Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SZW: 9 miljoen subsidie aan experimenten dagindeling

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Staatssecretaris Verstand verleent

Nr. 2000/142
6 juli 2000

Staatssecretaris Verstand verleent bijna negen miljoen subsidie aan experimenten dagindeling

Staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan 26 experimenten in het kader van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling, waarbij het mensen makkelijker wordt gemaakt om werk en privéleven te combineren, in totaal voor bijna negen miljoen gulden subsidie toegekend.

De experimenten kunnen worden opgezet door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Tot en met 2002 is er voor de stimuleringsmaatregel 60 miljoen gulden beschikbaar. Het nu toegekende bedrag van bijna negen miljoen gulden heeft betrekking op de derde groep experimenten die subsidie krijgt. Eerder werd in september 1999 en februari van dit jaar al voor ongeveer 29 miljoen gulden subsidie toegekend aan in totaal 76 experimenten.

De 26 experimenten die nu worden gesubsidieerd, vinden plaats in onder meer het midden- en kleinbedrijf en in de industrie. Zo experimenteert MKB-Nederland op Schouwen-Duiveland met voorzieningen die een betere verdeling van werk en privétaken voor ondernemers mogelijk maken. Bij de vleesverwerkende bedrijven Cebeco en Struik worden duobanen ingevoerd waarbij de betreffende medewerkers ook gebruik kunnen maken van kinderopvang. Vredestein Banden ontwikkelt activiteiten om voor ouderen en allochtonen een betere dagindeling mogelijk te maken. In Sas van Gent is een project met België opgezet om ervaringen uit te wisselen over de opvang van hulpbehoevende ouderen in gastgezinnen. De projecten zijn verdeeld over vrijwel het gehele land.

NIEUWE PROJECTEN STIMULERINGSMAATREGEL DAGINDELING

Gemeente Leiden: 'Verbetering Dagindeling Roomburg'. De gemeente Leiden experimenteert met multifunctioneel gebruik van ruimte in de nieuwbouwwijk Roomburg.

Stichting Welzijnswerk Echt: 'Extra Service'. Biedt decentraal betaalbare extra service aan taakcombineerders op het platteland. Het gaat om kinderopvang, maaltijdservice en service bij mantelzorg.

Stichting Kwadrant, Lelystad: 'Plezier Tijdens De Overblijf'. Realiseert een kostendekkende werkmethode voor de tussenschoolse opvang in Flevoland, waarbij beroepskrachten begeleiding geven aan vrijwilligers.

Gemeente Soest: 'School In De Buurt'. Realiseert een samenhangend pakket van voorzieningen op wijkniveau, waarbij onderwijs, opvang en welzijnswerk worden geïntegreerd. Onder meer met aanbod van diensten door buurtbedrijven.

Stichting Maatzorg, Delft: 'De Maatpas Neemt Werk Uit Handen'. Experiment om werkgevers te interesseren om het dienstenpakket, dat MKB bedrijven via Maatpas aanbieden, uit te breiden naar taakcombineerders.

Equivalent, Almelo: 'Van Onderop'. Ontwikkelt methodieken m.b.t. werk-privé balans van (mannelijke) werknemers en introduceert die methodieken in bedrijven. In samenwerking met FNV-regio en de provincie Overijssel.

Stichting Emancipatiebureau Gelderland, Arnhem: 'Nieuwe Ideeën met en voor Allochtone Ouders'. Inventariseert wensen van allochtone ouders m.b.t. dagindeling en kinderopvang, middels trainingsweekenden en samenwerking met een instelling voor kinderopvang.

Vredestein Banden B.V., Enschede: 'Nieuwe Dimensies binnen Personeelsbeleid: Dagindeling'. Vredestein onderzoekt in een brede samenwerking de behoefte van werknemers m.b.t. het combineren van werk en privé. Ze ontwikkelt instrumenten en organiseert pilot-activiteiten voor ouderen en allochtonen t.b.v. betere balans werk-privé.

Stichting Regionaal Kruiswerk Mark en Maas, Oosterhout: 'Balans Werk en Privé'. Onderzoek naar een dienstenpakket dat kan worden aangeboden als extra arbeidsvoorwaarde voor de flexibele werkneemsters van regionaal kruiswerk.

Stichting Drents Vrouwenburo, Coevorden: 'Onderneming 'Tot Uw Dienst''. Door te experimenteren met een slimme mix van arbeid en zorg wordt bijgedragen aan de leefbaarheid van het Drentse platteland. Onder meer door het aanbieden van persoonlijke diensten als onderneemster voor en door agrarische vrouwen.

Stichting Kinderopvang, 's Hertogenbosch: 'Experiment AKO'. Experiment met een Arbeidspool Kinderopvang als oplossing voor werkgevers- en werknemersproblemen in de kinderopvang.

FNV Bondgenoten, Utrecht: 'Een Betere Balans tussen Werken en Zorgen in Arbeidsorganisaties'. Overdraagbare methode ontwikkelen om de OR's van vier grote bedrijven die een werk/privé project uitvoeren te ondersteunen (Vredestein, Du Pont, Buma Stemra, General Electric Plastics).

Stichting ROC, Amsterdam e.o.: 'Werk en privé in balans. Naar een beter onderwijs.'. Het ROC Amsterdam wil een cultuuromslag onder personeel bewerkstelligen met de methodiek 'Relinking Life and Work'.

Stichting Talent Ontplooiingsinstituut i.o., Hoorn: 'Kleinschalig ondernemen in de zorg en dienstverlening'. Uitkeringsgerechtigden en allochtone vrouwen experimenteren met het werken als zelfstandige in Gastouderbureau's.

Gemeente Borssele: 'Brede school op het Platteland'. Het zoeken van specifieke oplossingen op het platteland van Zeeland voor optimaal ruimtegebruik en samenwerking van onderwijs met peuter- en kinderopvang.

Stichting Welzijn van Ouderen, Sas van Gent: 'Gastgezinnen voor Ouderen'. Overdracht van de ervaringen met experimenten in België en Zeeland om hulpbehoevende ouderen van taakcombineerders op te vangen in gastgezinnen, als mantelzorg tijdelijk uitvalt.

Stichting Projecten MKB Nederland, Schouwen-Duiveland: 'De MKB-ondernemer ondernemend in werk en privé'. Op Schouwen-Duiveland experimenteren met de combinatie werk-privé van zelfstandige ondernemers. In samenwerking tussen MKB Nederland, de Nederlandse Orde van Accountants en de Ondernemersvereniging.

Gemeente Enschede: 'Bedrijfstijdenschool de Noordlinde'. Experiment om school en opvang af te stemmen op de bedrijfstijden, middels klasse-assistenten: de Zweedse 'fritidspedagoger'.

Stichting IJsselkids voor kinderopvang, Capelle a/d IJssel: 'Verbeterde dagindeling in Capelle a/d IJssel'. In drie wijken wordt afstemming gezocht tussen alle vrije tijds- en opvangmogelijkheden voor kinderen.

Gemeente Amersfoort: 'De tijden van de stad: werken en zorgen in Amersfoort tussen nu en 2015'. Pilotprojecten ontwikkelen om de 'tijden van de stad' af te stemmen op de behoefte van taakcombineerders.

Stichting VOWV, Haarlem: 'Dagindeling in de vleesverwerkende industrie'. Experimenten in vleesverwerkende bedrijven (o.a Cebeco, Struik) met de afstemming van arbeid en zorg van de merendeels mannelijke medewerkers. Onder meer door duobanen, ondersteund door kinderopvang.

Vereniging FNV, Amsterdam: 'Spelen met werktijd'. Bestaand boek over flexibilisering van arbeid actualiseren met huidige getoetste praktijken, gekoppeld aan een conferentie.

Provincie Zuid-Holland: 'Ruimtelijke voorwaarden voor taakcombineerders in Zuid-Holland'. Dagindeling van taakcombineerders betrekken bij ruimtelijke ordening in Zuid-Holland. Ambtenaren worden getraind op .dagindelingsdenken..

Stichting BSO Schildersbuurt, Groningen: 'TSO (TussenSchoolse Opvang)'. Tussenschoolse opvang verder professionaliseren en overdracht van deze .good practice. aan anderen.

Niria, Nederlandse Ingenieursvereniging, Den Haag 'COMBI-n-ING'Niria wil samen met het VHTO, netwerk van vrouwelijke ingenieurs, experimenteren met activiteiten om de beroepsgroep - merendeels mannelijke ingenieurs - tot cultuurverbeteringen m.b.t. het combineren van arbeid en zorg te brengen.

Stichting BOAZ, Rotterdam 'Dagindeling in Zorgorganisaties in de regio Rijnmond' Door samenwerking willen elf zorginstellingen in Rijnmond experimenteren met arbeidstijdenmanagement en flexibele kinderopvang.


06 jul 00 11:29

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie