Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

HBO-raad over advies: Doorbraak toekomst hoger onderwijs

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
HBO-Raad

Persberichten

05-07-2000
HBO-raad over advies Rinnooy Kan:
Doorbraak toekomst hoger onderwijs

Een doorbraak voor de toekomst van het Nederlands hoger onderwijs. Dat is het oordeel van de HBO-raad over het advies van de commissie Rinnooy Kan dat vandaag is gepresenteerd. 'Europese ontwikkelingen en in het bijzonder de Bologna verklaring maken aanpassingen van ons stelsel noodzakelijk,' stelt HBO-raad voorzitter prof. dr. Frans Leijnse. 'De aanbevelingen van de commissie bieden een doeltreffende basis voor de inrichting van het hoger onderwijs in een bachelor-master structuur, conform de Bologna-verklaring.'

Een groeiend aantal afgestudeerden uit het hoger onderwijs volgt een vervolgopleiding op een later moment in hun loopbaan. De kennisintensieve economie en samenleving vragen daar ook om. De hogescholen zijn momenteel de enige verstrekker van bachelor-diploma's in Nederland. Ook vanwege het tekort aan hoger opgeleiden is het daarom van belang dat zij in het kader van flexibel hoger onderwijs naast bachelor- ook master-opleidingen aanbieden. De master-opleidingen in het hbo beogen bachelors een verdere professionele verdieping en specialisatie te geven. De HBO-raad voorzitter: 'De commissie Rinnooy Kan onderstreept die opvatting. Zij beveelt aan om master-opleidingen in het hbo wettelijk te erkennen. De commissie merkt op dat er dringend behoefte is aan toepassingsgerichte master-opleidingen en sluit aan op de opvatting van minister Hermans in diens HOOP 2000 dat de bachelor- en mastergraden in wo en hbo gelijkwaardig, maar vanwege de verschillende inhoudelijke oriëntatie van de opleidingen van universiteit en hogeschool niet identiek zijn. Wij ondersteunen dat standpunt.'

Het is van vitaal belang dat de kwaliteit van de opleidingen ook internationaal vergelijkbaar is en erkenning krijgt, nu het hoger onderwijs zich in Europees verband ontwikkelt. Dit sluit aan bij initiatieven van de HBO-raad om te komen tot accreditering binnen het stelsel van kwaliteitszorg voor het hbo. 'De HBO-raad sluit zich aan bij het standpunt van de commissie Rinnooy Kan dat er vanwege de internationale ontwikkeling één orgaan moet komen voor de accreditering van het gehele aanbod van hoger onderwijsopleidingen,' aldus prof. dr. Frans Leijnse. De commissie Peters van de HBO-raad heeft deze analyse onlangs eveneens naar voren gebracht.

De HBO-raad plaatst een kritische kanttekening bij de gedachte van de commissie Rinnooy Kan over de bekostiging van master-opleidingen. 'De commissie zegt aan de ene kant terecht dat de behoefte aan toepassingsgerichte master-opleidingen evident is, en dat het dringend noodzakelijk is om zulke opleidingen voluit te erkennen. Aan de andere kant ziet de commissie geen aanleiding om zulke opleidingen te bekostigen,' constateert de HBO-raad voorzitter. 'Dit zou dus inhouden dat de overheid van twee gelijkwaardige opleidingen één wel subsidieert en de ander niet. Deze ongelijke behandeling zal waarschijnlijk niet lang standhouden. Zij past niet in het streven naar levenlang leren en de aanpak van het tekort aan hoger opgeleiden.'

EINDE PERSBERICHT

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie