Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM inzake photovoltaische energie

Datum nieuwsfeit: 03-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake photovoltaische energie in de gebou wde omgeving

Gemaakt: 11-7-2000 tijd: 15:38


1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 juli 2000

Geachte Voorzitter,

Bij de algemene politieke beschouwingen, de behandeling van de VROM-begroting en de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid zijn in het najaar van 1999 schriftelijke vragen gesteld en moties ingediend om de toepassing van photovoltaïsche energie (PV) in de gebouwde omgeving extra te stimuleren [motie De Graaf, Kamerstukken II 1999-2000, 26800, nr 23 en motie Van den Akker Kamerstukken II 1999 -2000, 26603, nr. 10.]

Naar aanleiding van deze moties is door het Kabinet voor het zomerreces een plan van aanpak toegezegd over de wijze waarop de toepassing van PV in de gebouwde omgeving verder kan worden gestimuleerd. Aangezien voor de voorgenomen intensivering van het PV-beleid een begrotingswijziging nodig is, zal de voorgenomen beleidsintensivering worden gekoppeld aan de aanbieding van de begroting 2001 aan de Staten-Generaal (Prinsjesdag 2000). In een brief aan de Tweede Kamer zullen Minister Jorritsma en ik na het zomerreces de voorgenomen intensivering van het PV-beleid nader uiteenzetten.

Mede namens Minister Jorritsma van Economische Zaken,

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie