Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ondertekening overeenkomst Brede School Pathmos

Datum nieuwsfeit: 06-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

Ondertekening overeenkomst Brede School Pathmos

Enschede, 6 juli 2000

Op 23 mei j.l. zou de ondertekening van de Brede school Pathmos-overeenkomst plaatsvinden. Door de vuurwerkramp is dit niet doorgegaan. Deze ondertekening gebeurt nu op maandag 10 juli in het ServiceCentrum West.

De besturen van het openbaar en katholiek primair onderwijs, woningbouwcorporatie de Woonplaats, het wijkwelzijnswerk, Stadsdeel West en de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (project Brede School) hebben het initiatief genomen om te komen tot de ontwikkeling van het concept brede school in Pathmos. Op 31 januari j.l. heeft de werkgroep brede school Pathmos, waar ook andere bij de brede school betrokken partijen in vertegenwoordigd zijn, een advies opgesteld over de brede school in Pathmos. Dit advies hield samengevat het volgende in:

Aan de hand van het uitgewerkte concept brede school Pathmos en het daarop gebaseerde programma van eisen:
a. Voor de St. Janschool en OBS Het Stadsveld (locatie Spinnerstraat) nieuw bouwen in de directe omgeving van de bestaande bouw aan de Spinnerstraat en;
b. De huidige schoolgebouwen aanpassen voor brede school-activiteiten.
c. Deze nieuwbouw en aanpassingen realiseren in samenwerking met de woningbouwcorporatie de Woonplaats, in zowel financiële als stedenbouwkundige zin.
d. De voorbereiding en planvorming van deze activiteiten zo inrichten dat uiterlijk december 2001 de nieuwbouw is gerealiseerd
Ook is op 31 januari afgesproken dat op basis van dit advies een kleine werkgroep aan de slag zou gaan met de ontwikkeling van het concept en het vertalen daarvan in een programma van eisen, waarbij het met name ging om het ruimtebeslag. De woningbouwcorporatie De Woonplaats hecht zodanig aan het behoud van het basisonderwijs in de wijk, dat de bereidheid aanwezig is om mee te denken en te betalen aan het realiseren van een brede school in Pathmos, mits het past binnen de plannen van de Woonplaats voor Pathmos.
Op 30 maart jl. is dit programma van eisen en het ruimtebeslag aan woningbouwcorporatie de Woonplaats aangeboden, zodat de Woonplaats kon bekijken of het een bijdrage levert aan de plannen en ideeën van de Woonplaats in Pathmos.
De inspanningen van het afgelopen half jaar hebben geleid tot het aangaan van een overeenkomst tussen de besturen van het openbaar en katholiek primair onderwijs, Woningbouwcorporatie de Woonplaats en het College van B&W (als verantwoordelijke voor het lokaal onderwijsbeleid), waarin o.m. geregeld wordt wie de opdracht op zich neemt de brede school in Pathmos te realiseren. Op deze manier kan in gezamenlijkheid aan de brede school in Pathmos gebouwd worden. Het is deze overeenkomst die op 10 juli wordt ondertekend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie