Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Archeologisch onderzoek in Epse-noord gemeente Deventer

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Deventer

PERSBERICHT

Week 27, 5 juli 2000

Archeologisch onderzoek in Epse-noord

Overblijfselen uit prehistorie en middeleeuwen gevonden

In het terrein van het toekomstig bedrijvenpark A1 (Epse-noord) wordt sinds 3 april archeologisch onderzoek gedaan door de gemeente Deventer. Inmiddels is zo'n dertig procent van de meest interessante locaties onderzocht. De opgravingen leveren diverse interessante vondsten op, waaronder sporen uit de Vroege Bronstijd (2000-1800 voor Chr.)

Voor het onderzoek is allereerst bepaald wat vanuit archeologisch oogpunt de meest interessante locaties zijn in het 120 hectare grote gebied. Vervolgens zijn verspreid over het terrein proefsleuven gegraven. Op dit moment vindt archeologisch proefonderzoek plaats op de es van boerderij de Olthof, de oudste kloosterboerderij in dit gebied. Onder het esdek bij de Olthof zijn overblijfselen van 12e en 13e-eeuwse boerderijen en hooibergen gevonden, waaronder de huisplattegrond van wat vermoedelijk de 12e eeuwse voorloper is van de huidige boerderij de Olthof. De overblijfselen kunnen de oudste kloosterboerderijen zijn die toebehoorden aan het voormalige klooster Ter Hunnepe. Dit klooster lag ongeveer een kilometer noordelijker aan de Schipbeek. In de proefsleuven zijn sporen van de plattegronden van de boerderijen nu al te herkennen. Daarnaast is het skelet van een mens gevonden. Gezien de ondiepe begraving, de tekenen van grote haast waarmee deze persoon is begraven en de nabije aanwezigheid van loden musketkogels, is het aannemelijk dat het hier gaat om een gesneuvelde soldaat uit bijvoorbeeld de Tachtigjarige oorlog.

De proefsleuven liggen veelal op de hogere delen in het gebied. Hier hebben in de late Middeleeuwen de boeren de dekzandruggen opgehoogd met potstalgrond. Daardoor zijn de zogenaamde ‘esdekken' ontstaan. Deze essen dekken de archeologische resten van voor de late Middeleeuwen af. Onder de esdekken zijn resten gevonden uit diverse periodes in de prehistorie en de Middeleeuwen.

Vlak langs de weg Deventer - Zutphen zijn sporen gevonden uit de Vroege Bronstijd (2000-1800 voor Chr.). Het gaat hier om de rand van een nederzetting waar onder andere het zogenaamde ‘wikkeldraad-aardewerk' is aangetroffen. Wikkeldraad-aardewerk is in Nederland een nogal zeldzaam materiaal.

Uit de Vroege IJzertijd (800-500 voor Chr.) zijn aan de Waterdijk resten van afvalkuilen, akkerpatronen,
hooibergen en een volledig bewaarde boerderij
aangetroffen. Vergelijkbare boerderijen zijn opgegraven in Colmschate. Het aardewerk bestaat uit grote fragmenten lokaal vervaardigde potten. Daarnaast is ten noorden van de Waterdijk een gedeelte van een crematiegrafveld uit dezelfde periode ontdekt.

Aan de Molbergsteeg, de middeleeuwse weg van Zutphen naar Deventer, zijn de resten van de Gelderse Landschapstol (1340-1578) opgegraven. Dit is het tolhuis waar degene die vanuit Overijssel (het Oversticht) naar Gelre kwam, tol moest betalen. De bakstenen funderingen en een waterput van dit Tolhuis zijn blootgelegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie