Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitgesproken faillissementen rechtbank Den Haag 5 juli 2000

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Rechtbank 's-Gravenhave

Mededelingen inzake faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen van week 27

Bron: Rechtbank 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 13-07-2000

UITGESPROKEN FAILLISSEMENTEN RECHTBANK DEN HAAG D.D. 5 JULI 2000

F.00/186 AGS ENTERPRISES BV, stat.gev. te Den Haag, kanth.te 3024 CA Rotterdam, Dullaertplein 3, corr.adres: Postbus 63407, 3002 JA Rotterdam, KvK Rotterdam nr. 27126337. R.C.: mr. H.W. Unger; Cur.: mr. A.S. Douma, Mesdagstraat 118, 2596 XZ Den Haag, telnr. 070-3746410

DEFINITIEVE TOEPASSINGEN SCHULDSANERINGEN RECHTBANK DEN HAAG D.D. 5 JULI 2000

R.00/239 R.A.Th. BAART, geb.te Delft op 3 augustus 1954, won.te 2612 CN Delft, Vrijenbanselaan 26. R.C.: mr. G.L.M. Urbanus; Bewv.: mr. W.G. Terwel, Postbus 171, 2501 CD Den Haag, telnr.070-3922236
R.00/240 A. VAN POLANEN, geb.te Leiden op 8 februari 1933, en R.00/241 J. HOLSWILDER E/V VAN POLANEN, geb.te Leiden op 26 februari
1938, beiden won.te 2321 HS Leiden, Lammenschansweg 165. R.C.: mr. R.J. Paris; Bewv.: A. Kingma, Breestraat 24, Postbus 11300, 2301 EH Leiden, telnr.071-5167777

R.00/242 L.H.N. ETNEL, geb.te Distrikt Coronie (Suriname) op 1 juni
1937, en
R. 00/243 U.J. JONES E/V ETNEL, geb.te Paramaribo (Suriname) op 12 april 1941, beiden won.te 2543 RP Den Haag, Ruimzicht 122. R.C.: mr. H.W. Unger; Bewv.: mr. W.G. Terwel, Postbus 171, 2501 CD Den Haag, telnr.070-3922236

R.00/244 F.J.P. KARSTEN, geb.te Naaldwijk op 26 december 1968, en R.00/245 B.B.J. VAN RIJTHOVEN, geb.te Den Haag op 13 maart 1968, beiden won.te 2542 JB Den Haag, Beresteinlaan 83. R.C.: mr. P. Kalbfleisch; Bewv.: mr. W.G. Terwel, Postbus 171, 2501 CD Den Haag, telnr.070-3922236

R.00/246 J. VOSSEBELT, geb.te Rijssen op 5 maart 1952, en R.00/247 I.C. IBRAHIM E/V VOSSEBELT, geb.te Paramaribo (Suriname) op 5 augustus 1955, beiden won.te 2715 XZ Zoetermeer, Haagsebos 192. R.C.: mr. G.L.M. Urbanus; Bewv.: mr. W.G. Terwel, Postbus 171, 2501 CD Den Haag, telnr.070-3922236
Haagsche

R.00/248 Th.A.B. VAN DEN HEUVEL, geb.te Den Haag op 26 juli 1941, won.te 2511 DP Den Haag, Turfmarkt 115. R.C.: mr R.J. Paris; Bewv.: mr. A.C.E.G. Cordesius, Alexanderstraat 2, 2514 JL Den Haag, telnr.070-3110710

R.00/249 M.J. BLANK, geb.te Rijswijk op 22 oktober 1970, won.te 2282 MX Rijswijk, Doelenstraat 34 a. R.C.: mr. H.W. Unger; Bewv.: mr. W.G. Terwel, Postbus 171, 2501 CD Den Haag, telnr.070-3922236

R.00/250 R.C. SCHOUTEN Geb.te Maarn op 15 november 1967, en R.00/251 M. TAAL E/V SCHOUTEN, geb.te Alphen aan den Rijn op 24 februari 1972, beiden won.te 2403 RJ Alphen aan den Rijn, Aardster 72. R.C.: mr. G.L.M. Urbanus; Bewv.: mr. O.E.R.A.M. van der Vlies, Burg. Visserpark 13-15, Postbus 575, 2400 AN Alphen aan den Rijn, telnr. 0172-494345

VERIFICATIEVERGADERING

R.99/201/202 de rechter-comm. in de schuldsaneringen A.J. VAN DER MEULEN, geb.op 23 december 1960, en E. FIJATKOWSKA, geb.op 28 mei 1967 te Chelmo (Polen), beiden won.te 2713 XC Zoetermeer, Dunantstraat 562, deelt mede dat de verificatievergadering zal worden gehouden in een der zalen van het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag op donderdag 3 augustus 2000 te 15:00 uur. De schuldvorderingen dienen uiterlijk 19 juli 2000 te zijn ingediend bij de cur. mr. R.G.A.M. van den Heuvel, Postbus 171, 2501 CD Den Haag, telnr. 070-3922236
VERIFICATIEVERGADERING

F.96/20 de rechter-comm. in het faill. M.C. ELI, geb.op 18 december
1963 te Barneveld, won.te 2311 SK Leiden, Kloksteeg 1, deelt mede dat de verificatievergadering zal worden gehouden in een der zalen van het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag op donderdag 24 augustus 2000 te 14:00 uur. De schuldvorderingen dienen uiterlijk 4 augustus 2000 te zijn ingediend bij de cur. mr. J.A.M. Reuser, Oostlaan 25, Postbus 183, 2640 AD Pijnacker, telnr. 015-3692916
BEHANDELING (ONTWERP) AKKOORD

S.98/4 In de aan R. WEERWAG, geb.op 23 december 1974, won.te 2713 HE Zoetermeer, Kinderen van Versteegplein 85, aldaar hand.o.d.naam ARRON AUTOMATICS, KvK Haaglanden nr. 27147531, verleende surseance van betaling is door sursiet aan zijn crediteuren een (ontwerp) van akkoord aangeboden. De schuldvorderingen t.a.w.v. de surseance werkt, dienen uiterlijk 14 juli 2000 te worden ingediend bij de bewindvoerder mr. J. Keereweer, Dorpstraat 9, Postbus 7080, 2701 AB Zoetermeer, telnr. 079-3165641. Als de dat en uur waarop het aangeboden (ontwerp) akkoord ten overstaan van de rechter-commissaris, mr.P. Kalbfleisch in raadkamer van voornoemde rechtbank, gev. in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag, zal worden geraadpleegd en beslist, is bepaald op donderdag 27 juli 2000 te 15:00 uur.
VERIFICATIEVERGADERING

F.98/47 de rechter-comm. in het faill. E. SINNEMA, geb.op 25 augustus
1967 te Den Haag, won.te 2553 GL s-Gravenhage, Molenbrink
17,voorh.hand.o.d.naam E. SINNEMA SCHOONMAAK/ONDERHOUD, KvK Haaglanden nr. 27129349, deelt mede dat de verificatievergadering zal worden gehouden in een der zalen van het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan
60 te Den Haag op donderdag 10 augustus 2000 te 14:40 uur. De schuldvorderingen dienen uiterlijk 21 juli 2000 te zijn ingediend bij de cur. mr. A. van Traa, Laan van Meerdervoort 151, Postbus 63508,
2502 JM Den Haag, telnr. 070-3469425

DEFINITIEVE TOEPASSING SCHULDSANERINGSREGELING NA VOORLOPIGE

TOEPASSING SCHULDSANERINGSREGLING D.D. 29 JUNI 2000

R.00/219 G.M.S. BASDEW, geb.op 30 oktober 1964 te District Suriname (Suriname),en
R.00/220 C. SCHUTTE, geb.op 14 augustus 1967 te Haarlem, beiden won.te
2403 GS Alphen aan den Rijn, Akkerwinde 127. R.C.: mr. R.J. Paris; Bewv.: A. Kingma, Postbus 11300, 2301 EH Leiden, telnr. 071-5167777
FAILLISSEMENT NA VOORLOPIGE SURSEANCE VAN BETALING D.D. 29 JUNI 2000

F.00/184 NUMBER ONE LICHTRECLAME CV, KvK Rijnland nr. 28081724, en F.00/185 STICHTING NUMBER ONE BEHEER, KvK 28081722, stat.gev.te Alphen aan den Rijn, beide kanth.te 2408 AP Alphen aan den Rijn, Einsteinweg
21 G. R.C.: mr. G.L.M. Urbanus; Cur.: mr. C. Lakerveld, Herenweg 115, Postbus 357, 2400 AJ Alphen aan den Rijn, telnr. 0172-442417
VOORLOPIGE SURSEANCE VAN BETALING INGETROKKEN D.D. 29 JUNI 2000

S.00/11 HANS JANSSEN HOUDSTERMAATSCHAPPIJ BV, gev.en kanth.te 2211 XH Noordwijkerhout, Zeestraat 44 A, KvK Rijnland nr. 28073326. R.C.: mr. H.W. Unger; Bewv. was: mr. J.C. Rosenberg Polak, Stadhouderslaan 100, Postbus 29702, 2502 LS Den Haag, telnr. 070-3633555

RECTIFICATIE

F.97/400/401/402 Op de publicatielijst van 21 juni jl. is ten onrechte vermeld dat de faill. inz. A.C. VAN DEN BERGWERFF, geb.op 6 augustus
1972 te De Lier, en G.J. BERGWERFF, geb.op 7 september 1957 te De Lier (voorm. venn. van G. & A REPAIR) zijn omgezet naar een schuldsaneringsregeling. De faillissementen blijven van toepassing. R.C.: mr. H.W. Unger; Cur.: mr. M.E.H.G. le Clerq-Tijks, Barbarasteeg
1, Postbus 3108, 2601 DC Delft, telnr. 015-2152929
FAILLISSEMENT GEEINDIGD DOOR HET VERBINDEND WORDEN VAN DE

SLOTUITDELINGSLIJST D.D. 8 JULI 2000

F.96/405 TECHNISCH BUREAU H. GORTER BV, stat.gev.te Den Haag, kanth.te
1607 CZ Hem, Hertog Willemweg 70, corr.adres: Postbus 42, 1606 ZG Venhuizen, KvK Haaglanden nr. 116011. R.C. : mr. P. Kalbfleisch; Cur. : mr. A.R.Ph. Boddaert, Postbus 3271, 1801 GG Alkmaar, telnr. 072-5126044

FAILLISSEMENT GEEINDIGD DOOR HET VERBINDEND WORDEN VAN DE

SLOTUITDELINGSLIJST D.D. 6 JULI 2000

F.95/201 ECON PRINT & COMMUNICATION BV, stat.gev.te Den Haag, kanth.te
2132 JE Hoofddorp, Antareslaan 9, KvK Haarlem nr. 75985. R.C.: mr. G.L.M. Urbanus; Cur.: mr. D. Winters, Postbus 698, 2130 AR Hoofddorp, telnr. 02503-12348

FAILLISSEMENTEN OPGEHEVEN WEGENS GEBREK AAN BATEN D.D. 6 JULI 2000

F.94/496 V-SLAGERIJEN BV, ten tijde van de faill.verkl.gev.en kanth.te
2161 PJ Lisse, Wilhelminastraat 14, KvK Rijnland nr. 52219, en F.94/497 PEWE BEHEER BV, ten tijde van de faill.verkl.gev.en kanth.te
2161 PJ Lisse, Wilhelminastraat 14, corr.adres: 2165 VJ Lisserbroek, Muntstraat 2, KvK Rijnland nr. 50922. Cur. was: mr. P.J. de Groen, Oosthoutlaan 4, Postbus 22, 2170 AA Sassenheim, telnr. 0252-240780
F.97/464 P.E. VAN BEEKUM, geb.te 's-Gravenhage op 3 oktober 1959, ten tijde van de faill.verkl.won.te 2522 RW 's-Gravenhage, Pasteurstraat
326, voorh.hand.o.d.naam KWALITEITSSLAGERIJ VAN BEEKUM, kanth.te 2541 RK Den Haag, Steenwijklaan 155, KvK Haaglanden nr. 91467. Cur. was: mw.mr. F. Khalil, Belgischeplein 38 - 12, Postbus 84022, 2508 AA Den Haag, telnr. 070-3543427

F.97/482 P.J. VAN ZEE, geb.te Den Haag op 24 juni 1971, ten tijde van de faill.verkl.won.te 2727 EH Zoetermeer, Weidedreef 285. Cur. was: mw.mr. G.O. Perquin, Hendriklaan 1, 2712 EA Zoetermeer, telnr. 079-3166619

F.98/124 POST STAAL BV, KvK Haaglanden nr. 27148927, en F.98/125 POST MONTAGE BV, KvK Haaglanden nr. 27148925, ten tijde van de faill.verkl.beide gev.en kanth.te 2274 RR Voorburg, Van Winoxbergestraat 4. Cur. was: mw.mr. M. Eelman, Kon. Julianaplein 30, Postbus 11756, 2502 AT Den Haag, telnr. 070-3488700
F.98/242 A. PANHUIS E/V WESSELS, geb.te Deventer op 26 november 1945, ten tijde van de faill.verkl.won.te 2851 VE Haastrecht, Van der Ledestraat 14. Cur. was: mr. P. van Riessen, Klein Amerika 17, 2806 CA Gouda, telnr. 0182-541444
Goudse

F.98/326 J. BOODE, geb.te Delft op 25 januari 1935, ten tijde van de faill.verkl. zonder bek.won. of verbl. plts., corr.adres: 2611 GJ Delft, Burgwal 12. Cur. was: mr. J.J. Wittekamp, Mart. Nijhofflaan 2, Postbus 1010, 2600 BA Delft, telnr. 015-2619361

F.98/345 VOF PAT.RON, ten tijde van de faill.verkl.kanth.te 2801 JL Gouda, Markt 52, corr.adres: 4554 AG Westdorpe, Graaf Jansdijk A 51, KvK Rotterdam nr. 29047204, overige h.naam: VOF PAT.RON H.O. MUSIC HOUSE, en haar venn.:
F.98/346 R. VAN HOORN, geb.te Rotterdam op 15 april 1962, en F.98/347 P.M.Y. DE WILDE, geb.te Sint-Amandsberg op 12 december 1961, ten tijde van de faill.verkl.beiden won.te 4554 AG Westdorpe, Graaf Jansdijk A 51. Cur. was: mr. J.L.G. Beckers, Winterdijk 4, Postbus
155, 2800 AD Gouda, telnr. 0182-518433

F.98/524 F.K. MIKKERS, geb.te Den Haag op 31 januari 1961, ten tijde van de faill.verkl.won.te 2562 LG Den Haag, Gaslaan 267. Cur. was: mr. R. Menschaert, Fred. Hendrikplein 10, 2582 AT Den Haag, telnr. 070-3512726

F.98/67 I. YILDIRIM, geb.te Mahmutlu (Turkije) op 20 november 1964, ten tijde van de faill.vekrl.won.te 2526 PB Den Haag, Teniersstraat
92, voorh.aldaar hand.o.d.naam AGRARISCH LOONBEDRIJF "SHOW", KvK Haaglanden nr. 145341. Cur. was: mr. D.J. Maassen, Johan van Oldenbarneveltlaan 87, 2582 NK Den Haag, telnr. 070-4161919
F.99/90 J.R. MOLEVELD, geb.te Leidschendam op 5 mei 1963, ten tijde van de faill.verkl.won.te 2716 KD Zoetermeer, Zalkerbos 101. Cur. was: mr. H.H. Keereweer, Dorpstraat 9, Postbus 7080, 2701 AB Zoetermeer, telnr. 079-3165641

De griffier,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie