Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Utrechtse jongeren drinken en blowen meer

Datum nieuwsfeit: 03-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht Trimbos-instituut

Utrechtse jongeren drinken en blowen meer

Utrecht, 3 juli 2000. Utrechtse jongeren (16-24 jaar) drinken meer en roken meer hasj en wiet dan leeftijdgenoten van Rotterdam en Parkstad Limburg. Ook gebruiken Utrechtse jongeren meer XTC dan in de twee andere steden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Monitor Alcohol en Drugs (MAD), een project in drie regio's waarin het alcohol- en drugsgebruik is vergeleken. Het ministerie van VWS heeft opdracht verleend om door middel van de MAD een landelijk bruikbare standaard te ontwikkelen, die het mogelijk maakt om een brug te slaan tussen monitoringactiviteiten van diverse instellingen in een stad of regio.

Eind juni verschenen er twee rapporten die een beeld geven van het alcohol- en druggebruik in de gemeente Utrecht. De gevonden resultaten zijn in het kader van de MAD vergeleken met de cijfers voor Rotterdam en Parkstad Limburg (Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en enkele kleinere gemeenten).
Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar het problematisch alcoholgebruik en het gebruik van (illegale) drugs onder de algemene bevolking in de regio Utrecht (rapport Alcohol- en druggebruik in de gemeente Utrecht - MAD-publicatie 8), en het Instituut voor Onderzoek naar leefwijzen en Verslaving IVO deed onderzoek onder dagelijkse gebruikers van heroïne, cocaïne en andere drugs (rapport Utrechtse druggebruikers: een jachtig bestaan - MAD-publicatie 6).
Uit het rapport Alcohol- en druggebruik in de gemeente Utrecht blijkt dat het percentage zwaardere drinkers (zes of meer glazen alcohol per dag) in Utrecht 18% is, hoger dan in Parkstad Limburg (10%) en Rotterdam (15%). Met name in de categorie jongeren van 16-24 jaar telt Utrecht nogal wat 'probleemdrinkers'. Die problemen kunnen liggen op het gebied van psychische afhankelijkheid, sociale relaties, gezondheid en werk. Toch zoeken maar heel weinig mensen hulp voor alcoholproblemen.

Jongeren drinken door de week minder dan ouderen, maar hun totale consumptie ligt hoger. Zij zijn vooral weekenddrinkers: 40% van de jongeren drinkt 80% van hun alcoholconsumptie in het weekend. Ook het geregeld drinken van grote hoeveelheden alcohol, het zogenaamde binge drinken (een of meer keer per week 6 of meer glazen), komt het meest voor onder de 16 - 24-jarigen (28% van de drinkers).

Cannabisproducten als hasj en wiet zijn de meest gebruikte drugs in Utrecht. Daarna volgt XTC. In totaal gebruikte 12% van de Utrechters het afgelopen jaar cannabis en 2% XTC. In Utrecht wordt door 24% van de jongeren cannabis gebruikt, aanzienlijk meer dan in Rotterdam (15%) of Parkstad Limburg (16%). Diezelfde overmaat geldt ook voor XTC (Utrecht 5%, Rotterdam 3,5% en Parkstad Limburg 3,5%). Cannabis wordt ook nog gebruikt door 'oudere' Utrechters, maar XTC-gebruik komt boven de 34 nauwelijks meer voor.
Deze bevindingen komen overeen met die van het CEDRO (Centrum voor Drugsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam) uit 1997.
Mensen die vaker dan één keer per week uitgaan zijn ook vaker probleemdrinkers en gebruiken daarnaast dikwijls cannabis, XTC en smartproducten. Er is een relatie tussen het gebruik van genotmiddelen en uitgaan en agressie. Van alle ondervraagden is 13% wel eens slachtoffer geweest van agressie en 9% was zelf wel eens dader. Het gaat hier veelal om verbale agressie. Problematisch alcoholgebruik, het gebruik van smartproducten en van illegale drugs als speed, heroïne en cocaïne, komen vaker voor onder mensen die slachtoffer of dader waren van agressie (zonder dat dit echter samenhangt met uitgaan).

Gebruik van harddrugs

De publicatie Utrechtse druggebruikers: een jachtig bestaan brengt het (bijna) dagelijks gebruik van hard drugs (met uitzondering van XTC) in de Domstad in kaart. Geschat wordt dat Utrecht momenteel een 'straatgroep' heeft van 500 à 600 gebruikers van heroïne en cocaïne. In vergelijking met Rotterdam (22%) en Parkstad Limburg (36%) is dit veel. Bijna iedereen gebruikt heroïne en cocaïne, de helft gebruikt (ook) methadon en iets meer dan de helft ook cannabis. Een deel drinkt daarnaast ook alcohol.

Het cocaïnegebruik in de Utrechtse straatgroep is 95% tegenover 90% in Rotterdam en 81% in Parkstad Limburg. Het heroïnegebruik is in alle drie de steden nagenoeg gelijk (rond de 85%) evenals het gebruik van methadon (iets meer dan 50%) Bijna 70% van de Utrechtse gebruikers neemt (bijna) dagelijks cocaïne en meestal is dat base-coke. De meeste van deze gebruikers kopen hun drugs op straat (86%); dat is meer dan in Rotterdam (48%) en Parkstad Limburg (75%).


- Jacqueline Verdurmen: Alcohol- en druggebruik in de gemeente Utrecht. Uitgave Trimbos-instituut. MAD-publicatie 8. ISBN 90-5253-321-0. Prijs f. 15,- (incl. verzendkosten)
- Ireen de Graaf, Janine Wildschut, Dike van Mheen: Utrechtse druggebruikers: een jachtig bestaan. Uitgave: Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO), MAD-publicatie 6. ISBN 90-74234-28-3. Prijs f. 15,- (incl. verzendkosten)_____

Voor meer informatie en recensie-exemplaren van de MAD-publicaties: Harald Wychgel (030-2971116) of Henk Maurits (030-2971138), voorlichters Trimbos-instituut.

Enkele cijfers

Samenvatting van enkele gegevens betreffende genotmiddelengebruik onder de Utrechtse bevolking (N=2807).

percentages over het afgelopen jaar Leeftijd % probleemdrinkers % cannabisgebruik % XTC-gebruik % gebruik overige illegale*) harddrugs
16-24 jaar 18,0 23,1 4,7 3,3
25-34 jaar 12,3 14,5 3,6 2,1
35-44 jaar 10,8 8,7 1,5 2,1
45-54 jaar 11,4 4,7 0,7 0,2
55-69 jaar 4,6 0,8 0,0 0,0
Totaal 11,9 11,7 2,4 1,7


*) dit kan zijn: amfetamine (speed), LSD, cocaïne (incl. base en crack), heroïne en/of methadon

(bron: Alcohol- en druggebruik in de gemeente Utrecht)

Vergelijkende samenvatting van enkele gegevens betreffende (bijna) dagelijkse harddruggebruikers uit de drie steden Middelengebruik in de afgelopen maand

Rotterdam Utrecht Heerlen
Heroïne 84% 84% 89%
Cocaïne 90% 95% 81%
Methadon 56% 52% 52%

(bron: Utrechtse druggebruikers: een jachtig bestaan)

Wat is de Regio- en Steden Monitor Alcohol en Drugs?

In 1998 begonnen deelnemers aan het Platform Sociaal Epidemiologisch Verslavingsonderzoek (PSEV) met de ontwikkeling van een model en een proeve van de uitvoering van een bijzondere monitor op het gebied van alcohol- en druggebruik. Het bijzondere aan deze Monitor Alcohol en Drugs, in de wandeling aangeduid als 'MAD', is dat met één model van aanpak beleidsrelevante informatie wordt verzameld voor zowel het lokale/regionale als het landelijke niveau. Dit komt tot stand doordat het model voorziet in vergelijkbare standaardmetingen in elke regio of stad én in modules die zijn toegesneden op de regionale situatie.

Wie hebben de monitor ontwikkeld?

Het PSEV is een samenwerkingsverband tussen het Trimbos-instituut te Utrecht, het IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving) te Rotterdam en de Universiteit van Maastricht. De pilot-studie is in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd in Utrecht, Rotterdam en Parkstad Limburg. In die regio's hebben de GGD-en, de Instellingen voor Verslavingszorg, de gemeenten en het PSEV intensief meegewerkt aan de opzet en proefuitvoering van deze monitor.

Doel van de monitor

* Het schatten van de omvang van het gebruik van illegale drugs en problematisch alcoholgebruik;

* Het weergeven van trends in gebruikspatronen;
* Het beschrijven van de relatie tussen gebruikspatronen en hulpverlening;

* Het identificeren van probleemgroepen en risicofactoren.
Wat houdt de Monitor Alcohol en Drugs in de praktijk in?
* Door literatuurstudie en interviews wordt in kaart gebracht welke instanties zich met de verslavingsproblematiek bezig houden en welk onderzoek al in de regio heeft plaatsgevonden, resulterend in een 'sociale en informatiekaart'.

* Aansluitend bij de gezondheidsenquête van de GGD wordt door middel van een steekproef de bevolking ondervraagt naar alcohol- en druggebruik.

* De registratiegegevens van hulpverleningsinstellingen en politie worden verzameld en geanalyseerd.

* Voor het verzamelen van informatie die niet uit bevolkingsonderzoek en registratiegegevens te halen is wordt een community-based Drug Monitoring System (DMS) ontwikkeld. Deze informatie wordt bijeengebracht met behulp van sleutelfiguren, kwalitatief veldonderzoek en kleine steekproefonderzoeken.
Wat is het Drug Monitoring System?

Het in Rotterdam ontwikkelde Drug Monitoring Systeem (DMS) is een onderzoekssysteem waarin continu informatie wordt verzameld over drugs, druggebruik en daarmee samenhangende verschijnselen en problematiek. Door doorlopend onderzoek te doen onder (bijna) dagelijkse gebruikers van cocaïne, heroïne en andere drugs (bijv. XTC, cannabis), kan het DMS rapporteren over trends en ontwikkelingen in en rond specifieke gebruikersgroepen. De hoofdonderwerpen van onderzoek zijn: samenstelling van de groep druggebruikers, het kopen en gebruiken van genotmiddelen, werk en inkomen, huisvesting en gezondheid van druggebruikers. Het DMS combineert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, namelijk: een (twee)jaarlijks steekproefonderzoek onder gebruikers, interviews met sleutelcontactpersonen, en bijna dagelijks veldwerk. In het DMS spelen community field workers een belangrijke rol.Dit zijn druggebruikers of ex-druggebruikers die rapporteren over gebeurtenissen en fenomenen in de gebruikersscene. Vanuit hun kennis en ervaring met de drugsscene zijn zij vertrouwd met de gangbare begrippen en handelingen en weten zij de onderzoeksgroep het best te bereiken._____

Voor nadere informatie: Henk Maurits (030 - 297 11 38) of Harald Wychgel (030-2971116), voorlichters Trimbos-instituut.

Bezoekadres: Da Costakade 45, Utrecht.
Postadres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht.
Telefoon (030) 297 11 00
Fax: (030) 297 11 11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie