Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsvergaderingen gemeente Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 03-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel


Raadsvergaderingen 3 en 4 juli 2000

De raadsvergaderingen van de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, vinden plaats op maandag 3 en dinsdag 4 juli 2000, aanvang 20.00 uur.

Spreekrecht
Het spreekrecht biedt u de mogelijkheid voorafgaand aan de raadsvergadering de gemeenteraadsleden toe te spreken. Wilt u spreken over onderwerpen die op de agenda van de raadsvergadering staan, dan moet u dat melden aan de voorzitter van de raad. Dit kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
U kunt dit mondeling doen via het Informatiecentrum, telefoon: 284 84 84. Of schriftelijk. Het postadres is: de burgemeester van Capelle aan den IJssel, t.a.v. het hoofd Facilitaire Diensten, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.
Op de agenda van 3 juli staat:


- Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de gemeentesecretaris

- Voorstel tot het benoemen van een gemeentesecretaris
- Voorstel tot het instemmen met de "Regeling zwemonderwijs voor kinderen voor kinderen uit groep 5/6 van het primair onderwijs die niet kunnen zwemmen"

- Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Hoofdweg 1998

- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bedrag voor de uitvoering van de 2e fase herinrichting/herbenutting sportpark Couwenhoek en verbetering (trainings-)situatie sportpark t Slot
- Voorstel tot het vaststellen van de Nota Armoedebeleid 1e fase
- Voorstel tot het instemmen met de Strategische Visie 2020
- Voorstel tot het vaststellen van de notitie Stedelijke Vernieuwing

- Voorstel tot het vaststellen van de nota "Wonen in Capelle aan den IJssel in 2005"

- Voorstel tot het vaststellen van de Welzijnsvisie
- Voorstel tot het vaststellen van de nota Lokaal Jeugdbeleid
- Voorstel tot het vaststellen van de NKS-Sportadvies rapportages "Startnota 2000" en "Discussienota 2000" Capelle aan den IJssel (sportief kleur bekennen)

- Voorstel tot het vaststellen van Digitaal Burgerschap, ICT-nota Capelle aan den IJssel 2000

- Voorstel inzake prostitutiebeleid en het wijzigen van de Algemeen Plaatselijke Verordening 1998

Op de agenda van 4 juli staat:


- Algemene beschouwingen voorjaarsnota 2000
- Reactie college van burgemeester en wethouders op de algemene beschouwingen

- Slotreacties en standpuntbepaling raadsfracties met betekking tot moties en amendementen

- Voorstel tot het nemen van een besluit over de Voorjaarsnota 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie