Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassingen parkeerbeleid in Leiden

Datum nieuwsfeit: 01-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

Saskia Ridder

071-516 77 79

Aanpassingen parkeren in Leiden

Per 1 juli 2000 gaat in Leiden de nieuwe parkeerverordening van kracht. Hierdoor wijzigt een aantal belangrijke parkeerregels. Deels heeft dit te maken met het toegankelijk houden van parkeerplaatsen voor bewoners. Daarnaast is het belangrijk om het autoverkeer in de binnenstad te beperken. De wijzigingen zijn opgesteld naar aanleiding van een evaluatie van het bestaande parkeerbeleid, een inspraakronde en de ervaringen van de gemeente Leiden.
De belangrijkste wijzigingen worden hier op een rijtje gezet.

- Afschaffen van de 27-jarigen maatregel

- Instellen nieuwe parkeerzones A t/m D

- Wachtlijsten voor bewonersvergunningen

- Uitbreiding van tijden betaald parkeren

- Eén parkeervergunning per adres

- Bedrijfs(parkeer)vergunning voor zorginstellingen
- Bezoekerskraskaarten

- Autodate

Afschaffen 27-jarigen maatregel
Afschaffing van de 27-jarigen maatregel houdt in dat iedereen die staat ingeschreven als bewoner van het parkeerrestrictiegebied een parkeervergunning kan aanvragen. Wel wordt een aantal voorwaarden gesteld. Het feit dat iedereen vanaf het derde kwartaal van 2000 een parkeervergunning kan aanvragen, houdt niet altijd in dat er ook direct een vergunning verstrekt wordt. Er kan een wachtlijst zijn (zie elders).

Instellen parkeerzones A t/m D
Door de afschaffing van de 27-jarigen maatregel is een andere maatregel nodig om de beschikbare parkeerplaatsen eerlijk te verdelen. Gekozen is voor een verdeling van het parkeerrestrictiegebied in vier zones (A t/m D). Per zone wordt een maximum aantal uit te geven parkeervergunningen bepaald. Als er teveel aanvragen zijn, wordt een wachtlijst opgesteld.
Met ingang van 1 juli 2000 wordt het parkeerrestrictiegebied van Leiden verdeeld in vier parkeerzones: drie binnen de singels en één buiten de singels. Dit betekent dat een parkeervergunning vanaf 1 juli 2000 alleen geldig is in de zone waarin de woning of het bedrijf zich bevindt. Op de parkeervergunning is aangegeven in welke zone de vergunning geldt. Op de parkeerborden in het parkeerrestrictiegebied staat in welke zone men zich op dat moment bevindt.
Zone A
Zone A wordt aan de zuidkant begrensd door de Witte Singel en de Zoeterwoudse Singel, aan de noordwestkant door het Galgewater en aan de noordoostkant door de Nieuwe Rijn. Tussen de Prinsessekade en de Hoogstraat wordt het gebied begrensd door de zuidgevels van de Haarlemmerstraat. Tot deze zone behoren dus ook de Apothekersdijk, de Stille Mare en de Stille Rijn en daaraan grenzende stegen tot de Haarlemmerstraat.

Zone B
Zone B wordt aan de zuidkant begrensd door de Haarlemmerstraat (alle adressen in de Haarlemmerstraat vallen in deze zone). De rest van de zonegrens volgt de waterlijn Morssingel, Rijnsburgersingel, Maresingel, Herensingel en de Haven.

Opmerking: bewoners van het gebied tussen Morspoort en (Nieuwe) Beestenmarkt mogen parkeren op het Morspoortparkeerterrein. Dit terrein wordt aangeduid als zone E (een vijfde zone). Op zone E mag tevens geparkeerd worden door vergunninghouders uit zone D (zie onder)

Zone C
Zone C wordt begrensd door het water van de Nieuwe Rijn, de Zijlsingel en de Haven. Tussen Stille Mare en Havenplein wordt de grens bepaald door de Haarlemmerstraat. Tot deze zone behoren dus ook de Oude Rijn en de stegen tussen Haarlemmerstraat en Oude Rijn.
Zone D
Zone D omvat het parkeerrestrictiegebied buiten de singels. Momenteel bestaat dit uit het Stationskwartier en de Maredijkbuurt. Vergunninghouders uit zone D mogen met hun vergunning ook parkeren op het Morspoortparkeerterrein (zone E).

Wachtlijsten voor bewonersvergunningen
Als er meer vergunningen zouden worden verleend dan het beschikbare aantal parkeerplaatsen in een zone, dan zou dit betekenen dat er zowel voor vergunninghouders als voor bezoekers te weinig parkeerplaatsen zijn. Daarom is voor elke zone een maximum aantal te verstrekken vergunningen vastgesteld.
Aanvragen van parkeervergunningen die boven het maximum aantal uitkomen, worden in volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. Aanvragen van mensen die ouder dan 65 jaar zijn worden altijd gehonoreerd met een vergunning. Bewoners die verhuizen van de ene naar de andere zone, worden niet op de wachtlijst geplaatst maar krijgen een vergunning voor de nieuwe zone.

Uitbreiding van tijden betaald parkeren
In sommige delen van het huidige parkeerrestrictiegebied is de parkeerdruk zo groot, dat bewoners vaak moeite hebben om in de nabijheid van hun woning een parkeerplaats te vinden. Dit probleem speelt vooral in de (vroege) avonduren en op zondag, aangezien parkeren na 18.00 uur (behalve op koopavonden) en op zondag gratis is. Om ruimte voor bewoners te scheppen, is besloten dat de tijden waarbinnen betaald moet worden voor parkeren, uit te breiden.
Met ingang van 1 juli 2000 gelden de volgende tijden.
- maandag tot en met zaterdag: van 9.00 uur tot 20.00 uur
- koopavonden (vaste koopavond donderdag): tot 21.00 uur
- Zondag: van 13.00 tot 20.00 uur.

De uitbreiding van de tijden voor betaald parkeren met de zondag en met de vroege avonduren geldt in het huidige parkeerrestrictiegebied binnen de singels, met uitzondering van het oostelijk deel dat zich bevindt tussen de singels enerzijds en de volgende begrenzing anderzijds:
Korte Mare, Langegracht, Oude Herengracht, Herengracht, Nieuwe Rijn, Wielmakersteeg, Geregracht. In dit gebied blijft parkeren na 18.00 uur (met uitzondering van koopavonden) en op zondag dus gratis. De B-II vergunning voor bedrijven wordt aangepast op de nieuwe tijden voor betaald parkeren. Deze vergunning op naam is voortaan geldig van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 20.30 uur, op zondag van 13.00 tot 18.30 uur en op koopavonden tot 21.30 uur.

Eén parkeervergunning per adres
Met het afschaffen van de 27-jarigen maatregel en het invoeren van een zone-indeling wordt het noodzakelijk om een limiet te stellen aan het aantal uit te geven parkeervergunningen per adres. Per adres wordt voortaan één parkeervergunning afgegeven.
Indien er meerdere bewoners op één adres wonen die beschikken over een geldig, op naam gesteld koop- of huurcontract, kunnen deze bewoners een parkeervergunning aanvragen. Aan de hand van het koop- of huurcontract moet worden aangetoond dat er sprake is van gescheiden bewoning.

Er kan wel een aanvraag ingediend worden voor een tweede parkeervergunning. Deze aanvraag kan pas worden gehonoreerd als er geen aanvragen meer zijn voor een eerste parkeervergunning en er ook geen aanvragen voor een tweede vergunning hoger op de wachtlijst staan. De prijs van een tweede vergunning bedraagt drie maal het tarief van de eerste vergunning.
Het invoeren van één parkeervergunning per adres heeft geen gevolgen voor adressen waar op grond van de oude parkeerverordening al meerdere parkeervergunningen zijn uitgegeven. Deze blijven geldig.
Zorgvergunning
Huisartsen, verloskundigen en andere mensen met een zorgberoep hebben vaak problemen om dichtbij het adres van een patiënt te parkeren. Dit geeft in medische noodgevallen een ongewenste situatie. Om aan deze problemen tegemoet te komen is in de nieuwe parkeerverordening gekozen voor de mogelijkheid tot het aanvragen bedrijfsparkeervergunning voor zorginstellingen, een 'zorgvergunning'.
Professionele, in Leiden gevestigde zorginstellingen, zelfstandig werkende huisartsen en zelfstandig werkende verloskundigen kunnen een zorgvergunning aanvragen.
In tegenstelling tot de gewone bedrijfsparkeervergunningen zijn de zorgvergunningen niet zonegebonden. Hiervoor is gekozen omdat de zorgverleners over het hele gebied patiënten bezoeken. Zorgvergunningen zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week geldig.
Bezoekerskraskaarten
Betaald parkeren heeft onder meer tot doel om langparkeren, bijvoorbeeld van woon-werkverkeer, te ontmoedigen. Een ongewenst en onbedoeld nadeel is dat hiermee ook de bezoeken aan bewoners van het parkeerrestrictiegebied ontmoedigd kunnen worden. Daarom is besloten tot het invoeren van bezoekerskraskaarten. Bezoekers kunnen met deze kaarten goedkoper parkeren. Ook mogen zij met de kraskaart op meer plekken parkeren dan zonder kraskaart.
Een bezoekerskraskaart is goed voor maximaal vier uur aaneengesloten parkeren in de parkeerzone waarin de aanvrager van de kaart woont. De kaart is in die zone geldig op alle betaalde parkeerplaatsen, dus zowel bij parkeermeters en -automaten als op vergunninghouderplaatsen. De kraskaarten kunnen aangeschaft worden door bewoners in het parkeerrestrictiegebied. Bewoners kunnen de kaarten aanbieden aan hun bezoek. De kraskaart moet zo snel mogelijk goed zichtbaar achter de voorruit gelegd worden, waarbij de juiste gegevens zoals datum en tijdstip van parkeren weggekrast moeten zijn. Als datum en/of tijdstip eenmaal weggekrast zijn, kan de kraskaart niet meer voor een andere dag of een ander tijdstip gebruikt worden, omdat de kraskaart altijd voor vier uur aaneengesloten parkeren geldt.

De kaarten kunnen aangevraagd worden bij de sector Stadstoezicht (Zonneveldstraat 10) en kosten per stuk fl 6,-. Per adres kunnen maximaal twintig kraskaarten per jaar verstrekt worden.

Autodate
In de parkeerverordening wordt het begrip autodate geïntroduceerd. Autodate is een efficiënte en flexibele manier van autogebruik zonder een auto te bezitten. De date-auto's staan in een woonwijk of een bedrijventerrein en kunnen door deelnemers aan het autodate systeem eenvoudig worden gebruikt. Autodate, een vorm van gedeeld autogebruik, is een nieuw instrument in het mobiliteits- en parkeerbeleid in Leiden. Het plan is om het systeem in het najaar in te voeren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...