Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen CDA: aftrek ziektekosten bewoners AWBZ-instellingen

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen06.007 vragenformulier 6 juli 2000

Gemaakt: 6-7-2000 tijd: 14:1

Vragen van het lid Dankers (CDA) aan de staatssecretaris van Financiën over aftrek van ziektekosten van bewoners van AWBZ-instellingen. (Ingezonden 6 juli 2000)


1

Bent u op de hoogte van de uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van
19 juni jl. waarin het beroep tegen de Inspecteur der belastingen over het toepassen van de praktische regeling voor de aftrek van ziektekosten als buitengewone last voor bewoners van AWBZ-instellingen, gegrond wordt verklaard? 1)

2

Stelt het Hof dat «het referentiebudget voor éénpersoonshuishoudens uit het NIBUD-budgethandboek 1999 naar 's Hofs oordeel het best mogelijke aanknopingspunt (biedt) voor de benadering van de in het onderhavige jaar door belanghebbende feitelijk gerealiseerde besparing op kosten van huisvesting en voeding ten opzichte van de situatie dat zij nog gezond zou zijn en een eigen huishouding zou voeren» en dat «niet is gesteld of gebleken dat het gebruik van een (geobjectiveerd) referentiebudget (de NIBUD-voorbeeldbegroting) op gespannen voet staat met de in beginsel subjectieve benadering van de besparing als bedoeld in het arrest BNB 1993/112 (van de Hoge Raad)»?


3

Bent u, gelet op het bovenstaande, bereid om de praktische regeling te herzien en deze regeling in overeenstemming te brengen met de werkelijke besparing op huisvesting en voeding dan wel de NIBUD-voorbeeldbegroting te brengen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid dit met terugwerkende kracht te doen en vanaf welk tijdstip?

Zie ook mijn eerdere vragen over betreffende onderwerp van 16 juni jl.

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie