Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inleiding en conclusies Rapportage internetuitkoppeling OPTA

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPTA

Inleiding en conclusies Rapportage internetuitkoppeling OPTA - NMa

Inleiding

Eind 1999 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna OPTA) een miniconsultatie georganiseerd over internettoegang en over de plannen omtrent het uitkoppelen van internetverkeer uit het vaste openbare telefoonnet van KPN Telecom. Een van de centrale vragen die OPTA aan de markt heeft voorgelegd was hoe uitkoppeling tot stand kan komen zonder concurrentieverstorende effecten teweeg te brengen. Een samenvatting van deze discussie is te vinden op de OPTA website.

In de terugkoppeling aan de marktpartijenkwam OPTA met een vijftal richtlijnen over internetuitkoppeling op terreinen waar OPTA zelfstandig kan optreden op grond van de Telecommunicatiewet. OPTA gaf in deze brief aan dat voor het tegengaan van mogelijke marktverstoringen bij de introductie van internetuitkoppeling het volgens haar niet toereikend is dat alleen OPTA haar wettelijke bevoegdheden inzet. Dit hangt samen met de aard van de huidige telecommunicatieregelgeving, die geworteld is in de vaste circuitgeschakelde spraaktelefonie, en geen rekening kon houden met de recente snelle ontwikkelingen op de op pakketgeschakelde internettoegangsmarkt. Het relevante regelgevende kader uit de telecommunicatieregelgeving is zeer kort samengevat in een vuistregel weer te geven: “Als het internetverkeer het vaste openbare telefoonnetwerk heeft verlaten (is uitgekoppeld) gelden de ONP (Open Network Provision) -regels niet”. Waar de ONP-regels niet gelden, kan OPTA met de telecommunicatieregels niet optreden.

OPTA is in overleg getreden met de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna NMa) om na te gaan welk gedrag op grond van de Mededingingswet en de daarbij behorende jurisprudentie, te bestempelen is als misbruik van economische machtspositie. Dit is de reden dat OPTA en NMa hebben besloten een gezamenlijke werkgroep in te stellen, om de problemen rondom internetuitkoppeling in beeld te brengen en aan marktpartijen duidelijk te maken hoe OPTA en NMa hun respectieve bevoegdheden kunnen inzetten. De werkgroep heeft als opdracht gekregen een analyse te maken van de internettoegangsmarkt en de nieuwe vorm van internettoegang na uitkoppeling. De werkgroep heeft geanalyseerd wat de concurrentieverstorende effecten kunnen zijn van de nieuwe vorm van internettoegang na uitkoppeling en hoe deze concurrentieverstorende effecten kunnen worden tegengegaan.

In hoofdstuk 2 wordt een algemene beschrijving gegeven van de huidige situatie rond internettoegang, de nieuwe vorm van internettoegang via uitkoppeling, en het wettelijk kader waarbinnen toezicht door OPTA en NMa plaatsvindt. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het toezicht door OPTA en NMa op de markt van internettoegang. In hoofdstuk 4 worden de grenzen van het toezicht van OPTA en NMa aangegeven en in hoofdstuk 5 worden vervolgens conclusies getrokken.

Rapportage internetuitkoppeling OPTA - NMa

Conclusies

In deze rapportage hebben de OPTA en NMa hun visie gegeven aangaande (mogelijke) gedragingen van ondernemingen op de markten voor telefonie en met name de markt voor uitkoppeling van internetverkeer. Vanuit het perspectief van de Telecommunicatiewet en de Mededingingswet hebben beide toezichthouders in deze rapportage aangegeven hoe zij ten aanzien van mogelijke marktverstoringen op het terrein van internetuitkoppeling op kunnen treden en hoe zij vraagstukken op dit gebied zullen benaderen. Geconcludeerd mag worden dat veel vormen van marktverstoringen die op kunnen treden bij internetuitkoppeling door OPTA en NMa tegengegaan kunnen worden.

Vanuit de Telecommunicatiewet bezien vertaalt het toezicht zich in de reeds door OPTA in februari 2000 bekendgemaakte beleidslijn met vijf punten over internetuitkoppeling. De beleidslijn is nog steeds van kracht en is als zodanig opgenomen in deze rapportage. Vanuit de Mededingingswet bezien is in deze rapportage aangegeven hoe wordt bepaald of een onderneming een economische machtspositie heeft op de relevante markt , welke vormen van misbruik van een economische machtspositie kunnen optreden en hoe de NMa deze vormen van misbruik kan tegengaan. De mogelijke situaties van misbruik van een economische machtspositie zijn met voorbeelden toegelicht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie