Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 04-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunningen verleend voor:
* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning aan P.A. Damenstraat 15 (besluit 23-06-2000);

* het plaatsen van een duivenhok aan Rommedreef 4 (besluit 23-06-2000);

* het plaatsen van een tuinhuisje aan Rapeling 7 (besluit 23-06-2000);

* het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning aan Nachtegaal 93 (besluit 23-06-2000);

* het plaatsen van drie units (reeds gerealiseerd) aan Oude Kerkstraat 4 (besluit 23-06-2000);

* het herbouwen van een garage/berging aan Zundertseweg 64c (besluit 23-06-2000);

* het plaatsen van een tuinhuisje aan Toernooiveld 32 (besluit 23-06-2000);

* het plaatsen van een dakkapel op de achtergevel van de woning aan Hondschotestraat 12 (besluit 23-06-2000);

* een uitbreiding aan de achtergevel van de woning en een uitbreiding van de garage aan Schimmelpennincklaan 48 (besluit 23-06-2000);

* de bouw van een woning met garage/berging aan Moerlaken (kavel 322). Tevens is er toestemming verleend voor het in- en uitwegen op Moerlaken (besluit 23-06-2000);

* de bouw van een woning met garage aan Moerlaken (kavel 340). Tevens is er toestemming verleend voor het in- en uitwegen op Moerlaken (besluit 23-06-2000);

* de bouw van 49 woningen met bergingen aan het Jaagpad (cluster 29 in De Keen) (besluit 23-06-2000);

* de bouw van 10 woningen en aanleg van bijbehorende infrastructuur op het perceel Bisschopsmolenstraat 147 en 173 . Het betreft de 2e fase van dit project. Tevens is er toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de straat Molenwiek (besluit 26-06-2000);
* de bouw van een tuinbouwkas aan Achter de Vaart 3a (besluit 23-06-2000);

* de verbouw van de bedrijfswoning aan de Pauvreweg 1 (besluit 23-06-2000);

* de bouw van een champignonkwekerij aan de Hanekinderstraat. Tevens is er toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Hanekinderstraat (besluit 23-06-2000);

* de bouw van een tandartsenpraktijk met bedrijfswoning aan de Voorsteven. Tevens is er toestemming verleend voor het in- en uitwegen op de Voorsteven (besluit 23-06-2000);
* de herbouw van de voormalige woning aan de Bisschopsmolenstraat 101 tot winkelpand met bovenwoning (besluit 08-06-2000).
Burgemeester en wethouders hebben een gewijzigde bouwvergunning verleend voor een uitbreiding van de woning en een gewijzigde uitvoering van de garage/berging aan Bisschopsmolenstraat 146 (besluit 23-06-2000).

Diegene die bezwaar heeft tegen een verleende bouwvergunning of een akkoord verklaarde melding kan volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) binnen 6 weken na het verzenden van deze besluiten aan aanvragers, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Postbus 10.100, 4870 GA Etten-Leur.
Tegelijk met het bezwaarschrift en gedurende de behandeling daarvan, kan bij de president van de arrondissementsrechtbank een voorlopige voorziening worden gevraagd, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
Het adres van de arrondissementsrechtbank is Postbus 90.110, 4800 RA Breda.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend:
* bij een woning voor het in- en uitwegen op de Molenaarsstraat;
* bij een woning voor het in- en uitwegen op de Moerlaken.
Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het verwijderen van

* een garage/berging aan Zundertseweg 64c (besluit 23-06-2000);
* asbestgolfplaten van een garage aan Hoge Bremberg 40 (besluit 23-06-2000).

Motorcross

Burgemeester en wethouders hebben aan MCC Etten-Leur vergunning verleend om op 19 en 20 augustus a.s. een motorcross te houden op een terrein aan de Hoge Zijweg. Het college tekent hierbij aan dat toekomstige verzoeken om een motorcross te mogen houden worden afgewezen, omdat dergelijke wedstrijden op gespannen voet staan met het gebruik van het buitengebied en met het milieubeleid. Motorcrosses dienen plaats te vinden op daartoe aangewezen terreinen, zo vinden B en W.

Subsidiebijdrage RIO Regio Breda

Burgemeester en wethouders hebben het subsidie aan het RIO regio Breda over 1999 definitief vastgesteld op een bedrag van Hfl. 296.100,--.
Tevens heeft het college ingestemd met de voorlopige concept-begroting voor het jaar 2001, waarin de bijdrage van de gemeente Etten-Leur voor dat jaar wordt geraamd op een bedrag van Hfl. 338.637,--.

Onderhoudssubsidie

Burgemeester en wethouders hebben op grond van de subsidieverordening Stads-en Dorpsvernieuwing Etten-Leur een financiële bijdrage van Hfl. 5430,--verleend voor de gemaakte onderhoudskosten aan het St. Paulushofje in 1999.

Aanschaf programmatuur voor geluidzonebeheer

Burgemeester en wethouders hebben besloten om programmamatuur aan te schaffen voor het geluidszonebeheer. De kosten ervan bedragen Hfl. 27.350,--. Het college heeft eerder besloten om te komen tot zonebeheer. Rond het bedrijventerrein "Vosdonk-Noord" heeft de provincie Noord-Brabant een geluidszone vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. Voor het toetsen van de actuele informatie over de geluidsbelasting wordt van gemeentewege de benodigde programmatuur aangeschaft. Als die er is, wordt het zonebeheer overgedragen van het provinciebestuur naar het gemeentebestuur.

Verantwoordingsverslag woninggebonden subsidies 1999

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in de openbare vergadering van 4 september aanstaande voor om in te stemmen met het verantwoordingsverslag Besluit woninggebonden subsidies over het jaar 1999.

De commissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Cultuur brengt hierover advies uit in de openbare vergadering van 29 augustus aanstaande. In dit verslag wordt er verantwoording afgelegd over de besteding van het budget dat de rijksoverheid beschikbaar heeft gesteld.

Motie rijksvergoeding Primair Onderwijs

Burgemeester en wethouders stellen de commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken in de openbare vergadering van 22 augustus aanstaande voor om een motie in te dienen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en bij de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, om te komen tot een verhoging van de rijksvergoeding voor het Primair Onderwijs. Het gaat hierbij met name om de bijdrage in de kosten van administratie, beheer en bestuur voor het openbaar en bijzonder primair onderwijs. Het gemeentebestuur is van mening dat vanaf 1990 deze taken voor de schoolbesturen steeds meer zijn toegenomen, maar dat dit niet heeft geleid tot een hogere rijksvergoeding. Ook blijven de vergoedingen achter bij de werkelijke kosten van deze activiteiten. Een verhoging wordt danook noodzakelijk gevonden. Met de eigen motie willen burgemeester en wethouders eenzelfde motie van de gemeenteraad van Achtkarspelen van 19 april 2000 ondersteunen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie