Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

KUN-afscheidscollege van professor Heydendael

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PB 00 - 94
Nijmegen, 4 juli 2000

Afscheidscollege prof. dr. P.H.J.M. Heydendael:
OVER TERRITORIA VAN MENSEN DIE UIT DE PAS LOPEN

Vrijdag 7 juli neemt prof. dr. Paul H.J.M. Heydendael afscheid als bijzonder hoogleraar maatschappelijke gehandicaptenzorg van de KU Nijmegen. Prof. Heydendael bekleedde die leerstoel sinds 1986. Daarnaast is hij als klinisch werkend psycholoog verbonden aan het Sociaal Centrum 'De Hulsen' te Nijmegen.
In het afscheidscollege ligt de nadruk op wetenschappelijk onderzoek van eigen bodem: vanuit het Instituut voor Sociale Geneeskunde van de KUN. Samen met anderen is door middel van theoretisch en empirisch onderzoek gezocht naar verklaringen voor het ontstaan en bestaan van thuislozen. Wie zijn deze mensen? Hoe wordt men thuisloos? Hoe leven thuislozen? Welke zijn de psychologische en medische kenmerken? Waarom zijn thuislozen zo ongezond? Hoe is hun ziektegedrag te verklaren?

Heydendael neemt in de rede bewust enige afstand van de zorg en de voorzieningen voor thuislozen.
Wel gaat hij uitvoerig in op onderzoek over waarnemingsprocessen naar het begrip territoria en het belang voor de gezondheid van een (t)huis. Het functioneren van mensen als het gaat om gezondheid en ander geluk is afhankelijk van het floreren van sociale relaties van betekenis, zelfs meer dan van individuele mogelijkheden. Uit de enorme hoeveelheid onderzoeksgegevens komt steeds naar voren dat de kwaliteit van relaties of contacten in alle leeftijdsfasen en bij ieder te onderscheiden bevolkingscategorie, te maken heeft met gezondheid en ziekte en vooral met de meer chronische vormen ervan.
Dak-en thuisloosheid staat sinds jaren in de belangstelling; de laatste jaren vooral vanwege de pogingen van de lokale overheden en de instanties of instellingen om de overlast aan te pakken. Daarbij stuit men op het vaak onvoorspelbare gedrag van thuislozen. Heydendeal probeert in dit afscheidscollege een en ander nader te verklaren vanuit het territoriale gedrag van thuislozen dat anders is dan van mensen die wel relaties van betekenis hebben en een eigen plek.

De rede eindigt met de vraag naar de behoeften van thuislozen, waarover nog weinig bekend is. Meer kennis over die behoeften kan het begrip territorialiteit niet alleen theoretisch maar ook voor de praktijk van de hulpverlening aanvullen.

Noot voor de pers
"Naar huis. Over territoria van mensen die uit de pas lopen" , afscheidscollege prof. dr. P.H.J.M. Heydendael, vrijdag 7 juli om 15.45 uur precies in de Aula Major van de KUN
Paul H.J.M. Heydendael, geboren 1939 te maastricht, studeerde psychologie aan de KUN en promoveerde in 1969 bij prof. Rutten op een dissertatie over thuislozen.
Sinds 1964 is Heydendael verbonden aan de KUN (afdeling sociale geneeskunde). In 1986 werd hij tot bijzonder hoogleraar benoemd in de "Maatschappelijk Gehandicaptenzorg"door de Landelijke Stichting voor Thuislozenzorg en Onderdak. Heydendael heeft honderden publicaties, rapporten, lezingen, (leer-)boeken en recensies op naam.
De tekst van de rede is vanaf vrijdag 7 juli 18.00 uur te raadplegen op www.kun.nl
Mediavertegenwoordigers kunnen de tekst onder embargo eerder toegestuurd krijgen.
Prof. Heydendael is bereikbaar per email: (p.heyd@mailbox.kun.nl) of via de afdeling communicatie van de KU Nijmegen, tel. (024) 361 60 00.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie