Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VROM inzake verpakkeningenconvenant

Datum nieuwsfeit: 04-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VROM inzake verpakkeningenconvenant

Gemaakt: 11-7-2000 tijd: 15:4


2

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

's-Gravenhage, 4 juli 2000

Geachte voorzitter,

In bovengenoemde brief geeft Uw commissie aan het op prijs te stellen mijn definitief standpunt over de kleine kunststofflesjes zo spoedig mogelijk- zo mogelijk voor 1 juni a.s.- te ontvangen.

In mijn brief van 26 april jl. aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heb ik aan-gegeven dat de Commissie Verpakkingen is gevraagd om voor 1 juni a.s. te adviseren over de inter-pretatie van het convenant met betrekking tot kleine eenmalige kunststofflesjes voor frisdranken en waters. Het advies is mede aangevraagd namens het betreffende bedrijfsleven als convenantspartner.

Recent heb ik het advies, dat ik u hierbij ter informatie aanbied, ontvangen. Gezien de aard van een convenant, acht ik mij verplicht een definitief standpunt te formuleren na overleg met het bedrijfsleven.

Mijn inzet bij het overleg met het bedrijfsleven is als volgt.

De kleine kunststofflesjes zijn naar mijn opvatting niet in overeenstemming met de afspraken in het convenant. Zeker moet worden gesteld dat de grote vlucht die de verkoop van dranken in deze verpakking neemt, niet leidt tot een toename van de milieudruk en ook het behalen van de doelstellingen van het convenant voor wat betreft de maximale hoeveelheid te storten en te verbranden verpakkingen, niet moeilijker maakt dan het al is.

In eerdere besprekingen heeft het bedrijfsleven een aantal maatregelen voorgesteld om de milieu-overlast van deze flesjes te compenseren in de sfeer van de aankoop van groene stroom en de verhoging van de toepassing van recyclaat van andere flessen bij de fabricage van deze flesjes. Van mijn kant is aangegeven dat deze maatregelen aangevuld zouden moeten worden met maatregelen binnen het segment verpakkingen zelf. Ik wil dat zeker wordt gesteld dat het materiaal van deze flesjes

wordt ingezameld en herverwerkt. Om dit te realiseren, is het waarschijnlijk onontkoombaar een systeem in te voeren waarbij het inleveren van lege flesje wordt gestimuleerd door een voldoende hoge retourpremie of door statiegeld.

Deze inzet -zekerstellen dat het materiaal wordt ingezameld en verwerkt- is in lijn met het advies van de Commissie Verpakkingen.

Het overleg met het bedrijfsleven zal op korte termijn plaatsvinden. Ik hoop u zo spoedig mogelijk de resultaten van dit overleg en mijn definitieve standpunt te doen toekomen.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie