Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EU-steun bij schade na uitzonderlijke weersomstandigheden

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

06/07/2000

PERSBERICHT

EU-STEUN : UITBETALING STEUN BIJ UITZONDERLIJKE WEERSOMSTANDIGHEDEN - MINIMUMOPBRENGSTEN

De Minister van Landbouw en Middenstand vestigt de bijzondere aandacht van telers en eerste verwerkers van vezelvlas op de te vervullen formaliteiten tot het bekomen van de uitbetaling van de steun bij uitzonderlijke weersomstandigheden en op de nieuwe Europese reglementering in verband met de minimumopbrengsten.

Uitzonderlijke weersomstandigheden

Wanneer uitzonderlijke weersomstandigheden tot gevolg hebben gehad dat een gedeelte van de hoeveelheden strovlas dat afkomstig is van oppervlakten waarvoor contracten of verwerkingsverbintenissen lopen, ongeschikt voor verwerking is geworden, kan de bevoegde autoriteit, na controle ter plaatse, toch de zekerheid vrijgeven of het steunbedrag betalen voor de betrokken hoeveelheden, behalve wanneer het kwaliteitsverlies van het strovlas aan de teler of aan de eerste verwerker is toe te rekenen.

De telers en de eerste verwerkers worden er dus uitdrukkelijk op gewezen dat indien de verwerking van het geoogst, ingehaald en opgeslagen strovlas niet kan plaatsvinden als gevolg van uitzonderlijke weersomstandigheden, zij het bevoegde Provinciale Bureau (zie bijgevoegde lijst) hiervan onverwijld en per aangetekend schrijven in kennis dienen te stellen. In geen geval mag er aan de toestand van het strovlas iets veranderd worden vooraleer er controle ter plaatse is uitgevoerd door de bevoegde instantie en de ongeschiktheid voor verwerking en/of de vernietiging is vastgesteld.

Minimumopbrengst

De productiesteun voor vezelvlas wordt slechts toegekend voor oppervlakten waarvan de opbrengst aan ongerepeld strovlas ten minste gelijk is aan een minimumopbrengst van 2,5 ton per hectare.

De in aanmerking te nemen opbrengst is de gemiddelde opbrengst aan ongerepeld stro van de oppervlakten waarop de steunaanvraag betrekking heeft.

De gemiddelde opbrengst is gelijk aan de in ton uitgedrukte hoeveelheid ongerepelde stro die voor verwerking gereed is en bij het binnenbrengen in het verwerkende bedrijf gewogen is, gedeeld door de oppervlakte in hectare. Als het stro en het zaad evenwel apart worden geoogst, wordt bij het gewicht van het stro dat het verwerkend bedrijf is binnengebracht, het gewicht van het zaad opgeteld.

Indien de minimumopbrengst niet is gehaald, wordt de voor de betrokken oppervlakten te betalen steun verlaagd met 65 %.

Adressen van de provinciale bureaus (DG 3)

Antwerpen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Van Heybeeckstraat 28 te 2170 MERKSEM
tel. 03/641.80.90 fax. 03/641.80.78

Limburg :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Gebouw RHENA, Helbeekplein 9, 1ste verd. te 3500 HASSELT tel. 011/26.39.10 fax. 011/26.39.14

Oost-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Administratief Centrum "Ter Plaeten"
Sint-Lievenslaan 33A te 9000 GENT
tel. 09/235.29.89 fax. 09/235.25.92

West-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Hoogstraat 9 te 8000 Brugge
tel. 050/33.77.95 fax. 050/34.60.70

Vlaams-Brabant :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
WTC III, 13e verdieping
Simon Bolivarlaan 30 te 1000 BRUSSEL
tel. 02/208.42.06 fax. 02/208.42.55reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie