Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start taxatiewerkzaamheden gemeente Steenbergen

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Steenbergen

Wet waardering onroerende zaken

Start taxatiewerkzaamheden

De waarde van onroerende zaken (bijvoorbeeld huizen) verandert de laatste jaren snel in Nederland. De hoogte van een aantal belastingen die u betaalt hangt af van de waarde van deze onroerende zaken. De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) schrijft voor dat de gemeente iedere vier jaar deze waarde opnieuw vaststelt. De gemeente wil u, eigenaar of gebruiker van een woning of bedrijfspand, informeren over een aantal zaken. In eerdere berichten van de gemeente in de pers bent u reeds geïnformeerd over de voorbereidende werkzaamheden. Nu deze werkzaamheden nagenoeg zijn afgerond wordt binnenkort gestart met het daadwerkelijk taxeren van alle panden binnen onze gemeente. De taxaties vinden plaats in de periode juli t/m oktober 2000. De kernen Steenbergen en Dinteloord zullen het eerst getaxeerd worden. Het kan daarom zijn dat u in de komende periode een taxateur aan de deur krijgt. De taxaties worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door taxateurs van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Wie heeft te maken met de WOZ? Iedereen!

Een eenmaal vastgestelde waarde is de basis voor de verschillende belastingen. Zo gebruikt de belastingdienst deze voor de bepaling van onder meer het huurwaardeforfait. De waterschappen gebruiken deze waarde voor de heffing op gebouwen en de gemeente voor de bepaling van de onroerende zaakbelastingen (OZB). Hierdoor krijgt elke eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak te maken met de Wet WOZ. De door de taxateur bepaalde waarde zal vanaf 2001 bij voor bezwaar vatbare beschikking worden vastgesteld. Vanaf dat jaar gaat deze nieuwe waarde gelden voor de verschillende belastingen. De waarde op de waardepeildatum staat voor het prijsniveau op 1 januari 1999.

Hoe gaat de taxatie in zijn werk?

Taxeren is het op waarde schatten van onroerende zaken. Tijdens de taxatie bekijkt de taxateur uw pand in eerste instantie aan de buitenzijde. De taxateur beschikt daarbij reeds over een groot aantal gegevens die de gemeente over uw pand heeft geregistreerd. Deze informatie vult hij aan met gegevens over veranderingen in de afgelopen periode (verbouwingen e.d.)

Nadat de kenmerken van uw woning zijn vastgesteld, onderzoekt de taxateur de prijzen van soortgelijke, onlangs verkochte woningen. Bovendien vergelijkt hij de verschillende woningen in de omgeving. Vaak zijn er meerdere gelijksoortige woningen. Niet iedere woning wordt afzonderlijk bekeken. Vaak volstaat het bezoeken en taxeren van één of een beperkt aantal woningen in een straat of buurt. De waarde van andere woningen wordt dan hiervan afgeleid. Voor bedrijfspanden geldt een afwijkende methode van taxeren.

Om nu zeker te zijn van een goede inschatting, gaat de taxateur eventueel verder op onderzoek uit. Sommige woningen wil hij niet alleen van buiten, maar ook van binnen zien. Wanneer er en taxateur bij u aanbelt, kunt u haar/hem, vragen zich te legitimeren. U bent overigens niet verplicht de taxateur binnen te laten, maar voor de voortgang en de zorgvuldigheid van het taxatieproces is het wel van belang dat hij de staat van uw pand kent. Wij hopen dan ook dat wij kunnen rekenen op uw medewerking.

Het resultaat: de WOZ-beschikking?

De WOZ-beschikking wordt voor eind februari 2001 verzonden aan eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijven. Wanneer u het niet eens bent met deze WOZ-beschikking (bijvoorbeeld omdat u de waarde te hoog vindt), kunt u binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

De WOZ-beschikking is geen belastingaanslag, maar geeft de waarde van de onroerende zaak aan per 1 januari 1999. Deze waarde zal worden gebruikt voor de belastingheffing over de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004.

Forse waardestijging op komst

Iedereen weet dat de prijzen van huizen in Nederland de laatste jaren sterk zijn gestegen. Regelmatige publicaties over de waardestijgingen geven een forse toename aan. Dat betekent ook voor onze gemeente dat de belastingheffing in 2001 zal worden gebaseerd op aanzienlijk hogere waarden dan het geval was op basis van de vorige waardepeildatum 1 januari 1995 (Dinteloord 1994). Of de hogere waarden in 2001 ook tot hogere aanslagen voor de onroerende-zaakbelastingen (OZB) gaan leiden, is nog niet zeker. Daarover beslist de gemeenteraad. Het vaststellen van de tarieven zal als gevolg van de ingrijpende waardestijgingen niet eenvoudig worden. Wat er precies gaat gebeuren is op dit moment nog niet bekend.

De gemeenteraad gaat die tarieven namelijk pas in het najaar van 2000 vaststellen. Wanneer de politiek een besluit heeft genomen over de OZB-tarieven voor het jaar 2001, zal hieraan brede bekendheid worden gegeven. Het is evenwel niet de bedoeling dat de gemeente aan de waardestijging verdient. De tarieven zullen daarom in het algemeen zeker dalen.

Informatie

Natuurlijk kan het zijn dat u meer informatie wenst over dit onderwerp, u kunt dan contact opnemen met de afdeling Financiën, telefoon (0167) 543344.
} _________________________________________________________________
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2001

Burgemeester en wethouders delen mede dat de raad van de gemeente Steenbergen op 29 juni 2000 de verordening Lijkbezorgingsrechten 2001 heeft vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking en heeft als ingangsdatum van heffing 1 januari 2001. Het besluit zal worden opgenomen in het gemeenteblad. De verordening ligt kosteloos ter inzage bij het secretariaat (Kaaistraat 47) en bij de afdeling Financiën (Westdam 22). Een ieder kan op verzoek tegen betaling van ƒ 0,10 per pagina een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit.In de maand juli zijn er geen openbare vergaderingen

Tentoonstelling Hans Hazenbroek

De in De Heen woonachtige kunstenaar Hans Hazenbroek exposeert in de hal van het stadhuis. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie