Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuw sectoraal akkoord voor Vlaamse ambtenaren ondertekend

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER JOHAN SAUWENS

VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN,

AMBTENARENZAKEN EN SPORT

6 juli 2000

Nieuwe sectoraal akkoord voor Vlaamse
ambtenaren ondertekend

Vandaag wordt door de vakbonden en de Vlaamse regering een nieuw sectoraal akkoord 1999-2000 ondertekend voor het personeel van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en een aantal Vlaamse openbare instellingen.

Dit sectoraal akkoord is historisch te noemen. Voor het eerst wordt een sectoraal akkoord gesloten dat gestructureerd is volgens de thema's die de Vlaamse minister van Ambtenaren-zaken in zijn beleidsnota naar voren heeft geschoven, en die voortbouwen op het regeerakkoord en op de eisenbundel van de representatieve vakorganisaties.

Hiermee wordt een kentering veroorzaakt in de geest van de vakbondsonderhandelingen. De vakorganisaties, "vertegenwoor-digers van het personeel" zijn voor mij geen tegenstanders, zij denken mee in een modern personeelsbeleid. Zij maken er een integraal deel van uit, en spelen een volwaardige rol. Dit past trouwens volledig in onze beleidsvisie: een goede organisatie kan slechts werken dank zij haar medewerkers.

Bij mijn aantreden heb ik gezegd dat ik geen voorstander was van verandering om de verandering. Elke verandering moet een verbetering zijn. Een grote organisatie die ongeveer 34.000 personeelsleden telt kan echter ook niet stil blijven staan en moet mee-evolueren. Met dit sectoraal akkoord wordt daartoe samen met de vakorganisaties een nieuwe impuls gegeven.

Het sectoraal akkoord bevat - geheel volgens de structuur van de beleidsnota - volgende hoofdlijnen.

1. Beleid en strategie

Als belangrijkste aandachtpunt geldt hier de realisatie van een eenheidsstatuut voor het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Wetenschappelijke instellingen en de Vlaamse openbare instellingen. Dit moet ons helpen om één interne arbeidsmarkt te realiseren.

Verder zal het lijnmanagement meer en meer verantwoordelijkheid krijgen om resultaatgericht te kunnen presteren.

2. Leiderschap

Het is onze bekommernis de kwaliteit van het leiderschap continu te verbeteren. Daarbij is voor ons de betrokkenheid van alle personeelsleden cruciaal. Vanaf 2002 (evaluatiejaar 2001) zullen wij voor leidinggevende ambtenaren de bottom-up evaluatie invoeren als vast onderdeel van de evaluatie. Wij zullen ook de leidinggevende functies van de rangen A3 en A4 bij mandaat begeven.

3. Personeel

Het akkoord voorziet verschillende maatregelen die van groot belang zijn voor het personeel.

? Vanaf 2001 (evaluatiejaar 2000) zullen wij het PLOEG- instrument grondig vereenvoudigen. De evaluaties zullen zich meer en meer toespitsen op resultaten en op competenties.

? De Vlaamse regering wenst zorg te dragen voor het welzijn van haar medewerkers. Daarom heeft zij besloten een hospitalisatieverzekering voor hen af te sluiten. Hun familieleden kunnen ook een dergelijke verzekering afsluiten, tegen voordelige tarieven.

? De glijtijden worden uitgebreid van 07.30 tot 19 uur. In dit kader zullen wij ook een proefproject op het getouw zetten, om de 38-urenweek in 4-daagse prestaties te organiseren.

? Vanaf 2001 zullen wij proefprojecten starten om deeltijdse prestaties voor leidinggevenden mogelijk te maken.

? Als moderne werkgever neemt de Vlaamse Gemeenschap ook haar verantwoordelijkheid in het vraagstuk van de verkeersmobiliteit:

? De Vlaamse gemeenschap was één van de eerste openbare werkgevers om de kostprijs van het abonnement op het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer terug te betalen. Tot nu toe was dit een proefproject. Wij bestendigen deze maatregel.
? Vanaf 1 september 2000 verhoogt de Vlaamse regering de fietsvergoeding in het kader van het woon-werkverkeer tot 6 frank per km.
? De Vlaamse regering zal een nieuwe regeling uitwerken voor de kilometervergoeding bij dienstverplaatsing. Hierbij zal zij rekening houden met de vergoeding die de federale overheid vastgesteld heeft: 10 frank per km.

? Er wordt een loopbaancel opgericht: Deze cel zal personeelsleden heroriënteren en begeleiden. Ook moet zij een vlotte vervanging van ervaren personeelsleden mogelijk maken.

? Een werkgroep zal een stappenplan opstellen om de systematische upgrading van niveau E naar niveau D te realiseren: dit zal los van de personeelsplannen gebeuren.

? Er wordt ook een oplossing gezocht voor de HOKT- problematiek. In het najaar zal een werkgroep de modaliteiten bepalen om de doelgroep af te bakenen.

? De evolutie in de richting van competentiemanagement wordt verdergezet, waarbij personeelsleden eerder geworven worden op basis van competenties en ervaring, dan op diploma's en anciënniteit. Hiervoor zal zij een competentiedatabank aanleggen, met gegevens zoals competenties, diploma en vorming van elk personeelslid.

? Verder wordt gestreefd naar een nieuw beloningsbeleid.

? Voor het einde van 2000 zal de Vlaamse regering een princiepsakkoord afsluiten met de vakorganisaties om de concrete modaliteiten uit te werken in het volgend sectoraal akkoord 2001-2002.
? Als overgangsmaatregel naar een nieuw beloningsbeleid voeren wij een extra salarisschaal in voor elke loopbaangroep van de rangen D1, C1, B1 en A1. ? De Vlaamse overheid zal onderzoek verrichten naar de geldelijke valorisatie van bekwaamheden. De personeelsleden kunnen deze bekwaamheden verworven hebben in de overheids- of in de private sector, in binnen- of buitenland.
? Vóór 1 augustus 2000 worden in het Sectorcomité XVIII onderhandelen gestart over een concreet voorstel van de toelage voor ploegwerk. Wij zullen deze maatregel vanaf 1 juli 2000 toepassen.
? Er worden inspanningen geleverd om de prestatietoelagen op een objectieve en correcte wijze te laten toekennen. Hiervoor zullen wij de evaluatie vereenvoudigen, Wij zullen maatregelen nemen om de toekenning van de prestatietoelagen openbaar te maken. De Vlaamse regering zal vanaf 2001 bij wijze van proefprojecten de teambeloning invoeren.

? Wat betreft de verhouding statutaire/contractuele personeelsleden

De contractuele personeelsleden die laureaat zijn van een wervingsexamen zullen voorrang krijgen bij de aanwerving.

Een werkgroep zal de modaliteiten uitwerken om een supplement te verlenen op de ziektefondsuitkering voor het zwangerschapsverlof van contractuele personeelsleden.

4. Middelen

Eén van de voornaamste middelen van het personeelsbeleid, is het wervings- en selectiebeleid. Wij wensen uitdrukkelijk de capaciteiten die bij onze personeelsleden aanwezig zijn beter te benutten.

Om de 3 jaar zullen bevorderingsexamens worden georganiseerd, onafhankelijk van het bestaan van vacatures. De overheid zal bij invulling van de vacatures minstens evenveel belang hechten aan bevordering en mobiliteit als aan externe werving. Verder zullen de maatregelen tegen het "verdringingseffect" worden versoepeld.

Dit sectoraal akkoord bevat een aantal concrete maatregelen voor het personeel. Met een aantal maatregelen wordt geantwoord op bestaande verzuchtingen van de vakorganisaties, zoals de bijkomende salarisschaal voor bepaalde personeelsgroepen. Met andere maatregelen, zoals de hospitalisatieverzekering, willen wij een aanzet geven voor moderner personeelsbeleid.

Enkele maatregelen zijn kwalitatief: wij denken aan de vereenvoudiging en de verbetering van het PLOEG-gebeuren en het wervings- en selectiebeleid. Er zijn ook heel wat kwantitatieve, geldelijke maatregelen. Dit sectoraal akkoord zal op kruissnelheid ongeveer 400 miljoen BEF kosten en is van toepassing op ongeveer 22.700 personeelsleden.

Vandaag wordt het akkoord alleen maar ondertekend. Dit betekent dat het echte werk nog moet beginnen. Ik hecht enorm veel belang aan de uitvoering van het akkoord en zal er nauwlettend op toezien dat de voorgestelde maatregelen binnen de afgesproken termijnen worden uitgevoerd.

Een correcte uitvoering van afspraken is immers essentieel voor een volwassen verhouding tussen de sociale gespreks-partners. Hiervoor hebben wij niet veel managementsjargon nodig: "Goede afspraken maken goede vrienden."

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...