Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS: areaal biologische landbouw groeit 10%

Datum nieuwsfeit: 03-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Areaal biologische landbouw groeit 10%

Het areaal biologische landbouw is tussen 1998 en 1999 met bijna 10% toegenomen. De stijging heeft met name betrekking op de oppervlakte bestemd voor grasland, terwijl het areaal biologisch geteelde akkerbouwgewassen in dezelfde periode is afgenomen. De oppervlakte van de biologische landbouw in 1999 bedraagt 21 500 hectare, zo blijkt uit het CBS-onderzoek Biologische Landbouw 1999. Deze vorm van landbouw neemt iets meer dan 1% van het totale landbouwareaal in.

Melkveehouderij neemt voortouw
De toename van de biologische landbouw is voor een groot deel het gevolg van de omschakeling van een aantal melkveehouders naar de biologische productiemethode. Veehouderijbedrijven met graasdieren gebruiken 60% van de biologische landbouwgrond. Het betreft hier voornamelijk grasland waarop koeien, schapen en geiten grazen. In 1999 zijn 10 400 melkkoeien op biologische wijze gehouden. Dat is 0,6% van het totaal aantal melkkoeien. Verhoudingsgewijs is het aantal geiten (8,5%) en schapen (1,2%) dat biologisch gehouden wordt, groter.
Minder biologische akkerbouw
Het areaal akkerbouwgewassen dat in 1999 op biologische wijze beteeld is, is ten opzichte van 1998 met 5% afgenomen. Dit heeft te maken met het zeer natte najaar van 1998. Hierdoor is de inzaai van wintergranen ernstig bemoeilijkt. In de glastuinbouw is het areaal biologisch geteelde gewassen fors gestegen (+72%) ten opzichte van 1998. Bij de tuinbouw in de open grond is de biologische productiewijze tussen 1998 en 1999 met 18% toegenomen.
Meeste biologische boeren in Gelderland
In 1999 bevonden zich 786 biologische bedrijven in Nederland. Hiervan waren er 131 in Gelderland te vinden. Hoewel het aantal biologische boeren in Gelderland veel groter is dan in de overige provincies, heeft deze provincie niet het grootste areaal biologische landbouw. Deze eer is weggelegd voor Flevoland. In Flevoland werd ruim 5% van het totale landbouwareaal biologisch beteeld. Dit is vijf maal zoveel als het landelijk gemiddelde.
Technische toelichting
Bij biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daarnaast zijn er voorschriften voor het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen en voor de mogelijkheid voor dieren om naar buiten te gaan.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie