1995


1998


2000


2010


2020

Vraag naar gas in de EU


198


273


299


338


401


431

Vraag naar energie


1241


1366


1401


1454


1556


1612

Aandeel van gas


16%


20%


21%


23%


26%


27%

Gasproductie in de EU


132


167


180


204


191


141

Netto gasinvoer


66


106


119


134


210


290

Invoerafhankelijk-heid


35%


40%


40%


39%


52%


67%

Bron: Eurostat en DGTREN

Tabel 2: Gasvoorziening in de Europese Unie op lange termijn (1998-2020)

MTOE


1998


2010


2020

Vraag naar gas in de EU


299


401


431

Export van EU-gas


1


3


3

Gasproductie in de EU


180


191


141

Gasinvoerbehoefte


120


213


293

Reeds gecontracteerde invoer (Rusland, Noorwegen, Algerije, overigen)


120


198


196

Nog te contracteren


-


15


97

Bron: Eurostat en DGTREN

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...