Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eindrapportage milieumetingen vuurwerkramp Enschede

Datum nieuwsfeit: 04-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van VROM

Persberichten


-

Eindrapportage milieumetingen vuurwerkramp Enschede beschikbaar


4 juli 2000

In de periode na de vuurwerkramp te Enschede zijn op 14/5/00 en 16/5/00 veegmonsters en grasmonsters genomen in de directe en de wijdere omgeving van het rampgebied. Doel hiervan is om de verspreiding en depositie van de verontreiniging van zware metalen en de daarmee samenhangende mogelijke contaminatie van gewassen en andere risico's in kaart te brengen.
Op 25/5/00 zijn opnieuw gras- en veegmonsters genomen in de onmiddellijke omgeving van de monsterpunten van 16/5/00. Doel hiervan was om het tijdsverloop en met name de invloed van neerslag op de concentraties in veeg- en grasmonsters te kunnen vaststellen. Reeds eerder zijn de resultaten van de analyse van een aantal luchtststofmonsters gerapporteerd. Een aantal van de op 14 mei genomen veegmonsters is indicatief bemeten op de aanwezigheid van asbestvezels.

Uit de resultaten blijkt dat de vuurwerkramp te Enschede heeft geleid tot een duidelijk meetbare depositie van een aantal elementen en zware metalen op oppervlakken en op gras in het gebied benedenwinds van de ramplokatie.

Voor gras geldt, dat de invloed van de ramp merkbaar is tot ca 2.5 km benedenwinds. Voor de depositiemonsters worden tot op 5 km afstand benedenwinds verhogingen gemeten ten opzichte van metingen elders in het land.

Opvallend is dat de belangrijkste vuurwerkgerelateerde componenten Barium en Strontium een ruimtelijk maximum kennen dat op enkele kilometers afstand van de ramplokatie ligt. Voor de zware metalen Pb en Cd ligt het ruimtelijk maximum op een afstand < 1 km.

Een mogelijke oorzaak is dat Pb en Cd grotendeels niet bij de vuurwerkexplosie zijn vrijgekomen, maar in een later stadium bij de brand in woningen en bedrijven. In dit stadium was de pluimstijging minder groot en heeft de depositie dientengevolge op kortere afstand plaatsgevonden.

Uit de metingen op 25/5 blijkt, dat de regenval in de periode tussen 16/5 en 25/5 de verontreinigde oppervlakken grotendeels heeft schoongespoeld. Voor gras geldt, dat het effect van de regenval ook meetbaar is, maar tot een minder sterke daling heeft geleid.
Toetsing van de gehalten op basis van droge stof aan de normen/advieswaarden voor veevoeder geeft aan dat alleen voor Barium de veevoedernorm van 20 mg/kg d.s. zowel in het gebied tot 1 km als in het gebied tot 2.5 km wordt overschreden. Hierbij dient echter te worden aangetekend, dat de veevoedernorm betrekking heeft op wateroplosbare bariumverbindingen. Het Barium dat bij de brand is vrijgekomen zal grotendeels bestaan uit onoplosbare bariumverbindingen, die toxicologisch niet relevant zijn.

Toetsing van de mogelijke blootstelling aan de waarden voor de Toelaatbare Dagelijkse Inname (Acceptable Daily Intake of TDI-waarden) voor humane blootstelling geeft aan dat op grond van de op 16 mei gemeten waarden voor geen van de elementen overschrijding van de TDI-waarde te verwachten is. Blijkens het onderzoek op 25 mei zijn de concentraties op gewassen na 16 mei verder gedaald. Overschrijding van de TDI-waarden voor de onderzochte elementen is op grond van deze onderzoeksresultaten onwaarschijnlijk.

Het gehele rapport is te downloaden als PDF bestand (121 Kb)

(Zie het originele bericht)

^

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie