Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS over motie v.d Hoek (geestelijke gezondheidszorg)

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

Brief VWS inz uitvoering motie vd hoek

Gemaakt: 7-7-2000 tijd: 14:39


3


25424 Geestelijke Gezondheidszorg

Nr. 28 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2000

Hierbij informeer ik u over de uitvoering van de motie van het lid Van der Hoek c.s., Kamerstuk 25424, nr. 19, van 14 oktober 1999. In de motie wordt de regering verzocht een taskforce te installeren die de extramuralisering en de samenwerking met relevante instellingen buiten de geestelijke gezondheidszorg gaat begeleiden. Naar aanleiding van deze motie heb ik het volgende overwogen.

Ik ben met de indieners van de motie van oordeel dat extramuralisering een belangrijke ontwikkeling is, die zorgvuldig moet worden begeleid. Extramuralisering richt zich op de afbouw en omvorming van bedden in psychiatrische ziekenhuizen. Extramuralisering past binnen de vermaatschappelijking van de GGZ. Vermaatschappelijking streeft naar de maatschappelijke reïntegratie van mensen met psychiatrische problemen. Het gaat hierbij om een beleid dat vanuit een humanitaire visie op gang is gebracht. De uitgangspunten van deze visie worden nog steeds breed gedragen. Mensen met psychiatrische klachten moeten in staat worden gesteld zo kleinschalig en zelfstandig mogelijk te wonen en te leven. Dit is alleen mogelijk als cliënten passende ondersteuning krijgen van de ggz en andere relevante voorzieningen en de expertise van de ggz ook buiten de eigen sector wordt toegepast.

Invitational conference

Voorafgaand aan de instelling van een taskforce is op 8 juni een discussie met het veld gevoerd in de vorm van een invitational conference. Bij die gelegenheid bleek de actuele belangstelling voor dit onderwerp springlevend te zijn. Uit de discussie kwam naar voren dat het begrip vermaatschappelijking soms verschillend wordt geïnterpreteerd.

Bij extramuralisering wordt huisvesting in grote psychiatrische ziekenhuizen vervangen door een scala van kleinschaliger voorzieningen in de woonwijk. Het doel is om mensen uit een psychiatrisch ziekenhuis op verantwoorde wijze in de samenleving te plaatsen en te voorkomen dat ze (opnieuw) worden opgenomen. Vermaatschappelijking is echter meer dan alleen het bieden van meer eigentijdse voorzieningen. Het staat voor een ander type zorg waarbij de mogelijkheden en wensen van de cliënt het uitgangspunt voor het zorgaanbod vormen. Vermaatschappelijking staat ook voor de hernieuwde aandacht voor public mental health: openbare geestelijke gezondheidszorg. Bij openbare ggz geldt de bemoeienis vooral de zorgmijder die nogal eens voor overlast zorgt en soms voor gevaar voor de eigen persoon en de omgeving. Rond openbare gezondheidszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg is een beleid uitgezet dat moet leiden tot convenanten en duidelijke verantwoordelijkheidstoedeling.

De gemeenschappelijke noemer van de activiteiten in het kader van vermaatschappelijking is steeds de wens om de positie van mensen met psychische problemen in de samenleving zeker te stellen en te verbeteren. Tijdens de discussie werd gesignaleerd dat de aandacht voor overlast en veiligheid in relatie tot zorgmijders steeds meer aandacht krijgt in de publiciteit. Het gevaar dreigt dat het beleid steeds meer neigt naar het toepassen van dwang en drang bij mensen die vanwege psychische problemen voor overlast zorgen. Voor de visie achter vermaatschappelijking, die uitgaat van de wenselijkheid patiënten zo zelfstandig mogelijk te huisvesten en autonoom te laten leven is dit een verontrustende ontwikkeling.

De aandacht voor de wensen en mogelijkheden van de mens met psychische problemen moet in de vermaatschappelijking van de zorg centraal blijven staan. Het begrip vraaggestuurde zorg moet worden uitgewerkt. Patiënten hebben instrumenten nodig om het eigen leven in te kunnen richten. De chronische patiënt moet niet alleen vanuit de geestelijke gezondheidszorg worden gevolgd. Er moet een steunsysteem komen dat lokaal is ingebed. Er moet meer aandacht komen voor de familie en de omgeving van de patiënt.

In de discussie werd benadrukt dat er al veel ervaringskennis is met het opzetten van maatschappelijke steunsystemen. Een knelpunt vormt het verspreiden en implementeren van die kennis. Ook oplossingen voor het versterken van de zelfstandigheid die zijn ontwikkeld op het beleidsterrein van bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg verdienen aandacht

De invitational conference constateerde dat om in de geest van de motie echt een stap vooruit te kunnen zetten een nieuwe en onorthodoxe aanpak gewenst is. De uitdaging voor een taskforce is om vanuit de samenleving te redeneren en niet het zorgaanbod als vertrekpunt te nemen.

Opdracht Taskforce

In de geest van de Invitational Conference geef ik de voorkeur aan een ruime opdracht.

De Taskforce zal de randvoorden moeten aangeven waarbinnen het in een thuissituatie functioneren van ex-patiënten of van chronische patiënten die dat aankunnen zo kansrijk mogelijk is. Ik denk hierbij aan het omschrijven van een op de directe leefomgeving van de patiënt betrokken procedure waarbij buurtbewoners, belangenbehartigers en relevante organisaties altijd worden betrokken. De omslag in de zorg als gevolg van zo'n benadering bestaat uit de gezamenlijke aanpak van geestelijke gezondheidszorg en andere partijen; de aandacht voor familie en buren en het informeren en betrekken van de omgeving van de cliënt. Het vereist een andere attitude van de hulpverlening. Er zijn al voorbeelden van deze werkwijze. De uitdaging is om instrumenten te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat het overal gebeurt.

Vermaatschappelijking wordt nu nog vaak te beperkt opgevat als beleid op het terrein van openbare geestelijke gezondheidszorg. Ik wil de taskforce vragen om ook aan het op elkaar aansluiten van maatschappelijke rehabilitatie, openbare ggz, community care en lokaal sociaal beleid aandacht te besteden.

De taskforce zal eerst aan de hand van een schets van de stand van zaken van de vermaatschappelijking een actieplan moeten presenteren.

Samenstelling Taskforce

Deze taakopdracht heeft gevolgen voor de samenstelling van de taskforce. Ik hecht aan een sterke inbreng vanuit kringen van belangenbehartigers van patiënten en van organisaties en instanties die op lokaal niveau zijn betrokken bij de huisvesting en opvang van ex-patiënten en chronische patiënten. Voorts behoort een duidelijke relatie tussen geestelijke gezondheidszorg en gemeente aan de basis van een op de directe leefomgeving van de patiënt gerichte benadering te staan.

Naast de voorzitter en een aantal deskundigen op persoonlijke titel zal ik de instellingen en instanties waaruit de deelnemers aan de bovenvermelde invitational conference afkomstig waren vragen kandidaten voor de taskforce voor te dragen.

Concreet zullen vertegenwoordigers uit de volgende kringen worden benaderd:

cliëntenbeweging; maatschappelijke opvang; welzijnswerk; sociale psychiatrie en sociaal psychiatrische verpleegkunde; openbare gezondheidszorg; medische zorgverzekeringen; sociale verzekeringen; gemeenten; woningcorporaties; onderzoek en gegevensverzameling; instellingen voor geestelijke gezondheidszorg; inspectie voor de gezondheidszorg.

Vanuit het ministerie van VWS zal het secretariaat worden gefaciliteerd.

Tijdspad

Ik stel mij ten doel de taskforce per 1 september te installeren. Ik wil haar vragen om per 1 december een actieplan aan mij voor te leggen. Eind 2001 kan dan de rapportage volgen waarna over het vervolg kan worden beslist.

De Minister van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...