Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM inzake betondschade aan begane grondvloeren

Datum nieuwsfeit: 03-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake betondschade aan begane grondvloeren

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 3 juli 2000

Eind 1998 is er naar aanleiding van kamervragen door het ministerie van VROM een onderzoek gestart naar de landelijke omvang van betonschade aan begane grondvloeren van Kwaaitaal- of Manta elementen in woningen. De betonschade is ontstaan door onjuist gebruik van calciumchloride. Een te grote hoeveelheid van die toeslagstof heeft de wapening aangetast waardoor de constructieve veiligheid van de vloer nadelig wordt beïnvloed. Het gaat daarbij om woningen gebouwd in de periode 1965-1981. Doel van het onderzoek was:
1. Verkrijgen van landelijke kwantitatieve gegevens over de omvang van de betonschade-problematiek bij woningen;
2. In beeld brengen van de hiermee samenhangende herstelkosten. Het onderzoek is begeleid door vertegenwoordigers van de Stichting Betonschadevloeren Nederland (SBN), Vereniging Eigen Huis, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Betonvereniging en Belastingdienst.
In de eerste fase van het onderzoek is door het bureau Companen te Arnhem geïnventariseerd bij hoeveel woningen in Nederland deze elementen als begane grondvloer zijn gebruikt. Op basis van haar onderzoek schat Companen dat de elementen in 100.000 - 110.000 woningen zijn toegepast. De uitkomsten van de eerste fase van het onderzoek zijn op 31 augustus 1999 aan uw commissie toegestuurd.

De 2e fase van het onderzoek is opgedragen aan de Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) te Gouda. Deze 2e fase van het onderzoek had tot doel: a. vaststellen criteria voor schade, inspectieprotocol en herstelmethoden; b. uitvoering van inspectie bij 200 woningen en berekenen van de herstelkosten. Voor de uitvoering van het onderzoek heeft de CUR een onderzoekscommissie ingesteld onder voorzitterschap van prof. ir. W.R. Sitter. In de onderzoekscommissie zaten deskundigen vanuit wetenschap, branche-organisaties, betonreparatiebedrijven en gemeenten. De werkzaamheden zijn vanuit de CUR gecoördineerd door prof. ir. J. Stuip. Bijgevoegd treft u de uitkomsten van het onderzoek aan. Als eerste stap heeft de onderzoekscommissie vastgesteld in welke situaties een vloer wordt geacht schade te hebben. Onder schade wordt verstaan schade waarbij de vloer wordt geacht, nu of gedurende de resterende periode van de economische levensduur constructief niet meer veilig te zijn. Het verkrijgen van inzicht in “de te verwachten ontwikkelingen tot schade” vormde de tweede stap in het onderzoeksproject. In relatie tot de afname van de veiligheid in de tijd, zijn verschillende relevante aspecten nader uitgewerkt en de verkregen inzichten zijn vastgelegd. Vervolgens zijn aan de hand van een inspectieprotocol en een opnameformulier 200 woningen geïnspecteerd. Deze woningen zijn a-select geselecteerd uit het bestand woningen dat in de eerste fase was opgebouwd. De inspectieresultaten zijn ook gehanteerd bij het selecteren van geschikte herstelmethoden en preventieve maatregelen.

Vervolgens zijn de totale kosten voor herstel berekend. De kostenraming voor constructief herstel komt uit op circa 675 miljoen gulden. De onderzoekscommissie hanteert bij deze uitkomst een marge van 26%. In het rapport wordt e.e.a. nader toegelicht. Op pagina 42 van het rapport van de onderzoekscommissie wordt ingegaan op de gemiddelde herstelkosten per woning. Afhankelijk van de omvang van de schade varieert dit volgens de commissie van ƒ 13.000,- tot ƒ 23.000,-.

Uit de eerste fase van het onderzoek is naar voren gekomen dat ca. 50% van de woningen met Kwaaitaal- of Manta-elementen in handen zijn van eigenaar-bewoners. De overige woningen zijn het bezit van corporaties (45%) en particuliere verhuurders (5%).

Vanuit verschillende organisaties zijn verzoeken gekomen voor een bijdrage-regeling ten behoeve van gedupeerden. In mijn brief van 26 november 1998 aan uw commissie heb ik reeds aangegeven dat, daar er geen sprake is van onjuist handelen van de kant van de rijksoverheid, er geen aanleiding is om te komen tot een financiële bijdrage door de rijksoverheid. In reactie op verschillende vragen kan ik u melden dat het gemeenten is toegestaan om middelen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing in te zetten voor de betonschadeproblematiek.

Op 20 juni 2000 heb ik een gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de Stichting Betonschadevloeren Nederland (SBN). In dit gesprek heeft de SBN gemeld dat de betonschadeproblematiek zich, naast bij vloeren van de merken Kwaaitaal en Manta, mogelijk ook voor doet bij een derde merk. In overleg met de SBN zal dit nader worden onderzocht. Daarnaast is door de SBN in dit gesprek aangedrongen op het formuleren van een onafhankelijke aanbeveling ten aanzien van de herstelmethodieken voor betonschade. Hiertoe zal op korte termijn opdracht worden gegeven.

Vervolg

Het onderzoeksrapport van de CUR zal toegestuurd worden aan de colleges van Burgemeester & Wethouders. Bij het rapport zal een handleiding worden gevoegd. Deze handleiding is op verzoek van het ministerie van VROM ontwikkeld door de SEV. In deze handleiding worden suggesties gedaan voor de wijze van informeren van de inwoners van de gemeente over de betonschadeproblematiek. Ook een tweetal bijlagen van het CUR-rapport kunnen een belangrijke rol spelen bij het informeren van burgers. Het gaat daarbij om de bijlagen “Inspectie individuele woning” en “Herstelmethoden en preventieve maatregelen”. Tevens is er een overzicht opgesteld van de meest gestelde vragen over de betonschadeproblematiek en de daarbij behorende antwoorden. Ook deze informatie wordt aan de gemeenten toegezonden. De betreffende informatie zal tevens worden opgenomen op de VROM-site op Internet.

Dit rapport zal tevens worden toegezonden aan de Waarderingskamer en de staatssecretaris van Financiën. Zoals beschreven in bijlage 9 bij de brief van de Staatssecretaris van Financiën van 15 december 1999 inzake de evaluatie Wet waardering onroerende zaken, kan in een aantal gevallen betonschade, ook als die achteraf wordt geconstateerd, aanleiding zijn de WOZ-waarde aan te passen (Kamerstukken, 1999-2000, 26.954, nr. 1). Ik ga er vanuit dat het CUR-rapport gemeenten behulpzaam kan zijn bij de WOZ-waardebepalingen van woningen met schade aan de begane grondvloeren. Opgemerkt wordt dat een lagere WOZ-waarde leidt tot lagere WOZ-gerelateerde heffingen, zoals de OZB en de waterschapsheffing, maar ook voor de inkomstenbelasting tot een lagere huurwaarde voor eigenwoningbezitters. De VNG zal binnenkort haar leden informeren over de gevolgen van betonschade op de WOZ-waarde en haar leden adviseren wanneer de WOZ-waarde kan worden aangepast. Tot slot ga ik er vanuit dat het rapport van de CUR een belangrijke rol zal vervullen bij de kennisoverdracht binnen de betonbranche.

Hoogachtend,
De staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

J.W. Remkes
Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...