Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Utrechtse jongeren drinken en blowen meer

Datum nieuwsfeit: 03-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Persbericht Trimbos-instituut

Utrechtse jongeren drinken en blowen meer

Utrecht, 3 juli 2000. Utrechtse jongeren (16-24 jaar) drinken meer en roken meer hasj en wiet dan leeftijdgenoten van Rotterdam en Parkstad Limburg. Ook gebruiken Utrechtse jongeren meer XTC dan in de twee andere steden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de Monitor Alcohol en Drugs (MAD), een project in drie regio's waarin het alcohol- en drugsgebruik is vergeleken. Het ministerie van VWS heeft opdracht verleend om door middel van de MAD een landelijk bruikbare standaard te ontwikkelen, die het mogelijk maakt om een brug te slaan tussen monitoringactiviteiten van diverse instellingen in een stad of regio.

Eind juni verschenen er twee rapporten die een beeld geven van het alcohol- en druggebruik in de gemeente Utrecht. De gevonden resultaten zijn in het kader van de MAD vergeleken met de cijfers voor Rotterdam en Parkstad Limburg (Heerlen, Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en enkele kleinere gemeenten).
Het Trimbos-instituut deed onderzoek naar het problematisch alcoholgebruik en het gebruik van (illegale) drugs onder de algemene bevolking in de regio Utrecht (rapport Alcohol- en druggebruik in de gemeente Utrecht - MAD-publicatie 8), en het Instituut voor Onderzoek naar leefwijzen en Verslaving IVO deed onderzoek onder dagelijkse gebruikers van heroïne, cocaïne en andere drugs (rapport Utrechtse druggebruikers: een jachtig bestaan - MAD-publicatie 6).
Uit het rapport Alcohol- en druggebruik in de gemeente Utrecht blijkt dat het percentage zwaardere drinkers (zes of meer glazen alcohol per dag) in Utrecht 18% is, hoger dan in Parkstad Limburg (10%) en Rotterdam (15%). Met name in de categorie jongeren van 16-24 jaar telt Utrecht nogal wat 'probleemdrinkers'. Die problemen kunnen liggen op het gebied van psychische afhankelijkheid, sociale relaties, gezondheid en werk. Toch zoeken maar heel weinig mensen hulp voor alcoholproblemen.

Jongeren drinken door de week minder dan ouderen, maar hun totale consumptie ligt hoger. Zij zijn vooral weekenddrinkers: 40% van de jongeren drinkt 80% van hun alcoholconsumptie in het weekend. Ook het geregeld drinken van grote hoeveelheden alcohol, het zogenaamde binge drinken (een of meer keer per week 6 of meer glazen), komt het meest voor onder de 16 - 24-jarigen (28% van de drinkers).

Cannabisproducten als hasj en wiet zijn de meest gebruikte drugs in Utrecht. Daarna volgt XTC. In totaal gebruikte 12% van de Utrechters het afgelopen jaar cannabis en 2% XTC. In Utrecht wordt door 24% van de jongeren cannabis gebruikt, aanzienlijk meer dan in Rotterdam (15%) of Parkstad Limburg (16%). Diezelfde overmaat geldt ook voor XTC (Utrecht 5%, Rotterdam 3,5% en Parkstad Limburg 3,5%). Cannabis wordt ook nog gebruikt door 'oudere' Utrechters, maar XTC-gebruik komt boven de 34 nauwelijks meer voor.
Deze bevindingen komen overeen met die van het CEDRO (Centrum voor Drugsonderzoek van de Universiteit van Amsterdam) uit 1997.
Mensen die vaker dan één keer per week uitgaan zijn ook vaker probleemdrinkers en gebruiken daarnaast dikwijls cannabis, XTC en smartproducten. Er is een relatie tussen het gebruik van genotmiddelen en uitgaan en agressie. Van alle ondervraagden is 13% wel eens slachtoffer geweest van agressie en 9% was zelf wel eens dader. Het gaat hier veelal om verbale agressie. Problematisch alcoholgebruik, het gebruik van smartproducten en van illegale drugs als speed, heroïne en cocaïne, komen vaker voor onder mensen die slachtoffer of dader waren van agressie (zonder dat dit echter samenhangt met uitgaan).

Gebruik van harddrugs

De publicatie Utrechtse druggebruikers: een jachtig bestaan brengt het (bijna) dagelijks gebruik van hard drugs (met uitzondering van XTC) in de Domstad in kaart. Geschat wordt dat Utrecht momenteel een 'straatgroep' heeft van 500 à 600 gebruikers van heroïne en cocaïne. In vergelijking met Rotterdam (22%) en Parkstad Limburg (36%) is dit veel. Bijna iedereen gebruikt heroïne en cocaïne, de helft gebruikt (ook) methadon en iets meer dan de helft ook cannabis. Een deel drinkt daarnaast ook alcohol.

Het cocaïnegebruik in de Utrechtse straatgroep is 95% tegenover 90% in Rotterdam en 81% in Parkstad Limburg. Het heroïnegebruik is in alle drie de steden nagenoeg gelijk (rond de 85%) evenals het gebruik van methadon (iets meer dan 50%) Bijna 70% van de Utrechtse gebruikers neemt (bijna) dagelijks cocaïne en meestal is dat base-coke. De meeste van deze gebruikers kopen hun drugs op straat (86%); dat is meer dan in Rotterdam (48%) en Parkstad Limburg (75%).


- Jacqueline Verdurmen: Alcohol- en druggebruik in de gemeente Utrecht. Uitgave Trimbos-instituut. MAD-publicatie 8. ISBN 90-5253-321-0. Prijs f. 15,- (incl. verzendkosten)
- Ireen de Graaf, Janine Wildschut, Dike van Mheen: Utrechtse druggebruikers: een jachtig bestaan. Uitgave: Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO), MAD-publicatie 6. ISBN 90-74234-28-3. Prijs f. 15,- (incl. verzendkosten)_____

Voor meer informatie en recensie-exemplaren van de MAD-publicaties: Harald Wychgel (030-2971116) of Henk Maurits (030-2971138), voorlichters Trimbos-instituut.

Enkele cijfers

Samenvatting van enkele gegevens betreffende genotmiddelengebruik onder de Utrechtse bevolking (N=2807).

percentages over het afgelopen jaar Leeftijd % probleemdrinkers % cannabisgebruik % XTC-gebruik % gebruik overige illegale*) harddrugs
16-24 jaar 18,0 23,1 4,7 3,3
25-34 jaar 12,3 14,5 3,6 2,1
35-44 jaar 10,8 8,7 1,5 2,1
45-54 jaar 11,4 4,7 0,7 0,2
55-69 jaar 4,6 0,8 0,0 0,0
Totaal 11,9 11,7 2,4 1,7


*) dit kan zijn: amfetamine (speed), LSD, cocaïne (incl. base en crack), heroïne en/of methadon

(bron: Alcohol- en druggebruik in de gemeente Utrecht)

Vergelijkende samenvatting van enkele gegevens betreffende (bijna) dagelijkse harddruggebruikers uit de drie steden Middelengebruik in de afgelopen maand

Rotterdam Utrecht Heerlen
Heroïne 84% 84% 89%
Cocaïne 90% 95% 81%
Methadon 56% 52% 52%

(bron: Utrechtse druggebruikers: een jachtig bestaan)

Wat is de Regio- en Steden Monitor Alcohol en Drugs?

In 1998 begonnen deelnemers aan het Platform Sociaal Epidemiologisch Verslavingsonderzoek (PSEV) met de ontwikkeling van een model en een proeve van de uitvoering van een bijzondere monitor op het gebied van alcohol- en druggebruik. Het bijzondere aan deze Monitor Alcohol en Drugs, in de wandeling aangeduid als 'MAD', is dat met één model van aanpak beleidsrelevante informatie wordt verzameld voor zowel het lokale/regionale als het landelijke niveau. Dit komt tot stand doordat het model voorziet in vergelijkbare standaardmetingen in elke regio of stad én in modules die zijn toegesneden op de regionale situatie.

Wie hebben de monitor ontwikkeld?

Het PSEV is een samenwerkingsverband tussen het Trimbos-instituut te Utrecht, het IVO (Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving) te Rotterdam en de Universiteit van Maastricht. De pilot-studie is in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd in Utrecht, Rotterdam en Parkstad Limburg. In die regio's hebben de GGD-en, de Instellingen voor Verslavingszorg, de gemeenten en het PSEV intensief meegewerkt aan de opzet en proefuitvoering van deze monitor.

Doel van de monitor

* Het schatten van de omvang van het gebruik van illegale drugs en problematisch alcoholgebruik;

* Het weergeven van trends in gebruikspatronen;
* Het beschrijven van de relatie tussen gebruikspatronen en hulpverlening;

* Het identificeren van probleemgroepen en risicofactoren.
Wat houdt de Monitor Alcohol en Drugs in de praktijk in?
* Door literatuurstudie en interviews wordt in kaart gebracht welke instanties zich met de verslavingsproblematiek bezig houden en welk onderzoek al in de regio heeft plaatsgevonden, resulterend in een 'sociale en informatiekaart'.

* Aansluitend bij de gezondheidsenquête van de GGD wordt door middel van een steekproef de bevolking ondervraagt naar alcohol- en druggebruik.

* De registratiegegevens van hulpverleningsinstellingen en politie worden verzameld en geanalyseerd.

* Voor het verzamelen van informatie die niet uit bevolkingsonderzoek en registratiegegevens te halen is wordt een community-based Drug Monitoring System (DMS) ontwikkeld. Deze informatie wordt bijeengebracht met behulp van sleutelfiguren, kwalitatief veldonderzoek en kleine steekproefonderzoeken.
Wat is het Drug Monitoring System?

Het in Rotterdam ontwikkelde Drug Monitoring Systeem (DMS) is een onderzoekssysteem waarin continu informatie wordt verzameld over drugs, druggebruik en daarmee samenhangende verschijnselen en problematiek. Door doorlopend onderzoek te doen onder (bijna) dagelijkse gebruikers van cocaïne, heroïne en andere drugs (bijv. XTC, cannabis), kan het DMS rapporteren over trends en ontwikkelingen in en rond specifieke gebruikersgroepen. De hoofdonderwerpen van onderzoek zijn: samenstelling van de groep druggebruikers, het kopen en gebruiken van genotmiddelen, werk en inkomen, huisvesting en gezondheid van druggebruikers. Het DMS combineert kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, namelijk: een (twee)jaarlijks steekproefonderzoek onder gebruikers, interviews met sleutelcontactpersonen, en bijna dagelijks veldwerk. In het DMS spelen community field workers een belangrijke rol.Dit zijn druggebruikers of ex-druggebruikers die rapporteren over gebeurtenissen en fenomenen in de gebruikersscene. Vanuit hun kennis en ervaring met de drugsscene zijn zij vertrouwd met de gangbare begrippen en handelingen en weten zij de onderzoeksgroep het best te bereiken._____

Voor nadere informatie: Henk Maurits (030 - 297 11 38) of Harald Wychgel (030-2971116), voorlichters Trimbos-instituut.

Bezoekadres: Da Costakade 45, Utrecht.
Postadres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht.
Telefoon (030) 297 11 00
Fax: (030) 297 11 11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...