Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord Kamervragen over melding incidenten gezondheidszorg

Datum nieuwsfeit: 03-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Antwoord Kamervragen over melding incidenten in de gezondheidszorg

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Spoelman (PvdA) over het melden van incidenten in de gezondheidszorg (2990012330).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Antwoorden op kamervragen van Spoelman over het melden van incidenten in de gezondheidszorg.
(2990012330)


1.
Hebt u kennis genomen van het bericht dat waarnemend inspecteur P. Vree bij de presentatie van het jaarverslag over 1999 van de Inspectie Gezondheidszorg constateert dat er sinds 1996 in feite geen sprake meer is van een meldingsplicht van instellingen aan de Inspectie, aangezien er in dat jaar van kracht geworden Kwaliteitswet geen expliciet voorschrift om calamiteiten te melden is opgenomen?


1.
Ja.


2.
Hoe beoordeelt u de afname van het aantal meldingen van incidenten met ernstige gevolgen van 249 in 1996 naar 168 vorig jaar, een getal dat volgens waarnemend inspecteur-generaal P. Vree slechts het topje van de ijsberg is?


2.
De afname van het aantal meldingen van incidenten met ernstige gevolgen houdt naar mijn inschatting verband met het ontbreken van een wettelijke verplichting om ernstige incidenten te melden bij de inspectie voor de Gezondheidszorg. Op dit moment worden er stappen genomen om een dergelijke verplichting wettelijk te regelen.
Wegens het ontbreken van een dergelijke meldingsplicht is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet met zekerheid aan te geven dat het gemelde aantal slechts het topje van een ijsberg betreft.


3.
Deelt u de mening van de waarnemend inspecteur-generaal dat instellingen en huisartsen dit hiaat in de Kwaliteitswet gebruiken om claims van letselschade-advocaten te voorkomen?


3.
Ik stel vast dat het ontbreken van een wettelijke vastgelegde plicht tot het melden van calamiteiten in samenhang met de toegenomen “claimcultuur” in de gezondheidszorg zorgaanbieders niet aanmoedigt aan om ernstige fouten en ongevallen aan de inspectie te melden.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie