Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunning OCW voor restauratie Zonnestraal in Hilversum

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE OCW

MINOCW:vd ploeg verleent vergunning restauratie zonnestraal

05 juli 2000

Persbericht 87

VAN DER PLOEG VERLEENT VERGUNNING VOOR RESTAURATIE COMPLEX ZONNESTRAAL

IN HILVERSUM

Staatssecretaris dr. F. van der Ploeg (Cultuur) heeft vergunning verleend voor de restauratie van het hoofdgebouw van het complex Zonnestraal. Dit complex van architect Duiker staat bekend als een sociaal, medisch en architectonisch monument uit de jaren twintig van de vorige eeuw. In het te restaureren hoofdgebouw zullen voorzieningen ten behoeve van de gezondheidszorg worden gerealiseerd. Met het hoofdgebouw zullen zo mogelijk gelijktijdig de nabijgelegen voormalige werkplaatsen van het monument worden gerestaureerd. De werkzaamheden gaan in het najaar van start en zullen naar verwachting eind 2001 zijn voltooid. Met de restauratie is een bedrag gemoeid van ongeveer 13,7 miljoen gulden.

Het complex Zonnestraal is als specimen van de architectuurstroming Het Nieuwe Bouwen en als hoogtepunt in het oeuvre van architect Duiker een monument van internationaal belang. Al vanaf 1993 worden plannen ontwikkeld om te komen tot de restauratie van het complex Zonnestraal. Hierbij is gezocht naar een evenwicht tussen de eisen die worden gesteld vanuit een oogpunt van monumentenzorg en de gebruikerseisen met betrekking tot gezondheidszorgactiviteiten In 1999 is hiervoor een speciale projectgroep samengesteld, met vertegenwoordigers van de eigenaar de Stichting Loosdrechtse Bos, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) en de gemeente Hilversum.

Uitgangspunt bij het maken van de restauratieplannen was de reconstructie van het oorspronkelijke ontwerp van Duiker. Dit stelde zijn beperkingen aan de functionele invulling. Voortdurend is daarbij geprobeerd te voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan de monumentale waarde van het gebouw. Een belangrijk aspect van Duikers schepping is het transparante karakter, dat mede een gevolg is van de grote ramen met uiterst fijne profielen en enkel glas. Om deze transparantie zoveel mogelijk te behouden wordt alleen op plaatsen waar in de toekomst patiënten worden behandeld of verzorgd dubbel glas aangebracht.

De restauratie van het hoofdgebouw vormt de eerste stap op weg naar de voorgenomen restauratie en ontwikkeling van het totale Zonnestraalcomplex. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om aansluitend aan deze werkzaamheden over te gaan tot achtereenvolgens de restauratie van het Dresselhuyspaviljoen, de ontwikkeling en het beheer van het landgoed en de restauratie van het Ter Meulenpaviljoen. Tevens zullen een nieuw behandelgebouw en een complex met 75 zorgappartementen worden gerealiseerd. Het is de bedoeling om in al deze gebouwen zorgactiviteiten onder te brengen. In het najaar komt de projectgroep met een eindvisie en een planning voor de aanpak van de verschillende onderdelen van het complex.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie