Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Groningen: Wierde Englum wordt hersteld

Datum nieuwsfeit: 04-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 4 juli 2000 Persbericht nr. 131

Wierde Englum wordt hersteld

De provincie heeft het plan opgevat de voor de helft afgegraven wierde Englum, pal aan het Reitdiep, te herstellen met baggerspecie uit het Reitdiep. Door werk met werk te maken kan op relatief goedkope wijze de wierde worden hersteld: het direct naar de plek brengen van de uit het Reitdiep vrijkomende specie is veel voordeliger als het aanvoeren over afstand en verwerken van gerijpte grond.
Bovendien past dit plan goed in het beleid van het provinciaal bestuur om de identiteit van het Groninger landschap zoveel mogelijk te behouden. Naast het behoud van het landschap denkt het provinciaal bestuur dat er daardoor kansen liggen om het cultuurtoerisme te ontwikkelen.
De herstelkosten bedragen in totaal ca. f 215.000,--
Voordat het herstel van de wierde kan plaatsvinden moet de specie een aantal jaren rijpen. Dat brengt een tijdelijke ontsiering van het landschap in de vorm van een klein depot met zich mee, maar voorkomt tegelijk de inrichting van een langdurig groot depot elders.

De inrichting van het tijdelijke depot vergt een aantal vergunningen. Of het depot werkelijk aangelegd wordt en daarna de wierde wordt hersteld is afhankelijk van de verlening van de vergunningen.

Depots

Op dit moment spelen tal van baggerprojecten, zoals in het Reitdiep en het Van Starkenborghkanaal. De vrijkomende specie wordt traditioneel in depots op de oevers opgeslagen. Deze worden steeds meer als landschapsontsierend ervaren en kunnen ook nog andere waarden, zoals natuurwaarden aantasten. Bij de wierde Englum heeft de provincie naar een andere mogelijkheid gezocht, waarbij werk met werk kan worden gemaakt, met (vrijwel) schone, ongerijpe specie, die uit het Reitdiep komt. Van de 150.000 m3 specie kan 120.000 m3 worden gebruikt voor herstel van de wierde.

Englum is in het verleden voor circa 50% afgegraven. Deze wierde is deels opgenomen in de Reitdiepdijk, een van de zeldzame keren dat deze combinatie van dijk en wierde in de provincie voorkomt.

Meerwaarde

Het project "Herstelplan Englum" is volledig in overeenstemming met het provinciaal beleid, zoals verwoord in het Provinciaal Omgevings Plan en het rijksbeleid, zoals geformuleerd in de Nota Belvedere. Het gebied Middag-Humsterland is daarin vanwege zijn voorbeeldfunctie opgenomen, vanwege de wijze waarop je in de ruimtelijke inrichting met het cultuur historisch erfgoed om zou moeten gaan.

Naast deze voorbeeldfuncties is bij dit project sprake van een landbouwkundige verbetering, cultuurhistorisch landschapsherstel, een betere bescherming van het bodemarchief en wordt de inrichting van een nieuw depot vermeden.

Een landbouwkundige verbetering, omdat voor de betrokken landbouwer een laag gelegen, nat stuk grond van 6 ha. wordt opgehoogd en daarmee landbouwkundig verbetert en tevens dat de steilkant van de wierde verdwijnt, die voor gevaarlijke situaties zorgde.

Archeologisch onderzoek

Niet alle wierden verdragen aanvulling, omdat ook de afgegraven delen en de steilwanden die vaak het nu nog zichtbare eindresultaat zijn een historische waarde vertegenwoordigen. In het geval van Englum ontstaat nu de kans de steilwand in zijn opbouw te bekijken, waardoor de kennis van de ontstaans- en de bewoningsgeschiedenis van het gebied naar verwachting sterk zal toenemen. Tevens kan hiermee de oorspronkelijke contour van de wierde worden bepaald.

Bovendien wordt door archeologisch onderzoek aandacht gegeven aan de ongeschreven geschiedenis van de streek. Door de kennis wordt het draagvlak voor behoud van het bodemarchief en landschap vergroot.

Vanwege de historische en archeologische belangen voert de Rijksuniversiteit Groningen (Groninger Instituut voor Archeologie) bovengenoemd onderzoek uit en is tevens bereid bij te dragen aan de kosten.

Hoe nu verder

De lokatie waar de vrijkomende specie zal worden gestort en vervolgens moet rijpen moet worden gezien als een grondbergingsdepot, waarvoor vergunningen op basis van de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater en een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig zijn. Dit zijn standaard procedures die voor elk depot nodig zijn. Deze procedures zijn inmiddels opgestart door de provincie Groningen.

Na de stort zal de specie nog een aantal jaren moeten rijpen. Daarna kan het depot op historisch verantwoorde wijze worden afgewerkt, waarbij de oorspronkelijke vorm van de wierde Englum wordt hersteld. Naar verwachting is hiermee een tijdsperiode van 3 tot 5 jaar gemoeid.

Vanavond vindt in Saaksum een een informatie- en inspraakbijeenkomst plaats in verband met de te verlenen ontheffingsvergunning voor het bestemmingsplan.

Gedeputeerde R.G. Jansen zal dan een korte presentatie geven over het project Englum, waarbij de achtergronden van het project aan de orde komen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050
3164129

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie