Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie van VROM over Houtverduurzaming

Datum nieuwsfeit: 05-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE VROM

www.minvrom.nl

MIN VROM: Houtverduurzaming

HOF BEVESTIGT UITSPRAAK HOUTVERDUURZAMING, PRODUKTIEVERBOD BLIJFT VAN

KRACHT

Het Besluit milieutoelatingseisen niet-landbouwbestrijdingsmiddelen (BMNL), dat het milieutoetsingkader biedt voor het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB), blijft onverkort van kracht. Daarnaast mag de rijksoverheid gewoon doorgaan met de voorbereiding van import- en toepassingsverboden voor gecreosoteerd hout en voor met koperverbindingen, waaronder met wolmanzouten behandeld hout. Dat blijkt uit de op 3 juli gedane uitspraak van het Hof te .s-Gravenhage dat daarmee het oordeel van de Rechtbank in de rechtszaak tussen de Staat en de houtverduurzamingsbranche bevestigt.
Dit betekent onder meer dat het verbod op de produktie van gewolmaniseerd hout voor toepassingen (buitenshuis) voor de Nederlandse markt per 14 mei jongstleden, onverkort van kracht blijft.

In haar zaak voor de beide rechters eiste de Vereniging van Houtverduurzamingsbedrijven Nederland (VHN), dat het sinds 1 januari
1998 van kracht zijnde BMNL buiten werking zou worden gesteld, en dat de overheid haar werkzaamheden ter voorbereiding van import- en toepassingsverboden zou staken.
Door het afwijzen van de eerste eis blijven de besluiten van de College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) van kracht, zodat de produktie van met koperverbindingen verduurzaamd hout voor toepassingen buitenshuis voor de Nederlandse markt verboden blijft. De afwijzing van het verzoek tot staking van werkzaamheden betekent dat de procedure voor de procedure kan worden voortgezet. Binnenkort worden de ontwerp-besluiten voor goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd, zodat ze naar verwachting per 1 juli 2001 van kracht worden.

Wolmanzouten
Wolmanzouten zijn houtverduurzamingsmiddellen waarin koper-, chroom- en arseen-verbindingen zijn toegepast. De toelating van wolmanzouten is ingetrokken nadat het CTB, na toetsing aan het BMNL, constateerde dat het gebruik van koperhoudende houtverduurzamingsmiddelen tot onaanvaardbare milieueffecten leidt. Het CTB heeft tevens geconstateerd dat risico's voor de volksgezondheid niet kunnen worden uitgesloten, met name bij speeltoestellen en bij gebruik van met koperverbindingen verduurzaamd hout door particulieren.
Persvoorlichting Milieubeheer
Joost Kehrer

070 339 39 70

Faxnummer

070 339 13 52


05 jul 00 16:16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie