Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VW inzake omvorming ZBO CBR

Datum nieuwsfeit: 03-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

brief min vw inzake omvorming zbo cbr

Gemaakt: 6-7-2000 tijd: 11:36


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Den Haag, 3 juli 2000

In de brief van 18 mei 1998 (Kamerstukken 1997-1998, 25 268 nr. 8) heeft mijn ambtsvoorganger aangegeven dat ten aanzien van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een taakanalyse wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de publieke respectievelijk niet publieke taken van het CBR.

Indien geconcludeerd zou worden dat de hoofdtaak publiek is zal ook de rechtsvorm publiek worden.

Zoals bekend heeft het CBR sinds zijn oprichting in 1927 een privaatrechtelijke rechtsvorm (Stichting).

In december 1999 hebben mijn medewerkers mij de rapportage betreffende onderzoek naar rechtsvorm en activiteiten van het CBR aangeboden.

Eén van de conclusies was dat het CBR een publiekrechtelijke vorm moet krijgen.

Mede op basis van het rapport heb ik onderstaand standpunt bepaald en mij daarover bij brief van 7 januari 2000 gewend tot de Raad van Toezicht en de Algemeen Directeur van het CBR.

In die brief heb ik geschreven dat de Aanwijzingen inzake zelfstandige bestuursorganen inhouden dat taken van openbaar gezag moeten worden opgedragen aan publiekrechtelijk vorm gegeven bestuursorganen behoudens indien zich klemmende redenen voordoen om deze aan een privaatrechtelijk vormgegeven orgaan over te laten.

Omdat naar mijn oordeel van dergelijke redenen geen sprake is ten aanzien van de hoofdtaken van het CBR, heb ik geconcludeerd dat het CBR een publiekrechtelijke organisatievorm zou behoren te krijgen.

Ik heb dan ook de Raad van Toezicht en de Algemeen Directeur verzocht om medewerking aan de overgang van de privaatrechtelijke naar de publiekrechtelijke rechtsvorm.

Op mijn verzoek heeft op 13 april 2000 hierover overleg plaatsgehad tussen een afvaardiging van de Raad van Toezicht en de Algemeen Directeur van het CBR en ondergetekende.

Het verheugt mij u te kunnen mededelen dat wij overeenstemming hebben bereikt over het op een termijn van enkele jaren tot stand komen van twee juridisch volledig zelfstandige,onafhankelijke organisaties,te weten een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) waarin de publieke taken ten aanzien van de toetsing van rijvaardigheid en rijgeschiktheid c.a. worden behartigd en een privaatrechtelijke rechtspersoon waarbinnen niet-publiekrechtelijke taken van het CBR worden ondergebracht.

Aldus wordt enerzijds mogelijk gemaakt dat de privaatrechtelijke organisatie zich verder gaat toeleggen op marktgerichte activiteiten op het gebied van de verkeersopleiding, de verkeersveiligheid en verkeer- en vervoervraagstukken en wordt anderzijds voorkomen dat er binnen één organisatie een vermenging van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke activiteiten gaat optreden.

Het publiekrechtelijke ZBO zal tot stand komen bij inwerkingtreding van een instellingswet die ik in 2002 aan de Tweede Kamer zal aanbieden.

Ter voorbereiding van dat wetsvoorstel worden alle aspecten van het creëren van twee onafhankelijke en juridisch zelfstandige organisaties in de loop van 2000 en begin 2001 verder uitgewerkt.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie