Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NeCeDo: Doping bij denksporten lijkt mogelijk

Datum nieuwsfeit: 07-07-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

N E D E R L A N D S C E N T R U M V O O R D O P I N G V R A A G S T U K K E N

NeCeDo adviseert VWS na onderzoek
Doping bij denksporten lijkt mogelijk

Capelle a/ d IJssel, 7 juli 2000

Er bestaan stoffen die als doping zijn aan te duiden voor denksporters. Dit is de conclusie van het onderzoek "Denksport & Doping" dat is uitgevoerd door het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) op verzoek van staatssecretaris Margo Vliegenthart vanVolksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hierbij waren zowel vooraanstaande wetenschappers, sportbestuurders als sporters zelf betrokken.

In het onderzoek is als uitgangspunt genomen dat een stof als doping is aan te duiden indien deze bij gebruik zowel prestatiebevorderend als schadelijk voor de gezondheid is. Voor de denksporten geldt dit voor de stoffen amfetaminen, efedrines, cocaïne, bètablokkers, nicotine en stoffen die zorgen voor een vergrote zuurstofbeschikbaarheid van de hersenen. De prestatiebevorderende effecten van deze stoffen zullen over het algemeen klein zijn.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft het NeCeDo het Ministerie van VWS geadviseerd ook voor de Nederlandse denksportbonden (schaken, dammen, bridge en go) vast te houden aan de verplichting tot een actief anti-dopingbeleid. Er zou gecontroleerd moeten worden op de bovenstaande stoffen, met uitzondering van nicotine. Het NeCeDo vindt dat het gebruik van nicotine (middels rookgedrag) dusdanig is ingeburgerd dat het verbieden van nicotine te veel zou ingrijpen in de privésfeer van de denksporters.

Alle sportbonden die door VWS worden gesubsidieerd, zijn verplicht een actief anti-dopingbeleid te voeren. Voor de denksportbonden is deze maatregel opgeschort tot 2001, in afwachting van de uitkomsten van het NeCeDo-onderzoek. Internationaal gezien worden de denksportbonden ook geconfronteerd met de heersende dopingregels in de sport, mede vanwege de ambitie van sommige denksporten om een volwaardige Olympische sport te worden. Betrokken bonden hebben reeds aangegeven het advies van het NeCeDo als een beter alternatief te beschouwen dan het uitvoeren van dopingtesten volgens de algemeen geldende IOC-dopinglijst, zoals dat in sommige andere landen gebeurt. Ook op de laatste wereldkampioenschappen bridge werd op doping gecontroleerd volgens de standaard IOC-dopinglijst.

Voorlopige reactie staatssecretaris Vliegenthart
Staatssecretaris Vliegenthart kan zich vinden in de conclusie van het onderzoek. Aannemelijk is gemaakt dat er ook bij denksporten bepaalde stoffen zijn die als doping aan te duiden zijn voor topsporters. Vliegenthart acht de aanbevelingen van het NeCeDo in lijn met de conclusies van het onderzoek.

Vliegenthart wil, alvorens zij een definitieve beslissing neemt over de subsidiering voor 2001 en de daarin eventueel op te nemen dopingbepalingen, met het NeCeDo en de betrokken bonden praten over de precieze uitwerking van de aanbevelingen. Dit mede gelet op de internationale aspecten die ermee gemoeid zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het onderzoeksrapport en het beleidsmatige advies.

Hiernaast kunt u zich wenden tot:
NeCeDo, afdeling Communicatie: Rens van Kleij, Olivier de Hon 010 - 201 01
56
Ministerie van VWS, Voorlichting en Communicatie: Gert Riphagen 070 - 340 51
63

Het onderzoeksrapport is te bestellen à f 12,50 onder vermelding van bestelnummer 124 op bankrek.nr. 53.66.41.692

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie