Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse camagne Evenwicht: jij kiest

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER MIEKE VOGELS

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, GEZONDHEID EN GELIJKE

KANSEN

6 juli 2000

Noot: het evenwichtslogo is in elektronische vorm te verkrijgen op het kabinet van minister Vogels - een seintje en wij mailen het u door

EVENWICHT: JIJ KIEST

Ondanks de diverse acties die in het verleden werden gevoerd om de participatie van vrouwen in het politieke gebeuren te vergroten, zijn we wat betreft vertegenwoordiging van vrouwen nog vrij ver verwijderd van de evenwichtssituatie waar er evenveel mannen als vrouwen verkozen worden. Op gemeentelijk vlak waren er op 1 januari 1995 in Vlaanderen van de 7198 gemeenteraadsleden 1496 een vrouw of 20,78 %. De situatie wordt nog minder rooskleurig als we de uitvoerende mandaten op gemeentelijk vlak bekijken. Hoe hoger de functie, hoe minder vrouwen er te vinden zijn. Van alle Vlaamse burgemeesters zijn er maar zo'n 6 % een vrouw, bij de schepenen zijn dit er al bijna 16 % en bij de gewone raadsleden zijn er zo'n 23 % vrouwen.

Als Vlaams minister bevoegd voor Gelijke Kansen wil minister Vogels deze participatiegraad sneller en beduidend vergroten. Naar aanleiding van de lokale verkiezingen van 8 oktober 2000, nam zij samen met de cel gelijke kansen op 17 december 1999 het initiatief tot een rondetafelconferentie 'Stem vrouw' waarbij diverse actoren uit het veld werden bijeengebracht om samen en over de partij- en andere grenzen heen, een project te starten met als doelstelling om méér vrouwen te betrekken bij de besluitvormingsprocessen in onze maatschappij.

Uit deze rondetafelconferentie, ontstond een 'Campagneteam Vrouwen 2000' dat tot de verkiezingen van oktober 2000 acties zal initiëren, ondersteunen en voeren om de participatie van vrouwen in de gemeentelijke en provinciale politiek te vergroten. Om deze doelstelling te bereiken zullen niet alleen heel wat vooroordelen moeten ontkracht worden. Ook de instroom van een diversiteit aan vrouwen (jonge vrouwen, allochtone vrouwen,...) en vrouwelijkheid zal terdege moeten aangepakt worden.

Het vergroten van het draagvlak en de samenwerking met plaatselijke (vrouwen)initiatieven is een van de redenen waarom het logo voor de campagne nu al vrijgegeven wordt zodat iedereen dit kan gebruiken bij de voorbereiding van concrete acties in de tweede fase van de campagne

Het is de bedoeling om verder te werken met dit team gedurende de volgende drie jaar om zo de vrouwen verder te empoweren naar de volgende verkiezingen. Het concrete effect dat wordt beoogd, is vooreerst dat meer vrouwen op verkiesbare plaatsen staan, dat meer op vrouwen wordt gestemd bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2000, en dat meer vrouwen mandaten zouden bekleden na de verkiezingen.

De opdracht zal als geslaagd kunnen beschouwd worden als inderdaad blijkt dat procentueel meer vrouwen in de lokale raden werden verkozen in vergelijking met de resultaten van de vorige lokale verkiezingen.

De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 bieden een unieke gelegenheid om een grote stap voorwaarts te zetten. De omstandigheden zijn ideaal: door de wet Smet-Tobback staan er voldoende vrouwen op de kandidatenlijsten, in verschillende gemeenten wordt door verscheidene partijen bij de samenstelling van de volgorde van de lijst het rits-principe gehanteerd en door het grote aantal uitgebrachte voorkeurstemmen en door de halvering van de overdracht van de voorraad lijststemmen, speelt de nuttige volgorde -en bijgevolg de partijen- een veel minder belangrijke rol dan bij parlementsverkiezingen. De kiezer heeft dus de sleutel zelf in handen en kan door massaal voor vrouwen te stemmen er nu ook effectief voor zorgen dat er meer vrouwen verkozen zullen zijn.

HET EVENWICHTSLOGO

In de weken voor de gemeente en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober organiseert de Vlaamse Overheid een campagne die het publiek wil sensibiliseren over de onevenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Een van de basiselementen van deze campagne wordt het 'evenwichslabel'.
Evenwicht: jij kiest
Het label werd opgebouwd rond de gekende tekens die het mannelijke en het vrouwelijke geslacht symboliseren. Via de tekst 'Evenwicht - jij kiest' wordt gerefereerd naar de bestaande onevenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek
De kiezer wordt duidelijk gemaakt dat hij/zij voor dat evenwicht kan kiezen.
Dit kan de kiezer door voor vrouwen te stemmen. Dit appellerend element wordt tenslotte vormelijk onderstreept door het vrouwenlogootje rood in te kleuren.
Lancering van het label
Op 6 juli vertrekt een mailing naar alle gemeentelijke partijvoorzitters. Elke voorzitter krijgt een CD-Rom waarop het evenwichtslabel staat. Op deze manier kan elke kandidaat die dit wenst, gebruik maken van het logo op zijn of haar verkiezingsdrukwerk dat in de komende weken en maanden aangemaakt wordt.
Vanaf vandaag kan het logo eveneens gedownload worden via de website van de Cel gelijke Kansen in Vlaanderen. Iedereen die dit wenst kan hier terecht voor het 'evenwichtslabel'. (www.gelijkekansen.vlaanderen.be)
Het label wordt eveneens ter beschikking gesteld van de Vlaamse emancipatie-ambtenaren, die dit logo als ondersteunend element zullen gebruiken bij de organisatie van plaatselijke initiatieven in de loop van de komende maanden.
De stempel in heel Vlaanderen - de campagne Eerste fase: In de loop van september wordt het label gepresenteerd in een ruimer campagnekader dat uitdrukkelijk refereert aan de verkiezingen. Overal in Vlaanderen zal het label in de vorm van een stempel zichtbaar zijn: via 20m² affichage tot postkaarten en advertering. Het label wordt zo een logo dat over de partijen heen ijvert voor een evenwichtige vertegenwoordiging in de politiek. Elke plaatselijke kandidate die het label op haar drukwerk plaatst, geniet mee van de herkenbaarheid die door de overkoepelende campagne gegenereerd wordt.

Ook na de verkiezingen zal de campagne doorlopen met het doel plaatselijke overheden te sensibiliseren en aan te zetten tot het geven van concrete mandaten aan vrouwen in de plaatselijke besturen.

info : Sylvie Fabré, woordvoerster van minister Vogels tel. (02) 553 24 11
e-mail: (persdienst.vogels@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie