Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eindelijk duidelijkheid over betonrot op begane grond

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

VERENIGING EIGEN HUIS

EINDELIJK DUIDELIJKHEID OVER BETONROT BIJ BEGANE GROND VLOEREN

FP

EINDELIJK DUIDELIJKHEID OVER BETONROT BIJ BEGANE GROND VLOEREN

Betonrot. Een akelig woord met grote consequenties. Zo'n 110.000 Nederlandse woningen hebben hier last van. In het ergste geval betekent dit dat de begane grondvloer kan breken, in de minst ernstige situatie kun je er nog rustig 25 jaar op leven. Hoe weet je of een vloer betonschade heeft en wat kun je er dan aan doen? In 1997 zag een bewoner in de kruipruimte onder zijn huis losse brokken beton op de grond liggen. Onderzoek wees uit dat er sprake was van betonrot. Ook veel andere woningen in de wijk hadden hier last van. Tussen 1965 en 1981 zijn betonnen vloerdelen gebruikt waar calciumchloride aan is toegevoegd om het verhardingsproces van de vloerelementen te versnellen. Bij een onjuiste toepassing kan de ijzeren wapening van de vloerdelen echter gaan roesten, vooral wanneer de wapening in aanraking komt met vocht en zuurstof. Hierdoor zet de wapening uit en wordt het beton er afgedrukt. Deze productiemethode is vooral gebruikt in Kwaaitaalvloeren van de firma 'Kwaaitaal Vormbeton bv' en Mantavloeren van 'Betonindustrie Woerden bv'. Deze beide firma's zijn inmiddels failliet, maar veel bewoners zitten nog met deze vloeren in huis.

Vragen
Naar aanleiding van telefoontjes van leden en verschillende krantenberichten hebben 'vereniging eigen huis' en Tweede Kamerleden in de zomer van 1998 vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Om hoeveel woningen in Nederland gaat het, welke herstelmogelijkheden zijn er en wat kunnen consumenten doen wanneer zij schade constateren? Enkele verontruste bewoners richtten intussen de particuliere Stichting Betonschadevloeren Nederland op en voerde gesprekken met de Vaste Kamercommissie van VROM. De Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Reasearch en Regelgeving (CUR) kreeg opdracht van het ministerie om onderzoek te doen naar de aard en omvang van de problematiek. Ook werd door het departement een klankbordgroep ingesteld met organisaties uit de betonbranche, wetenschappers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 'vereniging eigen huis' en de particuliere Stichting Betonschadevloeren Nederland. Het onderzoek is in mei van dit jaar afgerond en kortgeleden naar de Tweede Kamer gestuurd.

25 procent
Uit dit CUR-onderzoek blijkt dat betonschade mogelijk is bij 110.000 Nederlandse woningen. In 75 procent van de gevallen hoeft de vloer echter niet te worden versterkt: hiervan zijn bij 48 procent geen en bij 27 procent wel schadeverschijnselen waargenomen, maar niet zodanig dat in de komende 25 jaar versterking van de vloer nodig is of zal zijn. Bij 25 procent van de vloeren moeten nu of op termijn wél maatregelen worden genomen.

Herstelkosten
De schade wordt in het onderzoek ingedeeld in klassen 1 tot 9. Klasse
1 behoort bij de geringst waarneembare schade, zoals enkele roestplekken aan de oppervlakte van het beton. Klasse 9 slaat op een vrijwel geheel doorgeroeste staaf waarbij het beton zelf grote schadeplekken vertoont of is afgevallen. De herstelkosten zijn dus afhankelijk van de omvang van de schade. De gemiddelde herstelkosten per woning bedragen bijna 20.000 gulden, ex BTW. Inclusief de inspectiekosten komt de schade landelijk op 675 miljoen gulden. 'Vereniging eigen huis' acht het tegemoetkomen van gedupeerden door de overheid dan ook dringend gewenst. In het najaar komt staatssecretaris Remkes met aanvullende aanbevelingen over herstelmethoden.
Gemeenten
Betonschade aan Kwaaitaal- en Mantavloeren kan optreden in woningen die gebouwd zijn tussen 1965 en 1981. Wanneer uw woning in een andere periode is gebouwd, hoeft u zich geen zorgen te maken. Wanneer uw woning uit deze bouwperiode stamt en u wilt weten of uw vloer in de categorie 'gunstig' (75 procent) of 'ongunstig' (25 procent) valt, kunt u een inspectie laten uitvoeren door een onafhankelijk en gespecialiseerd bouwkundig adviesbureau. In afwachting van de aanbevelingen van het ministerie van VROM kunt u contact opnemen met uw gemeente of de Stichting Betonschadevloeren Nederland (SBN) in Nieuwegein (telefoon 030-601 48 32). SBN houdt een lijst bij van adressen van gespecialiseerde adviesbureau's. Hier kunt u tevens meer informatie krijgen over de verschillende herstelmethoden en de herstelkosten.
U kunt ook afwachten tot de vloer 'waarschuwt'. Wanneer de draagkracht van een Kwaaitaal- of Mantavloer in de gevarenzone komt, gaat de vloer meer doorbuigen. Een doorbuiging van 10 mm op 4 meter overspanning is normaal. Wanneer de doorbuiging toeneemt tot 20 à 30 mm is er volgens deskundigen wat aan de hand en is inspectie noodzakelijk. Over vloeren met kleine overspanning hoeft u zich voor wat betreft de draagkracht alleen zorgen te maken wanneer de belasting enorm toeneemt door bijvoorbeeld een aquarium of een waterbed of wanneer in de vloer grote openingen zijn aangebracht (voor bijvoorbeeld een toegang naar de kelder).

Maatregelen
De bouwkundige inspectie kan uitwijzen dat reparatiemaatregelen nodig zijn. Tot die tijd kunt u extra belasting vermijden door géén hossende verjaarspartij te organiseren en géén stapels verhuisdozen met boeken neer te zetten of zware tapijtrollen op de begane grondvloer neer te leggen. Wanneer deze voorzichtigheden in acht wordt genomen, bestaat er volgens deskundigen geen gevaar dat de vloer binnen twee jaar na het constateren van de extra doorbuiging plotseling zal bezwijken. De voortgang van de corrosie is daarvoor te gering. U hebt dus nog voldoende tijd om advies in te winnen, offertes aan te vragen en de werkzaamheden uit te laten voeren. Zorg wel dat bij iedere inspectie foto's worden gemaakt, zodat bij een volgende controle de eventuele voortgang van de schade objectief kan worden vastgesteld. Voor algemene informatie over betonschade kunt u terecht op de website van 'vereniging eigen huis' (www.eigenhuis.nl) .


06 jul 00 09:32

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie