Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financien: Antwoord op vragen assurantiereserve

Datum nieuwsfeit: 04-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Antwoord op vragen assurantiereserve


Besluit van 4 juli 2000, nr. CPP 2000/868

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Inleiding

Vanuit de praktijk is een tweetal vragen gesteld met betrekking tot de reserve assurantie eigen risico (artikel 13 van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zoals dit artikel luidde tot en met 31 december 1999) (hierna: de assurantiereserve).

Vraag 1; Vervanging van een bedrijfsmiddel

Past het bij de aard en strekking van de assurantiereserve dat bij de vervanging van een bedrijfsmiddel de reserve dient vrij te vallen?

Antwoord

De assurantiereserve hoeft niet te worden opgeheven als het bedrijfsmiddel wordt vervreemd met de bedoeling dit bedrijfsmiddel te vervangen binnen een redelijke termijn. Van vervanging is sprake indien het verkregen bedrijfsmiddel van dezelfde aard is en in de onderneming economisch dezelfde plaats inneemt als het vervreemde bedrijfsmiddel. Onder een redelijke termijn wordt in dit verband verstaan dat op het moment van vervreemding van het bedrijfsmiddel de belastingplichtige een concreet plan heeft om in directe samenhang met de vervreemding een ander bedrijfsmiddel te verwerven. De arresten van de Hoge Raad inzake de zgn. ruilgedachte kunnen hierbij als uitgangspunt worden genomen (HR 12 februari 1986, nr. 22 922, BNB 1986/200 en HR 27 augustus 1997, nr. 31 481, BNB 1998/62). Wellicht ten overvloede merk ik op dat voor het vervangende bedrijfsmiddel het zelfde soort risico dient blijven te bestaan.

Vraag 2; Vooruitbetaalde premies

In artikel 70ba van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 is de geleidelijke beëindiging van op 31 december 1999 bestaande assurantiereserves geregeld. In onderdeel a van dit artikel is bepaald dat de afneming van een reserve die voortvloeit uit het verzekeren van risicos waarop die reserve betrekking heeft, achterwege kan blijven indien de verzekering na 31 december 1999 is afgesloten, mits het bedrag van de premies tot verzekering van die risicos jaarlijks ten laste van de reserve komt.

Aan mij is gevraagd hoe moet worden omgegaan met een eenmalige premiebetaling die ziet op meerdere jaren.

Antwoord

De regels van goed koopmansgebruik zijn ook van toepassing bij de afneming van de assurantiereserve. Dit betekent dat de vooruitbetaalde premies op basis van goed koopmansgebruik geactiveerd moeten worden. De assurantiereserve neemt jaarlijks af met het bedrag van de vooruitbetaalde premies die kunnen worden toegerekend aan het desbetreffende jaar. Hiernaast zal uiteraard, met inachtneming van de afname in verband met de hiervoor genoemde vooruitbetaalde premies, de forfaitaire afneming plaatsvinden van een tiende gedeelte van de reserve aan het einde van het laatste boekjaar dat voor 1 januari 2000 is aangevangen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie