Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Taalunie werft voor leesbevorderingsproject

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Taalunie

5 juli 2000

Taalunie werft voor leesbevorderingsproject

De Nederlandse Taalunie roept gegadigden op voor het opzetten en uitvoeren van een jaarlijks terugkerend leesbevorderingsproject dat voldoet aan de kwalificaties die hieronder zijn omschreven.
* Het werkterrein

* Profiel van de uitvoerder

* Vereisten waaraan het project moet voldoen
* Financiën

* Procedure

Het werkterrein

Het doel van het project is jongeren in het secundair onderwijs 2e en 3e graad in Vlaanderen, en in de Tweede Fase en bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs in Nederland te stimuleren om in een Vlaams-Nederlandse dialoog literatuur te lezen en erover van gedachten te wisselen.

Het project is geënt op een aantal aspecten van de formule van de Prix Goncourt des Lycéens, een succesvol leesbevorderingsproject in Frankrijk. Kort samengevat is de formule van de Prix Goncourt des Lycéens de volgende: 'l Académie Goncourt kent jaarlijks de prestigieuze Prix Goncourt toe aan een literair werk uit de productie van het afgelopen seizoen. Zes weken vóór de definitieve bekendmaking van de winnaar, maakt de jury een lijst met genomineerde boeken openbaar. In die zes weken lezen scholieren tussen de veertien en achttien deze genomineerde boeken. Kort voordat de Académie de winnaar van de Prix Goncourt bekendmaakt, kiest een eindjury van de scholieren hun eigen winnaar (zie ook
www.digipresse.com/goncourt/index.html).
De afgelopen vier jaar is in het Nederlandse taalgebied het project de Jonge Gouden Uil georganiseerd volgens een vergelijkbare formule. Jongeren kozen hun eigen winnaar uit de genomineerden voor de literaire prijs de Gouden Uil die jaarlijks wordt uitgereikt. Scholieren uit de hoogste klassen van het secundair\voortgezet onderwijs uit Vlaanderen en Nederland kozen hun winnaars uit de lijst van genomineerde boeken in de categorieën fictie en non-fictie. In de leesperiode discussieerden zij met elkaar over de genomineerde boeken via het Internet (www.schrijversnet.nl/jgu/forum.htm). Vorig jaar deden in het totaal meer dan 1000 leerlingen uit ongeveer 80 scholen mee. Het project eindigde met een slotdag voor deze leerlingen samen met de schrijvers. Na de evaluatie van het project werd geconcludeerd dat een aantal aspecten van deze formule goed werken.

Het leesbevorderingsproject is tot dusverre gecoördineerd door een beleidscommissie bestaande uit de Taalunie, Stichting Lezen en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De beleidsgroep is het er over eens dat het zinvol is om door te gaan met de verdere uitwerking van een project volgens deze formule. Aan de hand van de ervaring heeft de beleidsgroep een aantal criteria opgesteld waaraan het nieuwe project moet voldoen. Zij meent dat nu één of meer veldinstanties de verdere uitwerking van de formule en de jaarlijkse organisatie van het project ter hand moe(ten) nemen. De Taalunie nodigt daarom instanties die het vereiste profiel hebben, uit om een voorstel in te dienen dat voldoet aan de criteria.
Klik om naar boven te gaan.

Profiel van de uitvoerder

De instelling, het samenwerkingsverband of consortium van instellingen:

* heeft een Nederlands-Vlaams karakter. Dit blijkt uit de beheersstructuur en de personele samenstelling;
* is bekend met het secundair onderwijs in Nederland en Vlaanderen;
* is bekend met het beleidsterrein van de leesbevordering in Nederland en Vlaanderen;

* heeft ervaring met soortgelijke activiteiten.
Klik om naar boven te gaan.

Vereisten waaraan het project moet voldoen

Doel: jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs/laatste drie jaar van het secundair onderwijs in het Nederlandse taalgebied interesseren om hedendaagse Nederlandstalige literatuur te lezen.

Formule: uit een lijst genomineerde boeken die door een jury is opgesteld, wijzen scholieren hun eigen winnaar aan. In de periode tussen de bekendmaking van de nominaties en de prijsuitreiking ligt de 'leesperiode'. In die periode is er een intensieve communicatie binnen de scholen en tussen scholen onderling over het gelezene. De bekendmaking van de winnaar gebeurt op de dag dat ook de jury zijn winnaar bekend maakt. De bedoeling is dat de overwegingen van de jury met die van de jongeren kunnen worden vergeleken. Het is mogelijk aan te haken bij een bestaande literaire prijs voor recent Nederlandstalig werk. Dat is echter geen voorwaarde.

Het gaat om literair werk in de categorie fictie en eventueel non-fictie dat in de afgelopen twee jaar is verschenen.

Het project vindt jaarlijks plaats.

Deelname van tenminste 1000 scholieren van tenminste 100 scholen, min of meer evenredig verspreid over Vlaanderen en Nederland. Behalve de leerlingen die direct deelnemen, moeten ook zoveel mogelijk van hun schoolgenoten indirect kunnen deelnemen aan het project. Er wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke deelname en een zo groot mogelijke spreiding in het Nederlandse taalgebied.

Medewerking van het boekenvak en van het openbaar bibliotheekwezen in het taalgebied bij de promotie en de beschikbaarstelling van boeken.

Publiciteit over het project in het hele Nederlandse taalgebied, bij voorkeur ook via de (landelijke) televisie.

Een leestraject van tenminste zes weken tussen de bekendmaking van de nominaties (zie boven) waarin zowel binnen de scholen als tussen scholieren van verschillende scholen intensief gecommuniceerd wordt over het gelezene. De diaoog tussen Nederlandse en Vlaamse lezers en het gebruik van het Internet voor de communicatie tussen scholieren van verschillende scholen, wordt extra aangemoedigd.

Een slotdag met prijsuitreiking waaraan alle deelnemende scholieren kunnen participeren. Deze bevat o.a. een ontmoeting tussen scholieren en de genomineerde schrijvers, waarbij een inhoudelijke discussie tussen scholieren onderling en tussen scholieren en schrijvers over het gelezen werk plaatsvindt.
Klik om naar boven te gaan.

Financiën

De middelen voor het project worden beschikbaar gesteld door de Nederlandse Taalunie, Stichting Lezen, het departement Onderwijs en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Een eigen financiële inbreng of aanvullende sponsoring door derden, is gewenst.

De beleidsgroep bestaande uit afgevaardigden van de Nederlandse Taalunie, Stichting Lezen, het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Canon Cultuurcel) beoordeelt de inzendingen. Een afvaardiging van de platforms van uitgeverij en boekhandel (ONUB) en die van bibliotheken (SABIDO) van de Taalunie wordt om advies gevraagd. Klik om naar boven te gaan.

Procedure

Gegadigden kunnen schriftelijk hun belangstelling kenbaar maken. Bij de beoordeling zal vooral aandacht besteed worden aan:
* het profiel van de kandidaat (zie hierboven);
* de vormgeving van de Nederlands-Vlaamse samenwerking;
* de mate waarin het voorstel tegemoet komt aan de vereisten (zie hierboven);

* de motivatie;

* de ervaring met soortgelijke activiteiten;
* de instellingen of personen die men denkt te betrekken;
* het netwerk van relaties;

* de eigen inbreng aan geld en\of personeel, faciliteiten;
* een globale begroting en een globaal dekkingsplan;
* de mogelijke groeiperspectieven voor het project;
* de bekendmaking, spreiding en mediaplanning van het project.
De uiteindelijke keuze wordt gemaakt door Stichting Lezen; het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs; het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; en de Taalunie.

Er is een selectiecommissie met een adviesfunctie, die bestaat uit afgevaardigden van de vier instanties ën afgevaardigden van het Overleg Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB) en het Samenwerkingsverband Bibliotheek en Documentatie (SABIDO).

In principe zal de gekozen instelling een toezegging krijgen voor een proefeditie in 2001, eventueel het jaar daarop gevolgd door een tweede proefeditie. In 2002 wordt het project geëvalueerd. Wanneer het project en de perspectieven positief worden beoordeeld door de beleidsgroep, zal de subsidie in principe worden voortgezet.

Voor informatie kunt u zich wenden tot Karlijn Piek, adres Nederlandse Taalunie
Reacties ontvangen we graag vóór 15 september 2000.
Nederlandse Taalunie
t.a.v. Karlijn Piek
Postbus 10595
2501 HN Den Haag
Nederland
e-mail: (kpiek@ntu.nl)
tel.: +31 (0)70 346 95 48, fax: +31 (0)70 365 98 18© Nederlandse Taalunie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie