Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitgesproken faillissementen rechtbank Den Haag 5 juli 2000

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rechtbank 's-Gravenhave

Mededelingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van week 27

Bron: Rechtbank 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 13-07-2000

UITGESPROKEN FAILLISSEMENTEN RECHTBANK DEN HAAG D.D. 5 JULI 2000

F.00/186 AGS ENTERPRISES BV, stat.gev. te Den Haag, kanth.te 3024 CA Rotterdam, Dullaertplein 3, corr.adres: Postbus 63407, 3002 JA Rotterdam, KvK Rotterdam nr. 27126337. R.C.: mr. H.W. Unger; Cur.: mr. A.S. Douma, Mesdagstraat 118, 2596 XZ Den Haag, telnr. 070-3746410

DEFINITIEVE TOEPASSINGEN SCHULDSANERINGEN RECHTBANK DEN HAAG D.D. 5 JULI 2000

R.00/239 R.A.Th. BAART, geb.te Delft op 3 augustus 1954, won.te 2612 CN Delft, Vrijenbanselaan 26. R.C.: mr. G.L.M. Urbanus; Bewv.: mr. W.G. Terwel, Postbus 171, 2501 CD Den Haag, telnr.070-3922236
R.00/240 A. VAN POLANEN, geb.te Leiden op 8 februari 1933, en R.00/241 J. HOLSWILDER E/V VAN POLANEN, geb.te Leiden op 26 februari
1938, beiden won.te 2321 HS Leiden, Lammenschansweg 165. R.C.: mr. R.J. Paris; Bewv.: A. Kingma, Breestraat 24, Postbus 11300, 2301 EH Leiden, telnr.071-5167777

R.00/242 L.H.N. ETNEL, geb.te Distrikt Coronie (Suriname) op 1 juni
1937, en
R. 00/243 U.J. JONES E/V ETNEL, geb.te Paramaribo (Suriname) op 12 april 1941, beiden won.te 2543 RP Den Haag, Ruimzicht 122. R.C.: mr. H.W. Unger; Bewv.: mr. W.G. Terwel, Postbus 171, 2501 CD Den Haag, telnr.070-3922236

R.00/244 F.J.P. KARSTEN, geb.te Naaldwijk op 26 december 1968, en R.00/245 B.B.J. VAN RIJTHOVEN, geb.te Den Haag op 13 maart 1968, beiden won.te 2542 JB Den Haag, Beresteinlaan 83. R.C.: mr. P. Kalbfleisch; Bewv.: mr. W.G. Terwel, Postbus 171, 2501 CD Den Haag, telnr.070-3922236

R.00/246 J. VOSSEBELT, geb.te Rijssen op 5 maart 1952, en R.00/247 I.C. IBRAHIM E/V VOSSEBELT, geb.te Paramaribo (Suriname) op 5 augustus 1955, beiden won.te 2715 XZ Zoetermeer, Haagsebos 192. R.C.: mr. G.L.M. Urbanus; Bewv.: mr. W.G. Terwel, Postbus 171, 2501 CD Den Haag, telnr.070-3922236
Haagsche

R.00/248 Th.A.B. VAN DEN HEUVEL, geb.te Den Haag op 26 juli 1941, won.te 2511 DP Den Haag, Turfmarkt 115. R.C.: mr R.J. Paris; Bewv.: mr. A.C.E.G. Cordesius, Alexanderstraat 2, 2514 JL Den Haag, telnr.070-3110710

R.00/249 M.J. BLANK, geb.te Rijswijk op 22 oktober 1970, won.te 2282 MX Rijswijk, Doelenstraat 34 a. R.C.: mr. H.W. Unger; Bewv.: mr. W.G. Terwel, Postbus 171, 2501 CD Den Haag, telnr.070-3922236

R.00/250 R.C. SCHOUTEN Geb.te Maarn op 15 november 1967, en R.00/251 M. TAAL E/V SCHOUTEN, geb.te Alphen aan den Rijn op 24 februari 1972, beiden won.te 2403 RJ Alphen aan den Rijn, Aardster 72. R.C.: mr. G.L.M. Urbanus; Bewv.: mr. O.E.R.A.M. van der Vlies, Burg. Visserpark 13-15, Postbus 575, 2400 AN Alphen aan den Rijn, telnr. 0172-494345

VERIFICATIEVERGADERING

R.99/201/202 de rechter-comm. in de schuldsaneringen A.J. VAN DER MEULEN, geb.op 23 december 1960, en E. FIJATKOWSKA, geb.op 28 mei 1967 te Chelmo (Polen), beiden won.te 2713 XC Zoetermeer, Dunantstraat 562, deelt mede dat de verificatievergadering zal worden gehouden in een der zalen van het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag op donderdag 3 augustus 2000 te 15:00 uur. De schuldvorderingen dienen uiterlijk 19 juli 2000 te zijn ingediend bij de cur. mr. R.G.A.M. van den Heuvel, Postbus 171, 2501 CD Den Haag, telnr. 070-3922236
VERIFICATIEVERGADERING

F.96/20 de rechter-comm. in het faill. M.C. ELI, geb.op 18 december
1963 te Barneveld, won.te 2311 SK Leiden, Kloksteeg 1, deelt mede dat de verificatievergadering zal worden gehouden in een der zalen van het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag op donderdag 24 augustus 2000 te 14:00 uur. De schuldvorderingen dienen uiterlijk 4 augustus 2000 te zijn ingediend bij de cur. mr. J.A.M. Reuser, Oostlaan 25, Postbus 183, 2640 AD Pijnacker, telnr. 015-3692916
BEHANDELING (ONTWERP) AKKOORD

S.98/4 In de aan R. WEERWAG, geb.op 23 december 1974, won.te 2713 HE Zoetermeer, Kinderen van Versteegplein 85, aldaar hand.o.d.naam ARRON AUTOMATICS, KvK Haaglanden nr. 27147531, verleende surseance van betaling is door sursiet aan zijn crediteuren een (ontwerp) van akkoord aangeboden. De schuldvorderingen t.a.w.v. de surseance werkt, dienen uiterlijk 14 juli 2000 te worden ingediend bij de bewindvoerder mr. J. Keereweer, Dorpstraat 9, Postbus 7080, 2701 AB Zoetermeer, telnr. 079-3165641. Als de dat en uur waarop het aangeboden (ontwerp) akkoord ten overstaan van de rechter-commissaris, mr.P. Kalbfleisch in raadkamer van voornoemde rechtbank, gev. in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag, zal worden geraadpleegd en beslist, is bepaald op donderdag 27 juli 2000 te 15:00 uur.
VERIFICATIEVERGADERING

F.98/47 de rechter-comm. in het faill. E. SINNEMA, geb.op 25 augustus
1967 te Den Haag, won.te 2553 GL s-Gravenhage, Molenbrink
17,voorh.hand.o.d.naam E. SINNEMA SCHOONMAAK/ONDERHOUD, KvK Haaglanden nr. 27129349, deelt mede dat de verificatievergadering zal worden gehouden in een der zalen van het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan
60 te Den Haag op donderdag 10 augustus 2000 te 14:40 uur. De schuldvorderingen dienen uiterlijk 21 juli 2000 te zijn ingediend bij de cur. mr. A. van Traa, Laan van Meerdervoort 151, Postbus 63508,
2502 JM Den Haag, telnr. 070-3469425

DEFINITIEVE TOEPASSING SCHULDSANERINGSREGELING NA VOORLOPIGE

TOEPASSING SCHULDSANERINGSREGLING D.D. 29 JUNI 2000

R.00/219 G.M.S. BASDEW, geb.op 30 oktober 1964 te District Suriname (Suriname),en
R.00/220 C. SCHUTTE, geb.op 14 augustus 1967 te Haarlem, beiden won.te
2403 GS Alphen aan den Rijn, Akkerwinde 127. R.C.: mr. R.J. Paris; Bewv.: A. Kingma, Postbus 11300, 2301 EH Leiden, telnr. 071-5167777
FAILLISSEMENT NA VOORLOPIGE SURSEANCE VAN BETALING D.D. 29 JUNI 2000

F.00/184 NUMBER ONE LICHTRECLAME CV, KvK Rijnland nr. 28081724, en F.00/185 STICHTING NUMBER ONE BEHEER, KvK 28081722, stat.gev.te Alphen aan den Rijn, beide kanth.te 2408 AP Alphen aan den Rijn, Einsteinweg
21 G. R.C.: mr. G.L.M. Urbanus; Cur.: mr. C. Lakerveld, Herenweg 115, Postbus 357, 2400 AJ Alphen aan den Rijn, telnr. 0172-442417
VOORLOPIGE SURSEANCE VAN BETALING INGETROKKEN D.D. 29 JUNI 2000

S.00/11 HANS JANSSEN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV, gev.en kanth.te 2211 XH Noordwijkerhout, Zeestraat 44 A, KvK Rijnland nr. 28073326. R.C.: mr. H.W. Unger; Bewv. was: mr. J.C. Rosenberg Polak, Stadhouderslaan 100, Postbus 29702, 2502 LS Den Haag, telnr. 070-3633555

RECTIFICATIE

F.97/400/401/402 Op de publicatielijst van 21 juni jl. is ten onrechte vermeld dat de faill. inz. A.C. VAN DEN BERGWERFF, geb.op 6 augustus
1972 te De Lier, en G.J. BERGWERFF, geb.op 7 september 1957 te De Lier (voorm. venn. van G. & A REPAIR) zijn omgezet naar een schuldsaneringsregeling. De faillissementen blijven van toepassing. R.C.: mr. H.W. Unger; Cur.: mr. M.E.H.G. le Clerq-Tijks, Barbarasteeg
1, Postbus 3108, 2601 DC Delft, telnr. 015-2152929
FAILLISSEMENT GEEINDIGD DOOR HET VERBINDEND WORDEN VAN DE

SLOTUITDELINGSLIJST D.D. 8 JULI 2000

F.96/405 TECHNISCH BUREAU H. GORTER BV, stat.gev.te Den Haag, kanth.te
1607 CZ Hem, Hertog Willemweg 70, corr.adres: Postbus 42, 1606 ZG Venhuizen, KvK Haaglanden nr. 116011. R.C. : mr. P. Kalbfleisch; Cur. : mr. A.R.Ph. Boddaert, Postbus 3271, 1801 GG Alkmaar, telnr. 072-5126044

FAILLISSEMENT GEEINDIGD DOOR HET VERBINDEND WORDEN VAN DE

SLOTUITDELINGSLIJST D.D. 6 JULI 2000

F.95/201 ECON PRINT & COMMUNICATION BV, stat.gev.te Den Haag, kanth.te
2132 JE Hoofddorp, Antareslaan 9, KvK Haarlem nr. 75985. R.C.: mr. G.L.M. Urbanus; Cur.: mr. D. Winters, Postbus 698, 2130 AR Hoofddorp, telnr. 02503-12348

FAILLISSEMENTEN OPGEHEVEN WEGENS GEBREK AAN BATEN D.D. 6 JULI 2000

F.94/496 V-SLAGERIJEN BV, ten tijde van de faill.verkl.gev.en kanth.te
2161 PJ Lisse, Wilhelminastraat 14, KvK Rijnland nr. 52219, en F.94/497 PEWE BEHEER BV, ten tijde van de faill.verkl.gev.en kanth.te
2161 PJ Lisse, Wilhelminastraat 14, corr.adres: 2165 VJ Lisserbroek, Muntstraat 2, KvK Rijnland nr. 50922. Cur. was: mr. P.J. de Groen, Oosthoutlaan 4, Postbus 22, 2170 AA Sassenheim, telnr. 0252-240780
F.97/464 P.E. VAN BEEKUM, geb.te 's-Gravenhage op 3 oktober 1959, ten tijde van de faill.verkl.won.te 2522 RW 's-Gravenhage, Pasteurstraat
326, voorh.hand.o.d.naam KWALITEITSSLAGERIJ VAN BEEKUM, kanth.te 2541 RK Den Haag, Steenwijklaan 155, KvK Haaglanden nr. 91467. Cur. was: mw.mr. F. Khalil, Belgischeplein 38 - 12, Postbus 84022, 2508 AA Den Haag, telnr. 070-3543427

F.97/482 P.J. VAN ZEE, geb.te Den Haag op 24 juni 1971, ten tijde van de faill.verkl.won.te 2727 EH Zoetermeer, Weidedreef 285. Cur. was: mw.mr. G.O. Perquin, Hendriklaan 1, 2712 EA Zoetermeer, telnr. 079-3166619

F.98/124 POST STAAL BV, KvK Haaglanden nr. 27148927, en F.98/125 POST MONTAGE BV, KvK Haaglanden nr. 27148925, ten tijde van de faill.verkl.beide gev.en kanth.te 2274 RR Voorburg, Van Winoxbergestraat 4. Cur. was: mw.mr. M. Eelman, Kon. Julianaplein 30, Postbus 11756, 2502 AT Den Haag, telnr. 070-3488700
F.98/242 A. PANHUIS E/V WESSELS, geb.te Deventer op 26 november 1945, ten tijde van de faill.verkl.won.te 2851 VE Haastrecht, Van der Ledestraat 14. Cur. was: mr. P. van Riessen, Klein Amerika 17, 2806 CA Gouda, telnr. 0182-541444
Goudse

F.98/326 J. BOODE, geb.te Delft op 25 januari 1935, ten tijde van de faill.verkl. zonder bek.won. of verbl. plts., corr.adres: 2611 GJ Delft, Burgwal 12. Cur. was: mr. J.J. Wittekamp, Mart. Nijhofflaan 2, Postbus 1010, 2600 BA Delft, telnr. 015-2619361

F.98/345 VOF PAT.RON, ten tijde van de faill.verkl.kanth.te 2801 JL Gouda, Markt 52, corr.adres: 4554 AG Westdorpe, Graaf Jansdijk A 51, KvK Rotterdam nr. 29047204, overige h.naam: VOF PAT.RON H.O. MUSIC HOUSE, en haar venn.:
F.98/346 R. VAN HOORN, geb.te Rotterdam op 15 april 1962, en F.98/347 P.M.Y. DE WILDE, geb.te Sint-Amandsberg op 12 december 1961, ten tijde van de faill.verkl.beiden won.te 4554 AG Westdorpe, Graaf Jansdijk A 51. Cur. was: mr. J.L.G. Beckers, Winterdijk 4, Postbus
155, 2800 AD Gouda, telnr. 0182-518433

F.98/524 F.K. MIKKERS, geb.te Den Haag op 31 januari 1961, ten tijde van de faill.verkl.won.te 2562 LG Den Haag, Gaslaan 267. Cur. was: mr. R. Menschaert, Fred. Hendrikplein 10, 2582 AT Den Haag, telnr. 070-3512726

F.98/67 I. YILDIRIM, geb.te Mahmutlu (Turkije) op 20 november 1964, ten tijde van de faill.vekrl.won.te 2526 PB Den Haag, Teniersstraat
92, voorh.aldaar hand.o.d.naam AGRARISCH LOONBEDRIJF "SHOW", KvK Haaglanden nr. 145341. Cur. was: mr. D.J. Maassen, Johan van Oldenbarneveltlaan 87, 2582 NK Den Haag, telnr. 070-4161919
F.99/90 J.R. MOLEVELD, geb.te Leidschendam op 5 mei 1963, ten tijde van de faill.verkl.won.te 2716 KD Zoetermeer, Zalkerbos 101. Cur. was: mr. H.H. Keereweer, Dorpstraat 9, Postbus 7080, 2701 AB Zoetermeer, telnr. 079-3165641

De griffier,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...