Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LTO keurt wijziging Landbouwvrijstelling af

Datum nieuwsfeit: 04-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: LTO Nederland
Zoek soortgelijke berichten
LTO Nederland

Financiën loopt vooruit op Wet Ondernemerspakket 2001

LTO keurt wijziging Landbouwvrijstelling af

Dinsdag 4 juli 2000 - LTO-Nederland heeft boos gereageerd op het besluit van het ministerie van Financiën om een deel van de zogeheten Landbouwvrijstelling met terugwerkende kracht te schrappen. LTO keurt het af dat de minister met zijn besluit, dat de fiscus rond vijftig miljoen gulden oplevert, vooruit loopt op de Wet Ondernemerspakket 2001. In de aanloop naar de vaststelling van dit pakket heeft Financiën ook besloten de grond van de agrarische bedrijfswoning te belasten.

In het wetsvoorstel Ondernemerspakket 2001 is het besluit opgenomen om de Landbouwvrijstelling per 27 juni 2000 aan te passen. Financiën maakt een einde aan de mogelijkheid de Landbouwvrijstelling toe te passen als de grond na verkoop nog minstens zes jaar in de agrarische sfeer blijft. Tevens is besloten met ingang van dezelfde datum de waardeverandering van de ondergrond van de bedrijfswoning te belasten. Een uitspraak van de Hoge Raad in 1996 wordt hiermee ongedaan gemaakt. De voorgestelde wijziging bemoeilijkt de staking van agrarische ondernemingen en trekt een te zware financiële wissel op deze groep bedrijven, stelt LTO.

LTO-Nederland noemt het in een brief aan Financiën en de Tweede Kamer niet gepast dat om budgettaire redenen nu een besluit wordt doorgevoerd, terwijl het Ondernemerspakket per 1 januari 2001 wordt ingevoerd. LTO noemt het opmerkelijk dat een dergelijke aanpak niet wordt gevolgd bij bijvoorbeeld de zogeheten commerciële herwaardering, als een onderneming die wordt gedreven door een ondernemer/natuurlijk persoon wordt omgezet in een BV. Financiën zou hiermee een bedrag van ƒ 300 mln. binnenhalen.

Voorts wijst LTO-Nederland er in de brief op, dat de herinvesteringsreserve op 1 januari 2001 wordt ingevoerd, terwijl de opkoopregeling in de veehouderij in het kader van de herstructurering onlangs is afgesloten. De herinvesteringsreserve dient de mogelijkheden te verruimen om in een andere bedrijfstak te investeren zonder dat afgerekend hoeft te worden met de fiscus, bijv. op de inkomsten uit de genoemde opkoopregeling in de veehouderij.

In de land- en tuinbouw bestaat grote belangstelling voor groenfinanciering, maar voor deze financieringsvorm geldt een aantal beperkingen. LTO pleit er daarom voorts voor om de beperkingen van de Fiscale Groenregeling in het nieuwe belastingstelsel op te heffen. Het gaat hierbij om zowel het beschikbare budget van 75 miljoen gulden per jaar voor financiering van de regeling, als om de beperking van het bedrag tot 100.004 gulden per belegger als vrijstelling van de rendementsheffing.

Uit de voorstellen blijkt tevens, dat een verdere verbetering van dierenwelzijn en

-gezondheidszorg niet via een specifieke investeringsaftrek zal lopen, nadat de Raad van State hiertegen bezwaar heeft gemaakt. LTO-Nederland zal nu in overleg met de ministeries van LNV en Financiën de mogelijkheden nagaan of het beschikbare budget (5 miljoen gulden in
2001) op een andere wijze aan hetzelfde doel kan worden besteed.
Informatie: J.R. Luiten (tel. 070-3382721) en drs. G.A.M. van der Grind (tel. 070-3382770)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: (info@lto.nl)

(Auteur: LTO-Nederland)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie