Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwikkelingen eerste halfjaar 2000 Fugro

Datum nieuwsfeit: 03-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT FUGRO N.V.
Leidschendam, 3 juli 2000

Ontwikkelingen eerste halfjaar 2000 voor Fugro

In de eerste helft van 2000 was er voor Fugro verschil in de ontwikkelingen tussen de wel en niet aan de olie- en gasmarkt gerelateerde activiteiten.

Olie en gas gerelateerd
De voor Fugro relevante marktomstandigheden in de olie- en gasindustrie waren in het eerste kwartaal slecht en toonden een gestage verbetering in het tweede kwartaal, maar de activiteiten bereikten nog niet het hoge niveau van de jaren 1997 en 1998. Vooral de seismische activiteiten bleven achter.
De olie- en gasmarkt had in de eerste zes maanden duidelijk te lijden onder het trage herstel van de investeringen door de olie- en gasmaatschappijen. Ondanks het gegeven dat de olie- en gasprijzen bijna al een jaar op een toenemend hoog niveau liggen, nemen de olie- en gasmaatschappijen hun investeringsbeslissingen traag, mede door de gevolgen van fusies, overnames en reorganisaties.

Zoals verwacht werd de orderportefeuille van Fugro met name in de laatste maanden verder versterkt, op grond waarvan een zeer goede bezetting in het derde kwartaal mag worden verwacht.

Niet olie en gas gerelateerd
De markt voor de niet aan de olie- en gasmarkt gerelateerde activiteiten was, evenals vorig jaar, gunstig. De goede bezetting voor geotechnische en survey activiteiten op land duurde voort. De zeer actieve markt voor diensten bij het leggen van kabels in zee bleef Fugro een sterk alternatief bieden voor de traag herstelende olie- en gasmarkt op zee.
Overig
De integratie van de eind 1999 en begin 2000 overgenomen airborne survey bedrijven is succesvol afgerond. Deze activiteiten werden recent versterkt door de overname van de activiteiten van Aircraft Operating Company Holdings (Pty) Limited in Zuid-Afrika.
Fugro zal haar resultaten over de eerste helft van 2000 op 18 augustus 2000 publiceren samen met een winstverwachting voor het gehele jaar 2000.

voor nadere informatie: Ir. G-J. Kramer, President Directeur of Ir. K.S. Wester, Directeur Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Tel: 070-3111422 Fax: 070-3202703 www.fugro.com

PRESS RELEASE FUGRO N.V.
Leidschendam, 3 July 2000

Developments in first six months of 2000 for Fugro

For the first half of 2000 the development of the Fugro activities that are not related to the oil and gas market and those which are not, developed differently.

Oil and gas related
The relevant oil and gas related market conditions for Fugro were weak in the first quarter while showing some growth in the second quarter, but the activities did not reach the high level of the years 1997 and 1998. In particular the seismic activities lagged.
In the first six months the oil and gas market clearly suffered from the slow recovery in investments by the oil and gas companies. Despite the fact that for almost a year now the oil and gas prices are at an increasingly high level, the investment decisions of the oil and gas companies are slowed down by amongst other things the effects of mergers, take-overs and reorganisations.

As expected, the backlog of Fugro was further strengthened particularly in the last months, leading to the expectation that a very high utilisation of resources can be achieved in the third quarter.

Not oil and gas related
The market for the non oil and gas related activities remained favourable and unchanged compared to last year. The high utilisation of resources for the onshore geotechnical and survey activities continued. The very active market for cable related offshore activities continued to provide Fugro a good alternative for the slowly recovering offshore oil and gas activities.
Other
The integration of the airborne survey companies that were acquired at the ends of 1999 and early 2000 was successfully completed. These activities were strengthened by the acquisition of the activities of Aircraft Operating Company Holdings (Pty) Limited in South Africa.
On 18 August 2000 Fugro will announce its results for the first half of 2000 including its forecast for the full year 2000.

For further information: Mr G-J. Kramer, CEO and President or Mr K.S. Wester, Director Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 PO Box 41 2260 AA Leidschendam, The Netherlands Tel: +31-70-3111422 Fax: +31-70-3202703 www.fugro.com

This e-mail message is intended exclusively for the addressee. If the e-mail was sent to you by mistake, would you please call us immediately? In that case, we also request you to destroy the e-mail and to neither use the contents nor disclose them in any matter to third parties, because the message can contain confidential information which may be protected by professional secrecy.

Adviesbureau Klijnsma & Bodes bv, Amaliastraat 3-5, 2514 JC The Hague, the Netherlands, tel. +31 (70) 31 31 031.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie