Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

A.F.M. Rijken herstructureert aandelenbezit

Datum nieuwsfeit: 04-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
KSI

4 juli 2000 - Aandelenbelang A.F.M. Rijken
A.F.M. Rijken herstructureert aandelenbezitIJsselstein, 4 juli 2000
Op 3 juli jl. heeft de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) bekend gemaakt dat A.F.M. Rijken houder is van een middellijk reëel kapitaalbelang van 28,34% en van een middellijk reëel stemrecht van 54,89 % in KSI International N.V. (KSI).

Als gevolg van deze bekendmaking is mogelijk ten onrechte de indruk ontstaan dat de heer Rijken, voorzitter van de Raad van Bestuur en een van de oprichters van KSI, onlangs een aanzienlijk pakket aandelen KSI zou hebben vervreemd. Met onderstaande toelichting wil KSI die indruk wegnemen.

Na de beursgang van KSI in december 1998 heeft de heer Rijken aan de STE melding gemaakt van een middellijk reëel kapitaalbelang van 60,3% in KSI en een middellijk reëel stemrecht van eveneens 60,3%.

Tot deze melding was de heer Rijken verplicht vanwege het feit dat hij via zijn 100% houdstervennootschap Rich Investments B.V. de meerderheid (53,34%) van de aandelen hield in Vericost B.V., die op haar beurt ca. 60,3% van de aandelen KSI hield. Laatstgenoemde belang diende krachtens de WMZ zowel qua stemrecht als qua aandelenbelang geheel te worden toegerekend aan de heer Rijken, hoewel de heer Rijken via diens houdstermaatschappij Rich Investments B.V. slechts 53,34% van de aandelen Vericost B.V. hield.
Vericost B.V. was als dochtermaatschappij van - uiteindelijk - de heer Rijken krachtens de WMZ vrijgesteld van het doen van een melding van haar belang in KSI.

De bekendmaking van de STE op 3 juli jl. houdt uitsluitend verband met het feit dat op 2 juni 2000 het door Rich Investments B.V. gehouden 53,34%-belang in Vericost B.V. door Vericost B.V. is ingekocht tegen overdracht aan Rich Investments B.V. van het met dat ingekochte belang corresponderende door Vericost B.V. gehouden aandelenbelang in KSI. Dit belang is door verwatering vanwege emissies na de beursgang teruggelopen van 60,3% tot 54,89% per 2 juni jl. Het aandelenbelang in KSI dat in deze transactie door Rich Investments is verworven bedroeg derhalve 29,28%. Het verschil met laatstgenoemde percentage en het door de heer Rijken gemelde kapitaalbelang van 28,34 % heeft betrekking op door Vericost B.V. aan KSI-medewerkers verstrekte opties op door haar gehouden aandelen KSI.

Ten gevolge van deze herstructurering houdt de heer Rijken voortaan via zijn houdstermaatschappij Rich Investments B.V. en niet langer via een 53,34% belang in Vericost B.V.- een kapitaalbelang van 28,34% in KSI.

Dat de heer Rijken naast een middellijk reëel kapitaalbelang van 28,34% tevens een middellijk reëel stemrechtbelang van 54.89% heeft gemeld, houdt verband met een tussen de heer Rijken en Vericost B.V. gesloten aandeelhoudersovereenkomst.

De bekendmaking van de STE d.d. 3 juli jl. heeft derhalve geen betrekking op enige herplaatsing direct of indirect van aandelen KSI door de heer Rijken maar uitsluitend op een interne herstructurering die geen gevolgen heeft voor de omvang van het door de heer Rijken (indirect) gehouden belang in KSI.

Voor nadere informatie:
KSI International N.V.
Tonko Wedda, Manager Marketing & Communicatie
Telefoon: 030 686 8765
Fax: 030 686 8766

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie